Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

angolnyelv-oktatás termékek
Más Nyelven Nyelviskola

Nyelvvizsgázni akarsz? Gyere, tanulj meg végre egy nyelvet!

[Több adat]
Betöltés... Más Nyelven Nyelviskola, nyelviskola, oktatás, nyelvoktatás, tanfolyam, angolnyelv-oktatás, francianyelv-oktatás, üzleti angolnyelv-oktatás, spanyolnyelv-oktatás, németnyelv-oktatás, intenzív nyelvtanfolyam, magyarnyelv-oktatás külföldieknek
Nyelvelde Oktatásszervező Bt.

A Nyelvelde Nyelviskola mindazok iskolája, akik valóban jól szeretnének beszélni idegen nyelven. Ha Ön is közéjük tartozik, látogasson el hozzánk!

[Több adat]
Betöltés... Nyelvelde Oktatásszervező Bt., oktatásszervezés, nyelvtanulás, fordítás, nyelvoktatás, tolmácsolás, nyelvi szintfelmérés, horvátnyelv-oktatás, szaknyelvi oktatás, kihelyezett nyelvtanfolyam, olasznyelv-oktatás, alapfokú nyelvoktatás, magán nyelvoktatás, vállalati nyelvoktatás, orosznyelv-oktatás, francianyelv-oktatás
Szókincs Nyelvstúdió

Angolt szeretne tanulni? Jöjjön el hozzánk, mi megtanítjuk! Gyerekeknek is már óvodáskortól! Igény szerint csoportos foglalkozások is megoldhatóak.

[Több adat]
Betöltés... Szókincs Nyelvstúdió, nyelvoktatás, nyelviskola, nyelvtanulás, alapfokú nyelvvizsga, magán nyelvoktatás, csoportos nyelvoktatás, nyelvi szintfelmérés, gyermeknyelvoktatás, vállalati nyelvoktatás, angolnyelv-oktatás, középfokú nyelvvizsga, felsőfokú nyelvvizsga, nemzetközi nyelvvizsgára felkészítés
Belvárosi Általános Iskola - Pécs

A Belvárosi Általános Iskola a Leonardo da Vinci utcában kezdte működését. Az itt lévő épület már 1722-ben iskoláztatás célját szolgálta. 1779-ben országos rendelkezés jelent meg a Normál iskola, mint új iskolatípus megszervezésére. 1792-ben a pécsi rajziskola kapott helyet az épületben.

[Több adat]
Betöltés... Belvárosi Általános Iskola - Pécs, iskola, oktatás, általános iskola, zenei képzés, német nemzetiségi nyelvoktatás, matematika oktatás, általános iskolai nevelés, általános iskolai oktatás, általános iskolai képzés, iskolai oktatás, angolnyelv-oktatás
Kincseskert Óvoda

A Kincseskert Óvoda 1999 óta közhasznú alapítványként műküdik. További információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Kincseskert Óvoda, oktatás, óvoda, nyelvoktatás, alapítvány, alapítványi óvoda, korcsolya, tenisz, úszás, angolnyelv-oktatás, nevelés, németnyelv-oktatás, mozgásfejlesztés, logopédiai foglalkozás, magánóvoda
Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola

További információért kérjük keresse fel weboldalunkat!

[Több adat]
Betöltés... Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, oktatás, nyelvoktatás, francianyelv-oktatás, angolnyelv-oktatás, németnyelv-oktatás
Általános és Zeneiskola Hidas

"1777-ben kérnek a hidasi reformátusok iskolaépítési engedélyt Mária Teréziától. Ezt két év múlva kapták meg. Az iskolamesterek egyike Király János. 1860. április 21-én meghalt. Feljegyezték róla, hogy igen becsületes, érdemes ember volt. Ez a tanító a magyarfalusi ref. temetőben nyugszik, egy azóta jeltelen sírban, írja Allinger János. Az iskola tanulói az úttörő és a honismereti mozgalom szervezésében ápolták, gondozták ezeket az ún. jeltelen és jelzett pedagógus sírokat."

[Több adat]
Betöltés... Általános és Zeneiskola Hidas, iskola, zeneoktatás, általános iskola, oktatás, angoloktatás, zeneművészeti oktatás, ének-zene oktatás, oktatási intézmény, történelemoktatás, zeneirodalom oktatás, angolnyelv-oktatás, számítástechnikai alapismeret oktatás, biológiaoktatás, irodalomoktatás
TOMPA MIHÁLY UTCAI ISKOLA

"A pedagógia nemcsak azt jelenti, hogy megváltoztatunk másokat, hanem hogy hajlandók vagyunk magunk is változni." Komlón 1956 óta van iskola sajátos nevelési igényű gyermekeknek. 1983-tól új helyen és épületben a legkisebbektől a legnagyobbakig tanulnak integráltan, eredményesen a diákok. 2002-ben óvoda, 2005 szeptembertől szakiskolai évfolyam is indult.

