Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

oktatási kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, egyetem és főiskola, tudományos, oktatás, oktatási, főiskola, felsőoktatás, kutatási és kulturális szervezet, műszaki információ, egyetemi képzés, műszaki ismeret oktatás, műszaki képesítés, műszaki adatbázis, műszaki főiskolai kar, főiskolai képzés, műszaki informatikai mérnökasszisztens képzés, műszaki informatikai kutatás, műszaki mérnökasszisztens képzés
Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete

A szervezet elsődleges célja, hogy egy hasznos és szép nyelvet tanítson meg az érdeklődőknek úgy, hogy felkészüljenek a felvételire és a nyelvvizsgára, hogy közben elmélyült társalgási ismereteket szerezzenek,és elsajátítsák az Európai Unióban használatos adminisztrációs nyelvezetet, megismerjék a franciaországi kultúra különlegességeit, jellegzetességeit.

[Több adat]
Betöltés... Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete, oktatás, nyelvtanulás, nyelviskola, nyelvoktatás, oktatási, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, csoportos nyelvoktatás, francianyelv-tanulás, felsőfokú nyelvoktatás, idegen nyelvi képzés, akkreditált nyelvvizsga, középfokú nyelvvizsga, haladó szintű nyelvoktatás, gyermek nyelvtanfolyam, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés, középfokú nyelvoktatás
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, tudományos, felnőttoktatás, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, oktatás, egyetem és főiskola, felsőoktatás, ECDL vizsga, ECDL vizsgáztatás, egyetemi képzés, ECDL oktatás, ECDL vizsgafelkészítés, számítástechnikai technikus képzés, ECDL vizsgaközpont, egyetem, ECDL tanfolyam, ECDL
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, felnőttoktatás, oktatásszervezés, oktatás, tudományos, alapítvány, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, oktatási támogatás, közalapítvány, oktatási szakértés, közoktatási szakértés, közoktatási szakértő, oktatás és képzés, szakmai segítségnyújtás, oktatási szervezet, közoktatási tanácsadás, oktatásfejlesztés
Radix Fórum

Ezt a fórumot a családtörténet, helytörténet kutatóinak hoztuk létre, ill. olyanoknak, akik egykor a történeti Magyarország területén élt családjuk messzire szakadt tagjait, közelebbi vagy távolabbi rokonaikat keresik.

[Több adat]
Betöltés... Radix Fórum, internet, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, információszolgáltatás, kommunikáció, kutatás, tudományos, hozzátartozó-felkutatás, információ szolgáltatás, fórum, családsegítés, családkutatás, információkeresés, családfakutatás, rokonkeresés, családtörténeti kutatás, információkutatás
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, szervezet, társadalmi szervezet, oktatási, egyesület, nonprofit szervezet, kulturális szolgáltatás, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, kulturális csereprogram, kulturális fejlődés támogatás, kulturális örökség támogatás, organikus kultúra, kulturális esemény, kulturális fejlesztés, kulturális tevékenység szervezés, kulturális élet, kulturális programok európában, kulturális program
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, kutatási és kulturális szervezet, társadalmi szervezet, oktatási, tudományos, alapítvány, nonprofit szervezet, társadalmi párbeszéd, kulturális alapítvány, kulturális információ, kulturális örökség ápolás, kulturális tevékenység, hagyományőrzés, társadalmi integráció elősegítés, közösségi program, közösségi aktivitás támogatás, kulturális értékközvetítés
Baranya Megyei Levéltár

A Baranya Megyei Levéltár elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. A gyűjtemények története egészen az Árpád-korig visszavezethető.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megyei Levéltár, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, társadalmi szervezet, kutatás, oktatási, könyvtár és archívum, kutatóintézet, archiválás, levéltári dokumentum, történelmi kiadvány, levéltár, irattárolási rendszer, megyei levéltár, irattári archiválás, irattári adatszolgáltatás, íráskutatás, archívum
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, művészet, oktatási, kultúra, tudományos, műemlékvédelem, kulturális szolgáltatás, épületvédelem, kutatási és kulturális szervezet, műemlékvédelmi szakmunka, műemlék-nyilvántartás, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum információ, műemlék helyreállítási terv készítés, régészeti örökség védelme, építési műtárgy, műtárgyvédelem, világörökség, műemlék rekonstrukció
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, kutatási és kulturális szervezet, szervezet, oktatási, tudományos, nonprofit szervezet, egyesület, társadalmi szervezet, szervezet, kulturális szervezet, vízimalom, gabonaőrlő malom, turisztikai fejlesztés, malom, kulturális egyesület, közhasznú szervezet, malomszerkezet
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós

Te vagy a csúcs! - ha a mi iskolánkat választod!

