Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

tudományos kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, egyetem és főiskola, tudományos, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, felsőoktatás, főiskola, oktatás, egyetemi oktatás, műszaki informatikai kutatás, műszaki kutatás, műszaki informatikai kar, egyetemi képzés, műszaki informatika oktatás, műszaki informatikus képzés, műszaki szakoktató képzés, főiskolai képzés, műszaki információ
Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete

A szervezet elsődleges célja, hogy egy hasznos és szép nyelvet tanítson meg az érdeklődőknek úgy, hogy felkészüljenek a felvételire és a nyelvvizsgára, hogy közben elmélyült társalgási ismereteket szerezzenek,és elsajátítsák az Európai Unióban használatos adminisztrációs nyelvezetet, megismerjék a franciaországi kultúra különlegességeit, jellegzetességeit.

[Több adat]
Betöltés... Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete, nyelviskola, tudományos, oktatás, oktatási, nyelvoktatás, kutatási és kulturális szervezet, nyelvtanulás, haladó nyelvtanfolyam, nyelvtanfolyam, gyermek nyelvtanfolyam, akkreditált nyelviskola, nyelvi oktatás, középfokú nyelvoktatás, francia nyelvvizsgáztatás, csoportos nyelvoktatás, akkreditált nyelvi képzés, nyelvi tanfolyam
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, oktatás, egyetem és főiskola, kutatási és kulturális szervezet, felnőttoktatás, oktatási, felsőoktatás, tudományos, egyetemi képzés, egyetem, számítástechnikai technikus képzés, egyetemi oktatás, ECDL, ECDL oktatás, ECDL vizsgafelkészítés, ECDL vizsgáztatás, számítástechnikai programozó képzés, számítástechnikai képzés
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, oktatásszervezés, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, oktatás, felnőttoktatás, alapítvány, oktatási rendszer fejlesztés, oktatási alapítvány, közoktatási tanácsadás, felsőoktatási tanácsadás, oktatás szervezés, felnőttoktatási tanácsadás, oktatási szervezet, pályázat kiírás, oktatás és képzés, közoktatási szakértés
Radix Fórum

Ezt a fórumot a családtörténet, helytörténet kutatóinak hoztuk létre, ill. olyanoknak, akik egykor a történeti Magyarország területén élt családjuk messzire szakadt tagjait, közelebbi vagy távolabbi rokonaikat keresik.

[Több adat]
Betöltés... Radix Fórum, kutatás, kommunikáció, internet, információszolgáltatás, tudományos, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, családfakutatás, családkutatás, közéleti fórum, helytörténeti kutatás, családfakeresés, internetes keresés, információkutatás, információkeresés, internetes fórum, fórum
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, társadalmi szervezet, egyesület, nonprofit szervezet, szervezet, kulturális szolgáltatás, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, kulturális turizmus, organikus kultúra, kulturális ismeretterjesztés, interkulturális tanácsadás, kulturális rendezvény, kisebbségügy, kulturális kutatás, kulturális csereprogram, kulturális értékközvetítés, kulturális program
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, társadalmi szervezet, alapítvány, oktatási, tudományos, nonprofit szervezet, kutatási és kulturális szervezet, kulturális alapítvány, kulturális örökség ápolás, társadalmi érdekképviselet, kulturális információ, társadalmi képviselet, társadalmi integráció elősegítés, kulturális fejlesztés, társadalmi párbeszéd, hagyományőrzés, kulturális kapcsolatépítés
Baranya Megyei Levéltár

A Baranya Megyei Levéltár elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. A gyűjtemények története egészen az Árpád-korig visszavezethető.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megyei Levéltár, könyvtár és archívum, kutatóintézet, társadalmi szervezet, tudományos, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, levéltári dokumentum restaurálás, levéltári kutatás, szaklevéltár, irat archiválás, archívum, megyei levéltár, irattári szolgáltatás, irattár, városi levéltár, archiválás
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, tudományos, épületvédelem, kulturális szolgáltatás, műemlékvédelem, művészet, kutatási és kulturális szervezet, kultúra, oktatási, építési műtárgy, kulturális örökség védelem, műemlék rekonstrukció, kulturális örökség ápolás, műemlék helyreállítási terv készítés, világörökség, műemlék-nyilvántartás, régészeti örökség védelme, múzeumi információs rendszer, múzeum információ
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, szervezet, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, nonprofit szervezet, egyesület, társadalmi szervezet, tudományos, gabonaőrlő malom, malomszerkezet, szervezet, kulturális egyesület, vízimalom, turisztikai fejlesztés, közhasznú szervezet, kulturális szervezet, malom
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós

Te vagy a csúcs! - ha a mi iskolánkat választod!