[Több adat]
Betöltés... TOMPA MIHÁLY UTCAI ISKOLA, gyereksport, élelmiszerbiztonsági oktatás, kézműves oktatás, esti oktatás, közoktatás, gyermek sportoktatás, biológia oktatás, iskolai rendszeren kívüli oktatás, elméleti oktatás, fizikaoktatás, kézműves oktatás, kereskedelmi oktatás, óvodai oktatás, gyermek oktatás, fizikaoktatás, informatikai oktatás, élelmiszeripari oktatás, gyermek táncoktatás, földrajzoktatás, iskolai oktatás
Zsigmond Király Általános Iskola

A szabadszentkirályi Általános Iskola a térségben vezető szerepet kíván betölteni az alapfokú nevelési- oktatási feladatokban, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a hátrányos helyzetű vidéki diákok esélyeinek javítása területén.

[Több adat]
Betöltés... Zsigmond Király Általános Iskola, általános iskola, iskola, oktatás, zene oktatás, iskolai oktatás, reál tantárgy oktatás, magyar nyelv és irodalom oktatás, fizikaoktatás, adatbáziskezelés oktatás, csoportos nyelvoktatás, környezetvédelmi oktatás, számítástechnika oktatás, angoloktatás
Langwest Nyelviskola - Miskolc

Nyelvvizsgáztatás és oktatás egy helyen! A Langwest Nyelviskola jelentős szerepet tölt be a felnőtt és gyermek nyelvoktatás területén az észak-magyarországi régióban. 1995 óta az iskola fő tevékenysége nyelvtanfolyamok szervezése és tartása angol és német nyelven Miskolc és Eger vonzáskörzetében.

[Több adat]
Betöltés... Langwest Nyelviskola - Miskolc, nyelvoktatás, nyelvtanulás, nyelviskola, németnyelv-oktatás, nyelvvizsga, nyelvi szintfelmérés, vizsgáztatás, idegen nyelv, nyelvtanfolyam, tanártovábbképzés, csoportos nyelvoktatás, nemzetközi nyelvvizsga, nyelvvizsgáztatás
Istvánffy Gyula Általános Iskola

Az országos tanulmányi versenyek igazolják az elődeinktől átvett, kiemelten kezelt oktatási és nevelési feladatok megvalósításának folytatását. Változatlanul fontosnak tartjuk az alapozó munkát és a kimagasló eredményeket elérő tehetségek gondozását.

[Több adat]
Betöltés... Istvánffy Gyula Általános Iskola, általános iskola, iskola, oktatás, angolnyelv-oktatás, németnyelv-oktatás, számítástechnikai képzés, általános iskolai képzés, orosznyelv-oktatás, általános iskolai oktatás, francianyelv-oktatás, konditerem
Transfer-Trade és Angol Tanoda Oktatási Kft.

Az Angol Tanoda 1998 óta létezik, 2004-től felnőttképzési oktatási intézményként működik. Oktatunk német, angol, francia, olasz nyelvet, a nyelvoktatás mellett folyamatosan vállalunk tolmácsolást és fordítást mindezen nyelvekből.

[Több adat]
Betöltés... Transfer-Trade és Angol Tanoda Oktatási Kft., tanfolyam, oktatás, nyelvoktatás, angolnyelv-tanfolyam, fordítás, francianyelv-oktatás, németnyelv-oktatás, egyéni felnőttoktatás, olasznyelv-oktatás, angolnyelv-oktatás, kurzus, tolmácsolás
V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Az iskolát 92 éve alapították. Az intézményben 4 éves képzés folyik, majd 2 éves szakmára irányuló képzésben vehetnek részt a tanulók, amelynek elvégzése után felsőfokú szakképesítést szereznek.

[Több adat]
Betöltés... V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, közhasznú alapítvány, közgazdasági ismeret, galéria, magyar szakkör, foci, esélyegyenlőség segítés, farsang, matematika szakkör, sítábor, nyári tábor, számítástechnika oktatás, OKJ-s vizsgáztatás, angolnyelv-oktatás, informatikaoktatás, farsang, énekkar, vállalkozói ismeretek oktatása, esélyegyenlőség segítés, informatikai alapképzés, iskolai könyvtár
felsőzsolcai Általános Művelődési Központ

Általános Művelődési Központ a felsőzsolcai oktatási, nevelési, közművelődési intézmények integrációja által 2001. július 1-jétől kezdte meg működését. Öt évesek lettünk. Ez az évforduló jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk az elmúlt évek eseményeit és egyben előre is tekintsünk. Öt év nem nagy idő egy intézmény életében, de mégis elég arra, hogy hagyományok alakuljanak ki és az intézményünk szolgáltatásait igénybevevő gyerekek és felnőttek egyre erősebb szálakkal kötődhessenek hozzánk. Ez annál is könnyebb, mivel az ÁMK olyan intézmények hagyományaira, munkájára épült, ahol jó szakmai munka megalapozhatta tevékenységét. Az új szervezeti formához igazodva a múlt újabb és újabb kihívásokra, megfelelésre kötelezett mindannyiunkat. Megannyi szép és nemes cél megjelölése közepette fejlődünk.

