Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

kutatási és kulturális szervezet kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, egyetem és főiskola, tudományos, főiskola, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, felsőoktatás, oktatás, műszaki informatikus képzés, műszaki szakképzés, egyetemi oktatás, műszaki informatikai kutatás, műszaki szakoktató képzés, műszaki adatbázis, műszaki kutatás, műszaki információ, műszaki informatikai szak, műszaki mérnökasszisztens képzés
Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete

A szervezet elsődleges célja, hogy egy hasznos és szép nyelvet tanítson meg az érdeklődőknek úgy, hogy felkészüljenek a felvételire és a nyelvvizsgára, hogy közben elmélyült társalgási ismereteket szerezzenek,és elsajátítsák az Európai Unióban használatos adminisztrációs nyelvezetet, megismerjék a franciaországi kultúra különlegességeit, jellegzetességeit.

[Több adat]
Betöltés... Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete, nyelvoktatás, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, nyelvtanulás, nyelviskola, oktatási, oktatás, akkreditált nyelvi képzés, nyelvi oktatás, idegennyelv-szaktanfolyam, francia nyelvvizsgáztatás, középfokú nyelvvizsga, nyelvtanfolyam, haladó szintű nyelvoktatás, középfokú nyelvvizsgára felkészítés, francianyelv-tanfolyam, nyelvvizsgaközpont
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, tudományos, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, felsőoktatás, oktatás, felnőttoktatás, egyetem és főiskola, ECDL oktatás, ECDL vizsgafelkészítés, ECDL tanfolyam, egyetemi oktatás, egyetem, számítástechnikai technikus képzés, ECDL vizsgaközpont, ECDL, egyetemi képzés, ECDL vizsgáztatás
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, felnőttoktatás, alapítvány, tudományos, oktatás, oktatásszervezés, közoktatási tanácsadás, oktatási információ, oktatási támogatás, felnőttoktatás szervezés, pályázat kiírás, felsőoktatási tanácsadás, oktatás szervezés, oktatás és képzés, felnőttoktatási tanácsadás, oktatási tanácsadás
Radix Fórum

Ezt a fórumot a családtörténet, helytörténet kutatóinak hoztuk létre, ill. olyanoknak, akik egykor a történeti Magyarország területén élt családjuk messzire szakadt tagjait, közelebbi vagy távolabbi rokonaikat keresik.

[Több adat]
Betöltés... Radix Fórum, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, kommunikáció, információszolgáltatás, tudományos, internet, oktatási, családkutatás, információcsere, családsegítés, fórum, közéleti fórum, rokonkeresés, helytörténeti kutatás, családfakutatás, hozzátartozó-felkutatás, információkeresés
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, nonprofit szervezet, társadalmi szervezet, oktatási, egyesület, kutatási és kulturális szervezet, szervezet, tudományos, kulturális szolgáltatás, kulturális örökség, kulturális érték, kulturális rendezvény, kulturális rendezvényszervezés, kulturális program rendezés, kulturális program, kulturális bemutató, kisebbség támogatás, interkulturális tanácsadás, nemzetiségi kultúra
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, nonprofit szervezet, társadalmi szervezet, alapítvány, kulturális tevékenység, kulturális örökség ápolás, közösségi program, kulturális információ, közösségi aktivitás támogatás, hagyományőrzés, kulturális kapcsolatépítés, társadalmi integráció elősegítés, társadalmi képviselet, társadalmi érdekképviselet
Baranya Megyei Levéltár

A Baranya Megyei Levéltár elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. A gyűjtemények története egészen az Árpád-korig visszavezethető.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megyei Levéltár, oktatási, kutatóintézet, könyvtár és archívum, tudományos, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, társadalmi szervezet, levéltári dokumentum restaurálás, irattárolási rendszer, okiratrendezés, archiválási eljárás, megyei levéltár, oklevéltár, irattár, történelmi kiadvány, levéltári kutatás, irattári archiválás
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, műemlékvédelem, oktatási, épületvédelem, tudományos, művészet, kutatási és kulturális szervezet, kultúra, kulturális szolgáltatás, műtárgyvédelem, múzeum információ, kulturális örökség védelem, régészeti örökség védelme, világörökség, műemlék-nyilvántartás, épített örökség, kulturális örökség ápolás, kulturális örökség támogatás, műemlékvédelmi tevékenység
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, oktatási, egyesület, nonprofit szervezet, tudományos, szervezet, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, gabonaőrlő malom, közhasznú szervezet, kulturális szervezet, kulturális egyesület, szervezet, vízimalom, malom, turisztikai fejlesztés, malomszerkezet
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós

Te vagy a csúcs! - ha a mi iskolánkat választod!

