Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

tudományos kategória találatai
Pécsi Tudományegyetem

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar több ezer hallgatójával és 40 éves tapasztalatával hazánk műszaki felsőoktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye, a Dél-Dunántúli régió mérnökképzésének fellegvára a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem, oktatási, felsőoktatás, egyetem és főiskola, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, oktatás, főiskola, műszaki informatikai szak, főiskolai oktatás, műszaki informatikai mérnökasszisztens képzés, műszaki adatbázis, műszaki képesítés, egyetemi tanszék, műszaki szakoktató képzés, műszaki kutatás, egyetemi képzés, műszaki főiskolai kar
Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete

A szervezet elsődleges célja, hogy egy hasznos és szép nyelvet tanítson meg az érdeklődőknek úgy, hogy felkészüljenek a felvételire és a nyelvvizsgára, hogy közben elmélyült társalgási ismereteket szerezzenek,és elsajátítsák az Európai Unióban használatos adminisztrációs nyelvezetet, megismerjék a franciaországi kultúra különlegességeit, jellegzetességeit.

[Több adat]
Betöltés... Alliance Francaise Pécsi Franciák Kulturális Egyesülete, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, nyelvtanulás, oktatás, nyelvoktatás, nyelviskola, oktatási, nyelvi oktatás, akkreditált nyelvvizsga, francianyelv-tanfolyam, államilag elismert nyelvvizsga, csoportos nyelvoktatás, középfokú nyelvvizsgára felkészítés, csoportos nyelvtanfolyam, nyelvi tanfolyam, idegennyelv-szaktanfolyam, nyelvtanfolyam
Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék

Ismeretlenek az Ön számára a számítógéppel kapcsolatos fogalmak? Legyen tájékozott a számítógép-felhasználók világában! Vegyen részt ECDL tanfolyamainkon!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar Innovatív Technológia Tanszék, tudományos, kutatási és kulturális szervezet, felsőoktatás, egyetem és főiskola, oktatás, oktatási, felnőttoktatás, ECDL vizsgáztatás, ECDL tanfolyam, ECDL oktatás, számítástechnikai programozó képzés, számítástechnikai technikus képzés, ECDL vizsgafelkészítés, ECDL vizsga, egyetemi oktatás, ECDL vizsgaközpont, egyetemi képzés
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, felnőttoktatás, oktatás, alapítvány, oktatási, oktatásszervezés, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, oktatási tanácsadás, közoktatási szakértő, közoktatási információs rendszer, oktatási szakértés, felnőttoktatási szakértés, felnőttoktatási tanácsadás, közhasznú szervezet, oktatási rendszer fejlesztés, oktatási támogatás, oktatási szervezet
Radix Fórum

Ezt a fórumot a családtörténet, helytörténet kutatóinak hoztuk létre, ill. olyanoknak, akik egykor a történeti Magyarország területén élt családjuk messzire szakadt tagjait, közelebbi vagy távolabbi rokonaikat keresik.

[Több adat]
Betöltés... Radix Fórum, tudományos, oktatási, internet, információszolgáltatás, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, kommunikáció, családsegítés, internetes fórum, közéleti fórum, rokonkeresés, internetes keresés, családtörténeti kutatás, információcsere, információ szolgáltatás, családfakeresés, hozzátartozó-felkutatás
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, oktatási, kulturális szolgáltatás, társadalmi szervezet, tudományos, szervezet, egyesület, kutatási és kulturális szervezet, nonprofit szervezet, kulturális örökség ápolás, kulturális program rendezés, kulturális ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység koordinálás, kisebbségügy, kulturális örökség támogatás, kulturális program szervezés, kulturális csereprogram, kulturális örökség, kulturális program
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, alapítvány, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, nonprofit szervezet, oktatási, tudományos, kulturális információ, társadalmi párbeszéd, kulturális kapcsolatépítés, hagyományőrzés, kulturális alapítvány, kulturális értékközvetítés, közösségi program, határon túli magyarok segítése, társadalmi érdekképviselet, kulturális örökség ápolás
Baranya Megyei Levéltár

A Baranya Megyei Levéltár elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. A gyűjtemények története egészen az Árpád-korig visszavezethető.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megyei Levéltár, oktatási, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, könyvtár és archívum, kutatóintézet, tudományos, levéltári dokumentum restaurálás, levéltári dokumentum, levéltári kutatás, archiváló rendszer, irattári archiválás, történelmi tanulmány, irattárolási rendszer, irattári szolgáltatás, archiválási eljárás, megyei levéltár
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, épületvédelem, kutatási és kulturális szervezet, művészet, tudományos, kultúra, kulturális szolgáltatás, oktatási, műemlékvédelem, kulturális örökség védelem, műemlékvédelmi szakmunka, műemlék rekonstrukció, régészeti örökség védelme, építési műtárgy, műemlék helyreállítási terv készítés, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum információ, műemlék, épített örökség
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, oktatási, egyesület, társadalmi szervezet, tudományos, szervezet, kutatási és kulturális szervezet, nonprofit szervezet, közhasznú szervezet, kulturális szervezet, malom, szervezet, turisztikai fejlesztés, vízimalom, gabonaőrlő malom, malomszerkezet, kulturális egyesület
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós

Te vagy a csúcs! - ha a mi iskolánkat választod!