[Több adat]
Betöltés... felsőzsolcai Általános Művelődési Központ, csoportos oktatás, angoloktatás, óvoda akkreditált oktatás, iskolai adminisztráció, közművelődés, gyermek oktatás, angolnyelv-oktatás, ének-zene oktatás, általános iskolai képzés, fizikaoktatás, magyar nyelv és irodalom oktatás, számítástechnika oktatás, zenés rendezvényszervezés, alapfokú oktatás, alapfokú nyelvoktatás, általános iskolai oktatás, alapfokú művészeti oktatás, művészetoktatás, zenei oktatás, általános iskolai nevelés
Pécsi Sándor Általános Iskola

Pedagógiai programunk elkészítésénél és a kerettantervi kiegészítések során figyelembe vettük a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben meghatározott, az iskola egészére kiható közös célokat, feladatokat, az általános követelményeket, a helyi igényeket és lehetőségeket. Helyi tantervünk igazodik a NAT képzési szakaszhatáraihoz és annak cél-, feladat- és követelményrendszeréhez. Ennek megfelelően pedagógiai programunkban a tanítás-tanulás folyamatában két képzési szakaszt határozunk meg: Iskolánkban továbbra is biztosítjuk azokat az életkori sajátosságokhoz igazodó pedagógiai eljárásokat, tevékenységközpontú, differenciálási tanítási stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a tudás megszerzéséhez, alkalmazásához. Fontos a tanulási nehézségek, nevelési problémák megelőzése, azonosítása és korrekciója.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Sándor Általános Iskola, iskola, általános iskola, oktatás, földrajzoktatás, nappali oktatás, gyerekoktatás, ének-zene oktatás, gyermek oktatás, angolnyelv-oktatás, reál tantárgy oktatás, informatikaoktatás, biológiaoktatás, gyermeknyelvoktatás
Semjéni Általános Iskola

A társadalom a pedagógus és a szülok célja azonos? Gyerekeinkbol muvelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnék, nevelni.

[Több adat]
Betöltés... Semjéni Általános Iskola, iskola, oktatás, általános iskola, kémiaoktatás, reál tantárgy oktatás, idegennyelv-oktatás, angoloktatás, biológia oktatás, csoportos gyerekoktatás, zene oktatás, matematika oktatás, fizikaoktatás, közoktatás
Glóner Csaba ev.

Angol-német nyelvoktatás az Interneten! Foglaljon helyet a monitor előtt, helyezkedjen el kényelmesen, és tanuljon nálunk idegen nyelveket!

[Több adat]
Betöltés... Glóner Csaba ev., nyelviskola, nyelvoktatás, nyelvtanulás, németnyelv-oktatás, angolnyelv-oktatás, idegennyelv-oktatás, online oktatás, nyelvtanfolyam, németnyelv-tanfolyam, alapfokú angol nyelvtanfolyam, angolnyelv-tanfolyam
Universum Nyelviskola

Cégünk 1996-ban alakult. Az alapítók angol illetve német szakos nyelvtanárok, ezért elsősorban az angol és a német nyelv oktatásával foglalkozunk.

[Több adat]
Betöltés... Universum Nyelviskola, nyelvoktatás, tolmácsolás, nyelviskola, fordítás, oktatás, céges nyelvtanfolyam, nyelvvizsga felkészítés, angolnyelv-oktatás, németnyelv-oktatás, tolmácsolás, fordítás
Zrínyi Ilona Gimnázium Miskolc

Iskolánk a színvonalas oktatás mellett, tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára. További részletesebb információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Zrínyi Ilona Gimnázium Miskolc, gimnázium, iskola, oktatás, gimnáziumi oktatás, drámaoktatás, tanulmányi kirándulás lebonyolítás, kéttannyelvű oktatás, nemzetközi kapcsolat, emelt angolnyelvi szak, emelt szintű idegennyelv-oktatás, humántantárgy-oktatás, matematika tagozat, biológiai szakosztály
Avasi Gimnázium

Gimnáziumunkban a humán jellegű tantárgyak oktatását helyezzük előtérbe, így nálunk németből és franciából előkészítő évfolyam van, ahol a nyelvek oktatása emelt szinten történik. Ezen kívül magyar, történelem, rajz, biológia és általános tanterv szerinti tagozatok vannak! Bővebb információért látogasson el honlapunkra!

[Több adat]
Betöltés... Avasi Gimnázium, oktatás, iskola, gimnázium, humán jellegű képzés, nyelvi előkészítő osztály, énekkar, biológiai szakosztály, gimnáziumi képzés, francianyelv-oktatás, gimnáziumi oktatás, nyelvi előkészítő osztály - német, általános iskolai képzés, nyelvi előkészítő évfolyam