Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

hittudomány-oktatás termékek
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

További információkért látogasson el weboldalunkra!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, főiskola, oktatás, főiskolai oktatás, papi képzés, hittudomány-oktatás, hittudomány, szentírástudomány oktatás, teológiai oktatás, társadalomtudomány oktatás
Magyarországi Református Egyház

A Magyarországi Református Egyház a történelmi egyházak között - a katolikus egyház után - számarányában a második helyet foglalja el. A reformáció magyarországi, kálvini ága két hitvallást fogadott el Debrecenben - a várost a kálvinista Rómának is nevezik - 1567-ben. Innen, az 1567-es Debreceni Zsinattól számoljuk a magyar református egyház létét. Oh mindjájan kik szomjúhoztok, jertek e vizekre. (Ésiás 55.1) Áldást, békességet, ki a Magyarországi Református Egyház honlapját meglátogatja.

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Református Egyház, hitélet, kórház és klinika, vallás, alapítvány, oktatás, egyetem és főiskola, egyházi hivatal, egészségügy, egyházi szertartás, drogprevenció, ifjúsági csoport, esperesi hivatal, református iskola, cigánymisszió, esküvői szertartás, egyház, lelkész, istentisztelet
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) 1989-ben vált hivatalosan is bejegyzett egyházzá. Fő tevékenységeink: Ételosztás a rászorulóknak, A lelki béke elősegítése, Az ősi bölcsesség bemutatása, Az egészséges életmód népszerűsítése.

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, egyházi hivatal, oktatás, hittudomány-oktatás, konferencia, webáruház üzemeltetés, kiadvány, ételosztás, drogprevenció
Központi Papnevelő Intézet

Szemináriumunkban római katolikus lelkipásztorok képzése folyik.

[Több adat]
Betöltés... Központi Papnevelő Intézet, oktatás, egyházi hivatal, hitélet, iskola, papi képzés, hittudomány-oktatás, lelkipásztor képzés
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A legnépesebb, legrégibb történelmi egyház Magyarországon és világszerte a katolikus egyház. Jézus Krisztus születése óta a katolikus egyház a művészetekben, a tudományban egyaránt fontos, meghatározó szerepet játszott. Ma karitatív tevékenységében nagy súlyt helyez a drogprevencióra. A Pázmány Péter Egyetem vagy a Vitéz János Főiskola falai közül kiváló tudással kerülnek ki a diplomás szakemberek. A gyermekek fontosak számunkra. Lelki, fizikai egészségük, fejlődésük támogatását katolikus óvodáinkban, általános és középiskoláinkban kísérjük végig. Egyéb intézményeink: Szent Ferenc Kórház, Martineum Nyomda Rendjeink: piarista rend, bencés rend, ferences rend.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, katolikus iskola, plébános, istentisztelet, egyházi hivatal, egészségügy, alapítvány, hittudomány-oktatás, drogprevenció, lelki gyakorlat, püspökség, piarista rend, szerzetesrend, katolikus főiskola, drogfogyasztás megelőzés, ferences rend, katolikus egyház, apáca, közösség, istentisztelet, lelkészség
Názáreti Egyház Alapítvány

A Hitkapcsolatok olyan biblia tananyag, amely a gyermekek rendszeres hitoktatására alkalmas. A WordAction Hitkapcsolatok titka a gazdag tartalomban, a hatékony tanítási módszerekben és a széles körű, átfogó anyagokban rejlik. Független összehasonlítások rendre a WordAction Hitkapcsolatok tananyagot emelik ki legjobbként.

[Több adat]
Betöltés... Názáreti Egyház Alapítvány, vallás, oktatás, biblia, bibliaismeret, tananyag, hittan, hittudomány-oktatás, hittudomány
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Egyetemünk elsősorban rabbiképzéssel foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, egyetem és főiskola, oktatás, jiddisnyelv-oktatás, művelődéstörténet oktatás, vallásbölcselet oktatás, hittudomány-oktatás, történelemoktatás, nyelvi lektorátus, zsidó művelődéstörténet oktatás, judaisztika-oktatás, szentírástudomány oktatás, neveléstudomány oktatás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar

Az Intézet küldetése, hogy kánonjogi szakképzésben részesítse azokat a papokat és világiakat (főként teológusokat, jogászokat), akik ezen a területen kívánják az Egyház életének bontakozását szolgálni, elsősorban az egyházkormányzattal, az egyházi bíráskodással, jogszabály-alkotással, illetve -alkalmazással összefüggő feladatkörökben.