[Több adat]
Betöltés... Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Siklós, gimnázium, szakképzés, oktatás, középiskola, kutatási és kulturális szervezet, iskola, tudományos, oktatási, képzés szervezés, informatikaoktatás, idegennyelv-oktatás, oktatás és képzés
MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

A Dunántúli Tudományos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia országos hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politológus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban.

[Több adat]
Betöltés... MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, kutatási és kulturális szervezet, kutatás, tudományos, oktatási, könyvtár és archívum, nemzetközi kapcsolattartás, online katalógus, szakértői tevékenység, alkalmazott tudományos kutatás, nemzetközi kutatás, tudományos kiadvány, angol nyelvű könyv, alapkutatás
ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskolánk feladatából adódóan a tudományos kutatómunkára való felkészítés keretében diákjait elvezeti új tudományos eredmények eléréséhez.

[Több adat]
Betöltés... ME Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, kutatás, egyetem és főiskola, tudományos, felsőoktatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, egyetemi oktatás, tudományos képzés, gépészmérnök, műszaki képesítés, mérnöki diploma, gépészmérnök képzés, tudományos tevékenység, diplomás képzés, doktori képzés, műszaki tudományi képzés
Progressio Bt.

Cégünk felnőttképzéssel, szakképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Progressio Bt., kutatási és kulturális szervezet, oktatás, oktatási, felnőttoktatás, tudományos, oktatástechnika, oktatásszervezés, kiscsoportos nyelvoktatás, szakképzés szervezés, emelt szintű szakképzés, szakirányú felnőtt oktatás, érettségi utáni szakképzés, közgazdasági szakképzés, felnőttképzési tanácsadás, csoportos nyelvoktatás, kereskedelmi szakképzés, műszaki szakképzés
Gvadányi József Művelődési Ház

Kultúrház és könyvtár.

[Több adat]
Betöltés... Gvadányi József Művelődési Ház, kulturális szolgáltatás, tudományos, oktatási, művelődési ház és szabadidőközpont, kutatási és kulturális szervezet, ifjúsági központ és kultúrház, kultúra, kulturális esemény szervezése, közművelődési szolgáltatás, művelődés, kulturális intézet, kulturális esemény, kulturális tevékenység, művelődési központ, kulturális rendezvényszervezés, kulturális program rendezés, kulturális központ
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, oktatási, kultúra, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, társadalmi szervezet, egyesület, nonprofit szervezet, szervezet, közművelődési egyesület, kulturális kapcsolatépítés, régiótanulmány, regionális információ, kulturális egyesület, gazdasági szervezet, kulturális örökség ápolás, regionális fejlesztés, közhasznú szervezet, kulturális rendezvény
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kulturális esemény, kultúrakutatás, kortárs képzőművészet, kulturális érték, kulturális tevékenység szervezés, kulturális pályázati tanácsadás, kulturális egyesület, kulturális tevékenység, kulturális szolgáltatás, kulturális műsor, kulturális szervezet, kulturális alapítvány, közhasznú alapítvány, képzőművészeti szakértés, kulturális pályázati tanácsadás, kulturális tevékenység szervezés, kulturális programajánlat, kultúrális rendezvény biztosítás, kulturális fejlődés támogatás, kulturális rendezvényszervezés
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, kultúra, oktatási, kulturális szolgáltatás, műemlékvédelmi tevékenység, műemlék-nyilvántartás, kulturális örökség védelem, kulturális örökség ápolás, regionális képviselet, hivatal, műemlék információ, kulturális örökség támogatás, regionális információ, műemlék helyreállítási terv készítés
MTA Miskolci Területi Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) székházának alapveto rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a MAB szak- és munkabizottságainak tevékenységéhez.

[Több adat]
Betöltés... MTA Miskolci Területi Bizottság, kutatás, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, szervezet, szakmai szervezet, kutatóintézet, egyesület, tudományos, kutatási hír, tudományos anyag fordítás, kutatás támogatás, tudományos konferencia, tudományos tevékenység, tudományos tanácsadás, tudományos program, alap tudományos kutatás, kutatási stratégia, tudományos információ
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Munkánkkal egyrészt segíteni szeretnénk a művészetoktatás szakembereit, másrészt a mindenkori döntéshozókat - a politikától függetlenül - abban, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva, szakmailag megalapozottan tudják meghozni döntéseiket

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, szakmai módszertan, képzőművészeti oktatás, szakmai gyakorlat külföldön, szakmai lektorálás, szakmai szervezet, szakmai konferencia, szakmai fejlesztés, művészeti alapítvány, nonprofit szervezet, művészeti iskola, zeneművészeti oktatás, szakmai együttműködés, szakmai szervezet kapcsolattartás, szakmai konzultáció, művészetoktatási intézmény, szakmai kommunikáció, művészetoktatás, szakmai fórum, szakmai módszertan, szakmai segítségnyújtás