Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

egyetem és főiskola kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, főiskola, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, oktatás, felsőoktatás, egyetem és főiskola, oktatási, műszaki informatikai kutatás, műszaki főiskolai kar, műszaki informatikai szak, műszaki informatikus képzés, egyetemi tanszék, műszaki képesítés, műszaki kutatás, egyetemi oktatás, műszaki ismeret oktatás, főiskolai oktatás
Főiskola, Eötvös József

[Több adat]
Betöltés... Főiskola, Eötvös József, egyetem és főiskola
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát. Honlapunkon részletes információkat talál, a felvételizés rendjéről, az itt folyó oktatásró, és a pályázatokról.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogvédelem, egyetem és főiskola, jog, egyetemi nyelvoktatás, egyetemközi együttműködés, felsőoktatási jegyzet, jogtudományi kar, egyetemi lap, tanítás, felsőoktatási tanácsadás, felsőoktatási tankönyv, felsőoktatási folyóirat, felsőoktatási lap
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, oktatás, egyetem és főiskola, iskola, felsőoktatás, egyetemi oktatás, bölcsész képzés, egyetem, egyetemi képzés
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, iskola, oktatás, felsőoktatás, egyetem és főiskola, egyetem, természettudományi képzés, egyetemi oktatás, egyetemi képzés
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, oktatás, egyetem és főiskola, iskola, felsőoktatás, orvosképzés, fogszakorvos képzés, gyógyszerész képzés
Pécsi Tudományegyetem

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, oktatás, egyetem és főiskola, iskola, felsőoktatás, egyetemi oktatás, egyetem, egyetemi képzés
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, felnőttoktatás, oktatási, tudományos, oktatás, egyetem és főiskola, felsőoktatás, kutatási és kulturális szervezet, egyetemi oktatás, számítástechnikai képzés, ECDL, ECDL vizsgáztatás, számítástechnikai programozó képzés, ECDL tanfolyam, ECDL vizsgafelkészítés, egyetem, számítástechnikai technikus képzés, ECDL oktatás
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar

A sárospataki tanítóképzőt 1532-ben alapították, főiskolaként 145 éve működik. Névadója: Comenius, európai pedagógus. Az intézmény több szakon pedagógusokat képez, illetve felsőfokú szakirányú képzéseket folytat. Pl.: intézményünk színhelyt ad hazai és nemzetközi konferenciáknak, nyári egyetemeknek. A régió legnagyobb pedagógiai könyvtárával és oktatási központjával rendelkezünk. Szerezze meg nálunk diplomáját!

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, oktatás, iskola, egyetem és főiskola, kollégium, idegennyelv-oktatás, témafigyelés, tanulmányi ösztöndíj, tanító szak, ösztöndíj, bibliográfia készítés, egyetemi könyvtár, óvodapedagógia szak, egyetem, informatikaoktatás
Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 267 évre nyúlik vissza.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem, egyetem és főiskola, oktatás, kutatás, képzés, idegen nyelv, oktatás és képzés, oktatási intézmény, oktatási szolgáltatás, idegen nyelvi képzés, PhD képzés, egyetemi képzés, nyelvvizsga, főiskolai képzés, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, kutatás, tudományos, felsőoktatás, egyetem és főiskola, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, műszaki képzés, műszaki képesítés, diplomás képzés, tudományos élet, doktori képzés, egyetemi oktatás, mérnöki diploma, tudomány, gépészmérnök, műszaki tudomány
VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

Bővebb információkért látogasson el honlapunkra!

