Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

kutatási és kulturális szervezet kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, tudományos, oktatási, oktatás, felsőoktatás, kutatási és kulturális szervezet, főiskola, egyetem és főiskola, egyetemi oktatás, egyetemi képzés, műszaki informatikai kar, műszaki ismeret oktatás, műszaki informatikus képzés, műszaki informatikai mérnökasszisztens képzés, műszaki mérnökasszisztens képzés, műszaki információ, műszaki kutatás, műszaki informatika oktatás
Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete

A szervezet elsődleges célja, hogy egy hasznos és szép nyelvet tanítson meg az érdeklődőknek úgy, hogy felkészüljenek a felvételire és a nyelvvizsgára, hogy közben elmélyült társalgási ismereteket szerezzenek,és elsajátítsák az Európai Unióban használatos adminisztrációs nyelvezetet, megismerjék a franciaországi kultúra különlegességeit, jellegzetességeit.

[Több adat]
Betöltés... Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete, nyelvtanulás, oktatás, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, nyelvoktatás, nyelviskola, államilag elismert nyelvvizsga, idegen nyelvi képzés, akkreditált nyelviskola, francianyelv-oktatás, gyermek nyelvtanfolyam, francia nyelvvizsgáztatás, nyelvvizsgaközpont, haladó nyelvtanfolyam, középfokú nyelvoktatás, haladó szintű nyelvoktatás
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, oktatási, felnőttoktatás, felsőoktatás, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, egyetem és főiskola, oktatás, ECDL tanfolyam, ECDL vizsgafelkészítés, számítástechnikai programozó képzés, ECDL vizsgaközpont, ECDL, ECDL vizsgáztatás, ECDL vizsga, ECDL oktatás, egyetem, számítástechnikai technikus képzés
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, alapítvány, tudományos, felnőttoktatás, oktatásszervezés, oktatás, közalapítvány, oktatásügyi szolgáltatás, közoktatás, közoktatási információs rendszer, közoktatási szakértés, oktatási szakértés, oktatás és képzés, oktatásügyi intézmény, oktatási feladat, felnőttoktatási tanácsadás
Radix Fórum

Ezt a fórumot a családtörténet, helytörténet kutatóinak hoztuk létre, ill. olyanoknak, akik egykor a történeti Magyarország területén élt családjuk messzire szakadt tagjait, közelebbi vagy távolabbi rokonaikat keresik.

[Több adat]
Betöltés... Radix Fórum, oktatási, tudományos, kommunikáció, információszolgáltatás, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, internet, közéleti fórum, internetes fórum, információkutatás, internetes keresés, családtörténeti kutatás, információcsere, családkutatás, családsegítés, helytörténeti kutatás, rokonkeresés
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, társadalmi szervezet, kulturális szolgáltatás, egyesület, tudományos, nonprofit szervezet, szervezet, kulturális program, kulturális élet, kulturális programok európában, kulturális bemutató, organikus kultúra, kulturális fejlesztés, kulturális ismeretterjesztés, kulturális kutatás, kulturális fejlődés támogatás, kulturális örökség
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, alapítvány, nonprofit szervezet, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, társadalmi szervezet, tudományos, kulturális alapítvány, társadalmi érdekképviselet, közösségi program, társadalmi képviselet, társadalmi integráció elősegítés, közösségi aktivitás támogatás, kulturális információ, kulturális kapcsolatépítés, társadalmi párbeszéd, kulturális értékközvetítés
Baranya Megyei Levéltár

A Baranya Megyei Levéltár elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. A gyűjtemények története egészen az Árpád-korig visszavezethető.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megyei Levéltár, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, oktatási, kutatás, könyvtár és archívum, kutatóintézet, társadalmi szervezet, irattári rendszer, archívum, oklevéltár, szaklevéltár, okiratrendezés, történelmi kutatás, levéltári kutatás, archiválás, levéltári dokumentum restaurálás, íráskutatás
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, kulturális szolgáltatás, kutatási és kulturális szervezet, művészet, tudományos, oktatási, műemlékvédelem, épületvédelem, kultúra, műtárgyvédelem, építési műtárgy, műemlék, műemlékvédelmi szakmunka, kulturális örökség védelem, műemlék helyreállítási terv készítés, műemlékvédelmi tevékenység, műemlék rekonstrukció, múzeumi információs rendszer, régészeti örökség védelme
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, egyesület, tudományos, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, nonprofit szervezet, oktatási, szervezet, kulturális szervezet, gabonaőrlő malom, szervezet, malom, vízimalom, kulturális egyesület, közhasznú szervezet, turisztikai fejlesztés, malomszerkezet
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós

Te vagy a csúcs! - ha a mi iskolánkat választod!