[Több adat]
Betöltés... Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós, kutatási és kulturális szervezet, középiskola, oktatási, oktatás, tudományos, gimnázium, iskola, szakképzés, oktatás és képzés, képzés szervezés, informatikaoktatás, idegennyelv-oktatás
MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

A Dunántúli Tudományos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia országos hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politológus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban.

[Több adat]
Betöltés... MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, kutatás, könyvtár és archívum, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, nemzetközi kutatás, nemzetközi kapcsolattartás, alapkutatás, online katalógus, angol nyelvű könyv, szakértői tevékenység, alkalmazott tudományos kutatás, tudományos kiadvány
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, tudományos, oktatási, felsőoktatás, egyetem és főiskola, egyetemi képzés, egyetemi tanszék, diplomás képzés, tudományos tevékenység, gépészmérnök, műszaki tudomány, műszaki képesítés, doktori iskola, egyetemi oktatás, tudományos fejlesztés
Progressio Bt.

Cégünk felnőttképzéssel, szakképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Progressio Bt., tudományos, felnőttoktatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, oktatásszervezés, oktatástechnika, oktatás, kezdő szintű nyelvoktatás, csoportos nyelvoktatás, nyelvoktatás haladóknak, felnőttképzési tanácsadás, felnőttoktatási szakértés, üzleti nyelvoktatás, akreditált felnőttképző, szakképzés szervezés, általános felnőttképzés, szakirányú felnőtt oktatás
Gvadányi József Művelődési Ház

Kultúrház és könyvtár.

[Több adat]
Betöltés... Gvadányi József Művelődési Ház, ifjúsági központ és kultúrház, kultúra, kutatási és kulturális szervezet, művelődési ház és szabadidőközpont, kulturális szolgáltatás, tudományos, oktatási, közművelődési szakértés, kulturális program rendezés, kulturális rendezvényszervezés, kulturális egyesület, művelődés, kulturális intézet, kulturális esemény szervezése, művelődési központ, közösségi művelődés, kulturális szervezet
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, egyesület, nonprofit szervezet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, oktatási, szervezet, társadalmi szervezet, kultúra, együttműködés, közgyűlés, közhasznú tevékenység, kulturális rendezvény, programszervezés, regionális képviselet, kulturális konferencia, közművelődési szolgáltatás, regionális információ, régiótanulmány
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kulturális esemény, kulturális örökség védelem, kortárs képzőművészeti kiállítás, kulturális programajánlat, kulturális szabadidős program, kulturális műsor, kortárs képzőművészet, kulturális érték, közhasznú szervezet, egyesület, kulturális esemény lebonyolítás, kultúrális rendezvény biztosítás, képzőművészeti kivitelezés, kulturális örökség védelem, kulturális konferencia, kulturális alapítvány, kortárs képzőművészet, közhasznú szervezet, képzőművészeti képzés, kulturális értékközvetítés
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kultúra, kutatási és kulturális szervezet, kulturális szolgáltatás, oktatási, tudományos, pályázat kiírás, regionális képviselet, kulturális örökség ápolás, regionális információ, műemlékvédelmi tevékenység, kulturális örökség védelem, műemlék helyreállítási terv készítés, műemlék-nyilvántartás, műemlék információ, kulturális örökség támogatás
MTA Miskolci Területi Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) székházának alapveto rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez.

[Több adat]
Betöltés... MTA Miskolci Területi Bizottság, egyesület, kutatás, oktatási, kutatóintézet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, szakmai szervezet, szervezet, tudományos konferencia, kutatási stratégia, kutatási tevékenység, tudományos kutatás, tudományos szakmai rendezvény, alkalmazott tudományos kutatás, kutatás-fejlesztési stratégia, tudományos hír, tudományos tanácsadás, tudományos anyag fordítás
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Munkánkkal egyrészt segíteni szeretnénk a művészetoktatás szakembereit, másrészt a mindenkori döntéshozókat - a politikától függetlenül - abban, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva, szakmailag megalapozottan tudják meghozni döntéseiket

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, szakmai módszertan, művészeti iskola, pedagógus szakmai érdekképviselet, előadó művészet, iparművészeti oktatás, szakmai program, szakmai érdekegyeztetés, művészeti oktatás, szakmai katalógus kiadás, kutatási és kulturális szervezet, pedagógus érdekképviselet, szakmai program, képzőművészeti oktatás, szakmai kultúra terjesztés, szakmai információ, szakmai rendezvény támogatás, szakmai együttműködés elősegítés, szakmai segítségnyújtás, szakmai katalógus, művészeti alapítvány