Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

egyetem és főiskola kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, tudományos, oktatási, főiskola, oktatás, felsőoktatás, kutatási és kulturális szervezet, egyetem és főiskola, főiskolai oktatás, műszaki informatikus képzés, egyetemi oktatás, műszaki adatbázis, műszaki jellgű képzés, műszaki informatika oktatás, műszaki képesítés, egyetemi képzés, műszaki információ, műszaki informatikai szak
Főiskola, Eötvös József

[Több adat]
Betöltés... Főiskola, Eötvös József, egyetem és főiskola
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát. Honlapunkon részletes információkat talál, a felvételizés rendjéről, az itt folyó oktatásró, és a pályázatokról.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, egyetem és főiskola, jog, jogvédelem, egyetemi tankönyv, egyetemi lap, felsőoktatási folyóirat, felsőoktatási intézmény akkreditáció, felsőoktatási tanácsadás, felsőoktatási kollégium, egyetemi nyelvoktatás, jogtudományi kar, egyetemi képzés, jogtudomány
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, felsőoktatás, egyetem és főiskola, oktatás, iskola, bölcsész képzés, egyetemi képzés, egyetemi oktatás, egyetem
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, oktatás, egyetem és főiskola, iskola, felsőoktatás, egyetemi képzés, egyetem, természettudományi képzés, egyetemi oktatás
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, egyetem és főiskola, iskola, felsőoktatás, oktatás, gyógyszerész képzés, orvosképzés, fogszakorvos képzés
Pécsi Tudományegyetem

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, iskola, oktatás, egyetem és főiskola, felsőoktatás, egyetem, egyetemi oktatás, egyetemi képzés
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, kutatási és kulturális szervezet, felsőoktatás, tudományos, oktatási, oktatás, egyetem és főiskola, felnőttoktatás, egyetem, egyetemi oktatás, ECDL vizsgáztatás, számítástechnikai technikus képzés, ECDL vizsgaközpont, ECDL vizsgafelkészítés, ECDL oktatás, ECDL tanfolyam, számítástechnikai képzés, számítástechnikai programozó képzés
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar

A sárospataki tanítóképzőt 1532-ben alapították, főiskolaként 145 éve működik. Névadója: Comenius, európai pedagógus. Az intézmény több szakon pedagógusokat képez, illetve felsőfokú szakirányú képzéseket folytat. Pl.: intézményünk színhelyt ad hazai és nemzetközi konferenciáknak, nyári egyetemeknek. A régió legnagyobb pedagógiai könyvtárával és oktatási központjával rendelkezünk. Szerezze meg nálunk diplomáját!

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, kollégium, oktatás, iskola, egyetem és főiskola, ösztöndíj, egyetem, óvodapedagógia szak, közösségi ösztöndíj, sportolási lehetőség, témafigyelés, kiemelt tanulmányi ösztöndíj, egyetemi könyvtár, tanító szak, idegennyelv-oktatás
Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 267 évre nyúlik vissza.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem, kutatás, képzés, oktatás, egyetem és főiskola, idegen nyelvi képzés, főiskolai képzés, nyelvvizsga, továbbképzés, oktatási szolgáltatás, oktatás és képzés, egyetemi képzés, idegen nyelv, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés, PhD képzés
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, felsőoktatás, kutatás, egyetem és főiskola, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, műszaki képesítés, doktori iskola, egyetemi tanszék, műszaki kutatás, műszaki tudományi képzés, tudományos fejlesztés, egyetemi oktatás, egyetem, tudományos képzés, mérnöki diploma
VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

Bővebb információkért látogasson el honlapunkra!

