Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

oktatási kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, oktatás, tudományos, egyetem és főiskola, oktatási, felsőoktatás, kutatási és kulturális szervezet, főiskola, műszaki mérnökasszisztens képzés, műszaki jellgű képzés, műszaki kutatás, műszaki informatikus képzés, főiskolai oktatás, egyetemi tanszék, egyetemi oktatás, műszaki informatikai kar, műszaki informatikai kutatás, műszaki szakoktató képzés
Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete

A szervezet elsődleges célja, hogy egy hasznos és szép nyelvet tanítson meg az érdeklődőknek úgy, hogy felkészüljenek a felvételire és a nyelvvizsgára, hogy közben elmélyült társalgási ismereteket szerezzenek,és elsajátítsák az Európai Unióban használatos adminisztrációs nyelvezetet, megismerjék a franciaországi kultúra különlegességeit, jellegzetességeit.

[Több adat]
Betöltés... Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete, oktatás, nyelviskola, nyelvoktatás, nyelvtanulás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, nyelvvizsga felkészítés, francia nyelvvizsgáztatás, felsőfokú nyelvvizsga, akkreditált nyelviskola, idegen nyelvi képzés, középfokú nyelvvizsgára felkészítés, francia nyelvtanfolyam, nyelvvizsgaközpont, idegennyelv-szaktanfolyam, francianyelv-oktatás
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, egyetem és főiskola, tudományos, oktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás, ECDL vizsgaközpont, ECDL oktatás, ECDL, számítástechnikai technikus képzés, egyetem, ECDL tanfolyam, ECDL vizsga, egyetemi képzés, számítástechnikai programozó képzés, ECDL vizsgáztatás
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, kutatási és kulturális szervezet, alapítvány, oktatásszervezés, tudományos, oktatási, oktatás, felnőttoktatás, közoktatási tanácsadás, felsőoktatási tanácsadás, oktatás és képzés, oktatásfejlesztés, oktatási alapítvány, szakmai segítségnyújtás, oktatási feladat, pályázat kiírás, közoktatási szakértő, oktatási rendszer fejlesztés
Radix Fórum

Ezt a fórumot a családtörténet, helytörténet kutatóinak hoztuk létre, ill. olyanoknak, akik egykor a történeti Magyarország területén élt családjuk messzire szakadt tagjait, közelebbi vagy távolabbi rokonaikat keresik.

[Több adat]
Betöltés... Radix Fórum, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, internet, információszolgáltatás, kutatás, tudományos, kommunikáció, internetes keresés, internetes fórum, közéleti fórum, információkutatás, családfakeresés, rokonkeresés, fórum, családsegítés, családfakutatás, információkeresés
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, szervezet, kulturális szolgáltatás, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, egyesület, tudományos, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, kulturális élet, kulturális ismeretterjesztés, organikus kultúra, kulturális programok európában, kisebbség támogatás, kulturális érték, interkulturális tanácsadás, kulturális fejlesztés, nemzetiségi kultúra, kulturális esemény szervezése
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, oktatási, alapítvány, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, kulturális információ, kulturális fejlesztés, társadalmi képviselet, társadalmi integráció elősegítés, közösségi program, kulturális alapítvány, hagyományőrzés, kulturális örökség ápolás, közösségi aktivitás támogatás, kulturális tevékenység
Baranya Megyei Levéltár

A Baranya Megyei Levéltár elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. A gyűjtemények története egészen az Árpád-korig visszavezethető.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megyei Levéltár, kutatás, oktatási, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, kutatóintézet, könyvtár és archívum, levéltári kutatás, kézirattár, levéltári dokumentum restaurálás, irattári helyiség használat, irattári adatszolgáltatás, irattár, irattárolási rendszer, történelmi kiadvány, irattári archiválás, városi levéltár
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, épületvédelem, műemlékvédelem, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, kultúra, művészet, kulturális szolgáltatás, tudományos, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum információ, műemlékvédelmi szakmunka, kulturális örökség támogatás, műemlék-nyilvántartás, építési műtárgy, kulturális örökség ápolás, épített örökség, múzeumi információs rendszer, műtárgyvédelem
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, tudományos, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, nonprofit szervezet, szervezet, társadalmi szervezet, egyesület, turisztikai fejlesztés, gabonaőrlő malom, malom, kulturális szervezet, kulturális egyesület, malomszerkezet, szervezet, közhasznú szervezet, vízimalom
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós

Te vagy a csúcs! - ha a mi iskolánkat választod!