[Több adat]
Betöltés... Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós, kutatási és kulturális szervezet, oktatás, szakképzés, középiskola, oktatási, tudományos, iskola, gimnázium, oktatás és képzés, informatikaoktatás, idegennyelv-oktatás, képzés szervezés
MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

A Dunántúli Tudományos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia országos hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politológus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban.

[Több adat]
Betöltés... MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, könyvtár és archívum, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, oktatási, kutatás, nemzetközi kutatás, alkalmazott tudományos kutatás, angol nyelvű könyv, online katalógus, alapkutatás, tudományos kiadvány, szakértői tevékenység, nemzetközi kapcsolattartás
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, kutatási és kulturális szervezet, felsőoktatás, oktatási, kutatás, tudományos, egyetem és főiskola, műszaki képesítés, tudományos képzés, műszaki tudomány, gépészmérnök, doktori iskola, diplomás képzés, doktori képzés, műszaki kutatás, tudományos előadás, egyetemi oktatás
Progressio Bt.

Cégünk felnőttképzéssel, szakképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Progressio Bt., felnőttoktatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatástechnika, tudományos, oktatásszervezés, oktatási, oktatás, haladó szintű nyelvoktatás, angol nyelvoktatás, vállalati nyelvoktatás, érettségi utáni szakképzés, csoportos nyelvoktatás, szakképző tanfolyam, felnőttoktatás szervezés, kiscsoportos nyelvoktatás, gazdasági nyelvoktatás, szakmai felnőttképzés
Gvadányi József Művelődési Ház

Kultúrház és könyvtár.

[Több adat]
Betöltés... Gvadányi József Művelődési Ház, művelődési ház és szabadidőközpont, kutatási és kulturális szervezet, ifjúsági központ és kultúrház, kulturális szolgáltatás, oktatási, tudományos, kultúra, művelődés, kulturális esemény, közösségi művelődés, művelődési központ, művelődési ház, kulturális rendezvényszervezés, közművelődési egyesület, kulturális rendezvény, kulturális központ, kulturális értékközvetítés
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, kutatási és kulturális szervezet, kultúra, társadalmi szervezet, egyesület, nonprofit szervezet, tudományos, oktatási, szervezet, kulturális kapcsolatépítés, gazdasági szervezet, kulturális rendezvényszervezés, gazdasági egyesület, kulturális egyesület, közművelődési tevékenység, kulturális örökség ápolás, programszervezés, regionális képviselet, közgyűlés
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kultúra, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, kulturális szolgáltatás, oktatási, műemlék-nyilvántartás, regionális információ, pályázat kiírás, kulturális örökség támogatás, műemlékvédelmi tevékenység, műemlék helyreállítási terv készítés, műemlék információ, kulturális örökség ápolás, kulturális örökség védelem, regionális képviselet
MTA Miskolci Területi Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) székházának alapveto rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez.

[Több adat]
Betöltés... MTA Miskolci Területi Bizottság, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, szervezet, egyesület, oktatási, kutatóintézet, szakmai szervezet, kutatás segítés, kutatási tevékenység, kutatási munka, kutatás módszertan, alap tudományos kutatás, tudományos élet, tudományos ismeretterjesztés, tudományos tanács, tudományos tevékenység, tudományos tevékenység elősegítés
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Munkánkkal egyrészt segíteni szeretnénk a művészetoktatás szakembereit, másrészt a mindenkori döntéshozókat - a politikától függetlenül - abban, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva, szakmailag megalapozottan tudják meghozni döntéseiket

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, művészeti alapítvány, szakmai konzultáció, szakmai katalógus kiadás, tudományos, művészeti oktatás, szakmai munka elősegítés, szakmai érdekvédelem, iparművészeti oktatás, szakmai szervezet, szakmai gyakorlat külföldön, szakmai együttműködés, szakmai konzultáció, szakmai gyakorlat szervezés, szakmai rendezvény szervezés, színházművészet, szakmai rendezvény, művészetoktatási intézmény, zeneművészeti oktatás, szakmai segítségnyújtás, szakmai program
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium

A nevelést (személyiségfejlesztést) és az oktatást (ismeretközlést) szervesen összekapcsolódó folyamatnak tartjuk, amelynek a két oldala egymást át- meg áthatja.

[Több adat]
Betöltés... Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, iskolai alapítvány, iskolai oktatás, differenciált egyéni fejlesztés, középiskola, kutatási és kulturális szervezet, nyelvoktatás, irodalomoktatás, alapfokú művészeti oktatás, képzés, alapfokú képzés, pályázat kiírás, pedagógia, tanulmányi verseny szervezés, középfokú képzés, nyelvvizsga, iskolarendszerű képzés, iskolafejlesztés, iskola üzemeltetés, oktatási program, rajzoktatás