[Több adat]
Betöltés... Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós, szakképzés, gimnázium, tudományos, oktatás, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, iskola, középiskola, képzés szervezés, informatikaoktatás, oktatás és képzés, idegennyelv-oktatás
MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

A Dunántúli Tudományos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia országos hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politológus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban.

[Több adat]
Betöltés... MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, kutatás, könyvtár és archívum, tudományos kiadvány, alkalmazott tudományos kutatás, szakértői tevékenység, online katalógus, nemzetközi kutatás, nemzetközi kapcsolattartás, alapkutatás, angol nyelvű könyv
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, felsőoktatás, egyetem és főiskola, tudományos, műszaki képzés, tudományos élet, doktori iskola, műszaki tudományi képzés, egyetemi oktatás, mérnöki diploma, egyetem, tudomány, tudományos előadás, műszaki kutatás
Progressio Bt.

Cégünk felnőttképzéssel, szakképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Progressio Bt., oktatástechnika, oktatás, oktatásszervezés, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, felnőttoktatás, nyelvoktatás haladóknak, általános felnőttképzés, felnőttképzési tanácsadás, felnőttképzési intézmény, felnőttképzési szakértés, szakmai felnőttképzés, kiscsoportos nyelvoktatás, gazdasági nyelvoktatás, vállalati nyelvoktatás, felnőtt szakképzés
Gvadányi József Művelődési Ház

Kultúrház és könyvtár.

[Több adat]
Betöltés... Gvadányi József Művelődési Ház, oktatási, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, ifjúsági központ és kultúrház, kultúra, kulturális szolgáltatás, művelődési ház és szabadidőközpont, kulturális értékközvetítés, kulturális tevékenység, kulturális intézmény, kulturális program szervezés, kulturális egyesület, kulturális program rendezés, kulturális esemény, kulturális rendezvény, közművelődési szolgáltatás, művelődés
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, tudományos, nonprofit szervezet, oktatási, kultúra, kutatási és kulturális szervezet, társadalmi szervezet, szervezet, egyesület, gazdasági partnerkeresés, közművelődési szolgáltatás, kulturális egyesület, interkultúrális marketing, kulturális esemény, gazdasági érdekegyeztetés, gazdasági szervezet, közhasznú társaság, kulturális örökség támogatás, közgyűlés
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, közhasznú társaság, kulturális érték, kulturális műsor, kulturális program, egyesület, kulturális tevékenység szervezés, kulturális értékközvetítés, képzőművészeti kiállítás, kulturális pályázati tanácsadás, képzőművészeti kivitelezés, kulturális örökség védelem, kulturális ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység, kulturális fejlődés támogatás, kulturális alapítvány, kulturális örökség támogatás, közhasznú információ, kulturális tevékenység szervezés, kulturális nevelés, kulturális konferencia
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kulturális szolgáltatás, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, kultúra, oktatási, műemlék helyreállítási terv készítés, műemlékvédelmi tevékenység, hivatal, kulturális örökség védelem, pályázat kiírás, műemlék információ, regionális információ, kulturális örökség ápolás, regionális képviselet, kulturális örökség támogatás
MTA Miskolci Területi Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) székházának alapveto rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez.

[Több adat]
Betöltés... MTA Miskolci Területi Bizottság, tudományos, szervezet, egyesület, kutatóintézet, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, oktatási, szakmai szervezet, tudományos hír, tudományos kutatás, kutatás módszertan, tudományos tanács, alapkutatás, kutatási hír, tudományos élet, kutatás-fejlesztési stratégia kidolgozás, tudományos megfigyelés, tudományos kiadvány
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Munkánkkal egyrészt segíteni szeretnénk a művészetoktatás szakembereit, másrészt a mindenkori döntéshozókat - a politikától függetlenül - abban, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva, szakmailag megalapozottan tudják meghozni döntéseiket

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, művészetoktatási intézmény, előadó művészet, egyesület, szakmai program, művészeti oktatás, szakmai képviselet, szakmai együttműködés elősegítés, szakmai érdekegyeztetés, szakmai fejlesztés, kutatási és kulturális szervezet, szakmai szervezet kapcsolattartás, művészeti alapítvány, szakmai munka elősegítés, szakmai érdekegyeztetés, művészeti nevelés, szakmai program szervezés, szakmai információ, művészetoktatás, szakmai tevékenység támogatás, szakmai rendezvény