[Több adat]
Betöltés... Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, középiskola, szakképzés, oktatási, gimnázium, oktatás, iskola, informatikaoktatás, oktatás és képzés, képzés szervezés, idegennyelv-oktatás
MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

A Dunántúli Tudományos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia országos hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politológus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban.

[Több adat]
Betöltés... MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, oktatási, könyvtár és archívum, tudományos kiadvány, nemzetközi kapcsolattartás, nemzetközi kutatás, szakértői tevékenység, alapkutatás, alkalmazott tudományos kutatás, angol nyelvű könyv, online katalógus
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, egyetem és főiskola, felsőoktatás, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, oktatási, gépészmérnök, műszaki képzés, tudományos fejlesztés, műszaki képesítés, műszaki tudományi képzés, diplomás képzés, tudományos előadás, doktori képzés, egyetemi oktatás, doktori iskola
Progressio Bt.

Cégünk felnőttképzéssel, szakképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Progressio Bt., oktatástechnika, felnőttoktatás, oktatásszervezés, oktatás, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, csoportos nyelvoktatás, szakképzési tanácsadás, nyelvoktatás haladóknak, emelt szintű szakképzés, érettségi utáni szakképzés, kezdő szintű nyelvoktatás, vállalati nyelvoktatás, felnőttoktatás szervezés, szakirányú felnőtt oktatás, felnőttképzési intézmény
Gvadányi József Művelődési Ház

Kultúrház és könyvtár.

[Több adat]
Betöltés... Gvadányi József Művelődési Ház, ifjúsági központ és kultúrház, kulturális szolgáltatás, művelődési ház és szabadidőközpont, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, oktatási, kultúra, kulturális központ, kulturális rendezvény, kulturális intézmény, kulturális program rendezés, kulturális egyesület, kulturális intézet, művelődés, művelődési központ, kulturális program szervezés, közművelődésügy
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, egyesület, nonprofit szervezet, társadalmi szervezet, szervezet, tudományos, kultúra, gazdasági partnerkeresés, kulturális örökség támogatás, kulturális örökség védelem, kulturális kapcsolatépítés, gazdasági érdekegyeztetés, gazdasági egyesület, közművelődési szolgáltatás, gazdasági érdekképviselet, kulturális örökség ápolás, kulturális konferencia
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kulturális örökség védelem, művészet, kulturális szolgáltatás, kulturális fejlődés támogatás, kutatási és kulturális szervezet képzőművészeti képzés, kulturális tevékenység, kulturális rendezvény, kulturális örökség támogatás, kulturális műsor, kultúrális rendezvény biztosítás, közhasznú információ, kulturális program rendezés, kulturális tevékenység, képzőművészeti kiállítás, kulturális ismeretterjesztés, kulturális örökség védelem, képzőművészeti szakértés, kulturális műsor, kortárs képzőművészet, kulturális érték
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kultúra, oktatási, tudományos, kulturális szolgáltatás, kutatási és kulturális szervezet, kulturális örökség ápolás, műemlék-nyilvántartás, műemlékvédelmi tevékenység, műemlék információ, hivatal, műemlék helyreállítási terv készítés, pályázat kiírás, kulturális örökség támogatás, kulturális örökség védelem, regionális információ
MTA Miskolci Területi Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) székházának alapveto rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez.

[Több adat]
Betöltés... MTA Miskolci Területi Bizottság, tudományos, oktatási, kutatóintézet, szakmai szervezet, kutatás, egyesület, szervezet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos kiadvány, tudományos szakkönyvtár, tudományos fórum, természettudományos kutatás, tudományos munka, kutatási tevékenység, tudományos hír, tudományos előadás, alapkutatás, tudományos program
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Munkánkkal egyrészt segíteni szeretnénk a művészetoktatás szakembereit, másrészt a mindenkori döntéshozókat - a politikától függetlenül - abban, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva, szakmailag megalapozottan tudják meghozni döntéseiket

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, szakmai program, oktatási, pedagógus szakmai érdekképviselet, szakmai rendezvény szervezés, szakmai gyakorlat szervezés, szakmai kultúra terjesztés, szervezet, párt bábművészeti képzés, szakmai módszertan, művészetoktatási intézmény, bábművészeti képzés, szakmai fórum, szakmai rendezvény szervezés, szakmai fejlesztés, szakmai program szervezés, szakmai érdekvédelem, színházművészet, pedagógus érdekképviselet, képzőművészeti képzés, szakmai módszertan