[Több adat]
Betöltés... Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós, kutatási és kulturális szervezet, középiskola, tudományos, iskola, oktatás, gimnázium, oktatási, szakképzés, képzés szervezés, idegennyelv-oktatás, informatikaoktatás, oktatás és képzés
MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

A Dunántúli Tudományos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia országos hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politológus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban.

[Több adat]
Betöltés... MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, tudományos, könyvtár és archívum, oktatási, tudományos kiadvány, angol nyelvű könyv, alapkutatás, online katalógus, nemzetközi kutatás, nemzetközi kapcsolattartás, szakértői tevékenység, alkalmazott tudományos kutatás
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, tudományos, egyetem és főiskola, oktatási, felsőoktatás, diplomás képzés, tudományos tevékenység, tudományos élet, tudományos fejlesztés, műszaki képesítés, gépészmérnök képzés, egyetemi tanszék, tudomány, doktori képzés, egyetemi képzés
Progressio Bt.

Cégünk felnőttképzéssel, szakképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Progressio Bt., oktatás, felnőttoktatás, oktatásszervezés, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, oktatástechnika, vállalati nyelvoktatás, haladó szintű nyelvoktatás, műszaki szakképzés, felnőttoktatás szervezés, emelt szintű szakképzés, kereskedelmi szakképzés, angol nyelvoktatás, szakirányú felnőtt oktatás, felnőttképzési szakértés, felnőttoktatási tanácsadás
Gvadányi József Művelődési Ház

Kultúrház és könyvtár.

[Több adat]
Betöltés... Gvadányi József Művelődési Ház, kultúra, tudományos, ifjúsági központ és kultúrház, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, kulturális szolgáltatás, művelődési ház és szabadidőközpont, közösségi művelődés, művelődés, kulturális esemény szervezése, kulturális központ, kulturális rendezvény, kulturális rendezvényszervezés, közművelődési egyesület, kulturális program rendezés, kulturális egyesület, kulturális esemény
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, kultúra, oktatási, szervezet, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, egyesület, nonprofit szervezet, regionális képviselet, gazdasági egyesület, kulturális egyesület, kulturális esemény, kulturális tevékenység, kulturális kapcsolatépítés, gazdasági mediáció, regionális információ, gazdasági érdekegyeztetés, közművelődési egyesület
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, kulturális szolgáltatás, kultúra, tudományos, műemlék helyreállítási terv készítés, hivatal, műemlékvédelmi tevékenység, kulturális örökség támogatás, műemlék-nyilvántartás, kulturális örökség ápolás, regionális információ, regionális képviselet, pályázat kiírás, kulturális örökség védelem
MTA Miskolci Területi Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) székházának alapveto rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez.

[Több adat]
Betöltés... MTA Miskolci Területi Bizottság, szervezet, szakmai szervezet, tudományos, egyesület, oktatási, kutatás, kutatóintézet, kutatási és kulturális szervezet, akadémia, tudományos szakkönyvtár, tudományos élet, alkalmazott tudományos kutatás, tudományos információ, kutatás menedzsment, tudományos munka, kutatás-fejlesztés, kutatási munka, tudományos kiadvány
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Munkánkkal egyrészt segíteni szeretnénk a művészetoktatás szakembereit, másrészt a mindenkori döntéshozókat - a politikától függetlenül - abban, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva, szakmailag megalapozottan tudják meghozni döntéseiket

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, szakmai munka elősegítés, pedagógus érdekképviselet, szakmai információ, szakmai kultúra terjesztés, szakmai konzultáció, szakmai lektorálás, szakmai érdekegyeztetés, képzőművészeti képzés, művészeti nevelés, szakmai módszertan, szakmai érdekképviselet, művészetoktatás, szakmai adatbázis, művészeti oktatás, szakmai érdekvédelem, művészeti fejlesztés, szakmai gyakorlat szervezés, szakmai érdekegyeztetés, szakmai találkozó szervezés, szakmai program
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium

A nevelést (személyiségfejlesztést) és az oktatást (ismeretközlést) szervesen összekapcsolódó folyamatnak tartjuk, amelynek a két oldala egymást át- meg áthatja.

[Több adat]
Betöltés... Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, csoportos nyelvoktatás, énekkar, iskolafejlesztés, iskolai alapítvány, alapfokú oktatás, gimnázium, differenciált egyéni fejlesztés, érettségire felkészítés, nyelvoktatás, általános iskolai oktatás, gimnáziumi oktatás, humántantárgy-oktatás, énekkar, oktatási program, kémiaoktatás, történelemoktatás, természetismereti tábor, 12 évfolyamos iskola, alapfokú képzés, fizikaoktatás