[Több adat]
Betöltés... VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK, egyetem és főiskola, kutatási munka, kutatási program, oktatás és képzés, egyetemi oktatás, nevelés, publikáció, egyetemi képzés
Miskolci Egyetem - Informatikai Intézet

A tanszék létrehozásának alapvető oka az Intézet alapítási okkal egybeeső volt: szervezeti kereteket, ezzel lehetőséget kellett teremteni a különböző graduális és posztgraduális szakok tantervében az informatikai tudományok ismeretanyagának bevezetéséhez és elmélyítéséhez, a gépészmérnök képzés informatikai szakiránya megteremtéséhez, a műszaki informatikai szak kialakításához.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem - Informatikai Intézet, informatika, szoftverfejlesztés, oktatás, kutatás, egyetem és főiskola, számítástechnikai hálózat tervezés, informatikai rendszer fejlesztés, adatbázisfejlesztés, műszaki informatika oktatás, számítógéprendszer, informatikai rendszer, operációs rendszer oktatás, számítástechnikai hálózat, informatikai rendszer tervezés, adatbázis rendszer
Sárospataki Református Teológiai Akadémia

A Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét.

[Több adat]
Betöltés... Sárospataki Református Teológiai Akadémia, egyetem és főiskola, főiskola, felsőfokú képzés, teológia, felsőfokú oktatás, akadémia, hitoktatás, hitoktató képzés, felsőoktatási kollégium, teológiai oktatás, teológus szak, teológus
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A jogász alapképzés célja olyan haladó világnézetű szakemberek képzése, akik ismerik a társadalomban érvényesülő alapvető törvényszerűségeket, az állam- és jogtudomány alapjait, a Magyar Köztársaság legfontosabb jogszabályait, az ezekkel összefüggő joggyakorlatot.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, egyetem és főiskola, oktatás, felsőoktatás, egyetemi tanszék, egyetem, államtudomány, egyetemi oktatás, jogtudomány, államtudományi képzés, jogtudományi kar, egyetemi képzés, jogtudományi képzés
Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszék

A Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszékén folyó oktatás legfőbb célja felkészült politológus szakemberek képzése. A végzett politológusok diplomájukkal alkalmassá válnak a politika művelésére, a politikai ismeretek tovább adására és kutatására, a demokratikus politikai kultúra oktatására és terjesztésére, valamint gyakorló politikusi munkára.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszék, oktatás, egyetem és főiskola, felsőoktatás, egyetem, politikatudomány oktatás, politikai képzés, egyetemi tanszék, politikatudomány tanszék, egyetemi oktatás, egyetemi képzés, politológia, politikatudomány
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

Az új követelményeket felismerve a világ egyik legrégebbi bányászati felsőoktatási intézménye a Selmeci Bányászat Akadémia jogutódaként a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar bővítette tudományterületeit, oktatási és kutatási tevékenységét és széleskörű, multidiszciplináris képzési programokat indított graduális és posztgraduális szinten egyaránt.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, iskola, oktatás, egyetem és főiskola, műszaki földtudományi szak, földtudomány, olaj-és gázmérnöki szak, környezetmérnöki szak, bánya-és geotechnikai szak, geográfus szak, előkészítéstechnikai szak
MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET Nagy Lajos Király Magánegyeteme

Az Egyesület a tudásban elérhető legmagasabb színvonalat tűzte ki céljául. Az oktatás rendszere megfelel a régi magyar hagyományoknak és a mai nyugati gyakorlatnak. További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET Nagy Lajos Király Magánegyeteme, képzés, oktatás, egyetem és főiskola, iskola, egyetem, posztgraduális képzés, nyelvtanár képzés (kezdő, bölcsész képzés, tanítás, graduális képzés, egyetemi oktatás, egyetemi képzés, nyelvtanár képzés, posztgraduális)
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, iskola, felsőoktatás, oktatás, egyetem és főiskola, mérnökképzés, gazdaságtudomány-oktatás, gazdasági képzés, mérnök-közgazdász képzés, jogász képzés
Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar

További részletesebb információért kérjük keresse fel egyetemünk weboldalát.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar, felsőoktatás, iskola, oktatás, egyetem és főiskola, egyetem, egyetemi oktatás, továbbképzés, tanárképzés, egyetemi képzés, bölcsész képzés