[Több adat]
Betöltés... VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK, egyetem és főiskola, oktatás és képzés, publikáció, kutatási program, kutatási munka, egyetemi oktatás, egyetemi képzés, nevelés
Miskolci Egyetem - Informatikai Intézet

A tanszék létrehozásának alapvető oka az Intézet alapítási okkal egybeeső volt: szervezeti kereteket, ezzel lehetőséget kellett teremteni a különböző graduális és posztgraduális szakok tantervében az informatikai tudományok ismeretanyagának bevezetéséhez és elmélyítéséhez, a gépészmérnök képzés informatikai szakiránya megteremtéséhez, a műszaki informatikai szak kialakításához.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem - Informatikai Intézet, informatika, kutatás, szoftverfejlesztés, oktatás, egyetem és főiskola, informatikai rendszer, számítástechnikai hálózat, informatikai rendszer fejlesztés, adatbázis rendszer, informatikai rendszer tervezés, adatbázis tervezés, számítógéprendszer, műszaki informatika oktatás, operációs rendszer oktatás, számítástechnikai hálózat tervezés
Sárospataki Református Teológiai Akadémia

A Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét.

[Több adat]
Betöltés... Sárospataki Református Teológiai Akadémia, főiskola, egyetem és főiskola, hitoktatás, hitoktató képzés, teológus szak, teológiai oktatás, teológia, felsőoktatási kollégium, felsőfokú oktatás, akadémia, egyházi felsőoktatás, felsőfokú képzés
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A jogász alapképzés célja olyan haladó világnézetű szakemberek képzése, akik ismerik a társadalomban érvényesülő alapvető törvényszerűségeket, az állam- és jogtudomány alapjait, a Magyar Köztársaság legfontosabb jogszabályait, az ezekkel összefüggő joggyakorlatot.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, egyetem és főiskola, felsőoktatás, oktatás, jogtudományi képzés, egyetemi képzés, államtudományi képzés, jogtudományi kar, államtudomány, egyetem, jogtudomány, egyetemi tanszék, egyetemi oktatás
Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszék

A Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszékén folyó oktatás legfőbb célja felkészült politológus szakemberek képzése. A végzett politológusok diplomájukkal alkalmassá válnak a politika művelésére, a politikai ismeretek tovább adására és kutatására, a demokratikus politikai kultúra oktatására és terjesztésére, valamint gyakorló politikusi munkára.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszék, felsőoktatás, egyetem és főiskola, oktatás, egyetemi oktatás, politikatudomány tanszék, politológia, egyetemi képzés, politikatudomány oktatás, egyetem, politikatudomány, politikai képzés, egyetemi tanszék
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

Az új követelményeket felismerve a világ egyik legrégebbi bányászati felsőoktatási intézménye a Selmeci Bányászat Akadémia jogutódaként a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar bővítette tudományterületeit, oktatási és kutatási tevékenységét és széleskörű, multidiszciplináris képzési programokat indított graduális és posztgraduális szinten egyaránt.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, egyetem és főiskola, oktatás, iskola, előkészítéstechnikai szak, geográfus szak, földtudomány, olaj-és gázmérnöki szak, környezetmérnöki szak, műszaki földtudományi szak, bánya-és geotechnikai szak
MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET Nagy Lajos Király Magánegyeteme

Az Egyesület a tudásban elérhető legmagasabb színvonalat tűzte ki céljául. Az oktatás rendszere megfelel a régi magyar hagyományoknak és a mai nyugati gyakorlatnak. További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET Nagy Lajos Király Magánegyeteme, egyetem és főiskola, oktatás, képzés, iskola, posztgraduális képzés, posztgraduális), bölcsész képzés, egyetemi képzés, tanítás, egyetemi oktatás, graduális képzés, egyetem, nyelvtanár képzés, nyelvtanár képzés (kezdő
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetem és főiskola, oktatás, felsőoktatás, iskola, gazdasági képzés, mérnök-közgazdász képzés, gazdaságtudomány-oktatás, mérnökképzés, jogász képzés
Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar, iskola, egyetem és főiskola, felsőoktatás, oktatás, egyetemi oktatás, egyetem, bölcsész képzés, tanárképzés, egyetemi képzés, továbbképzés