[Több adat]
Betöltés... Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, oktatás, egyetem és főiskola, felsőoktatás, vallás, hitélet, hittudomány, egyházi iskola, egyházi építmény, szakmai szeminárium, posztgraduális képzés, hitvallás, posztgraduális diplomaprogram, hittudomány-oktatás, tanszéki csoport, egyházjog
Szegedi Hittudományi Főiskola

Főiskolai és egyetemi szintű képzése Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyásával.

[Több adat]
Betöltés... Szegedi Hittudományi Főiskola, tudományos, főiskola, egyetem és főiskola, oktatás, felsőoktatás, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, katolikus egyetem, hittudomány, katolikus hitoktatás, hittudomány-oktatás, egyházművészet, egyházi felsőoktatás, hittudományi főiskola, katolikus kollégium, egyháztörténet, egyházi oktatás
Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

Iskolánk a színvonalas oktatás mellett, tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára. További részletesebb információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, oktatás, főiskola, hittudomány-oktatás, hittan, hittanári szak, hittanári levelő szak, papi képzés, hittanár képzés
Svetits Katólikus Óvoda, Általánso Iskola, Gimnázium és Diákotthon

A SVETITS az Iskolanővérek által vezetett, a gyermekek iskolai képzését és vallásos nevelését szolgáló katolikus intézmény, ahol óvoda, általános iskola, gimnázium, diákotthon és egyetemi kollégium működik..

[Több adat]
Betöltés... Svetits Katólikus Óvoda, Általánso Iskola, Gimnázium és Diákotthon, gimnázium, általános iskola, óvoda, egyházi óvoda, gimnáziumi oktatás, idegennyelv-oktatás, katolikus általános iskola, hittudomány-oktatás, istentisztelet, katolikus gimnázium, gimnáziumi képzés, szakkör, katolikus óvoda
Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia

Feladatunk az, hogy azon gondolkodjunk, azért imádkozzunk, és végül ezekből fakadóan azért dolgozzunk , hogy jelekké lehessünk egymás és a világ számára.

[Több adat]
Betöltés... Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia, hitélet, oktatás, egyházi hivatal, vallás, imakönyv, ferences rend, katolikus hittan, liturgia, katolikus hitgyakorlat, plébániai filmklub, plébánia, áldás, kirándulás, katolikus hitélet
Jászberényi Keresztény Gyülekezet

Gyülekezetünk a Perjesi István által vezetett, akkori nevén Pestlőrinci Baptista Gyülekezet, egy hetes sátoros evangélizációjának eredményeként jött létre 1992-ben

[Több adat]
Betöltés... Jászberényi Keresztény Gyülekezet, egyházi hivatal, kórház és klinika, alapítvány, hitélet, egészségügy, egyetem és főiskola, oktatás, vallás, esperesi hivatal, lelkész, cigánymisszió, idősgondozás, ökomenikus istentisztelet, drogprevenció, református iskola, gyülekezet, hittudomány-oktatás, temetési szertartás
Esztergomi Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet

További részletesebb információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Esztergomi Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet, iskola, oktatás, főiskola, főiskolai oktatás, főiskolai képzés, hittanár képzés, hittudományi főiskola, katolikus főiskola, hittudomány-oktatás, papi képzés, hittudomány, papnevelő, hitoktató képzés
Magyar Belmisszió IBSZ

Az Internetes Biblia Szeminárium korszerű módja az önképzésnek. Az otthoni bibliatanfolyam iskola vagy hivatás mellett is lehetséges! A tanfolyam anyaga és a számítógépes program a Beatenbergi Bibliaiskola ajándéka.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Belmisszió IBSZ, oktatásszervezés, hitélet, vallás, felnőttoktatás, oktatás, áhitat, hittanóra, biblia, e-learning, hitvallás, bibliaiskola, hitéleti folyóirat, hitéleti könyv, bibliatanulmányozó segédanyag, bibliaoktatás
Immanuel Gyülekezet

Több mint harminc év alatt a CfaN csapata világszerte tartott evangelizációs hadjáratokat, 178 millió könyvet adtak ki 138 különböző nyelven, valamint számtalan vezetőt képeztek ki a Szent Szellem által vezetett evangélizációra. A jelenleg a floridai Orlandóban székelő CfaN csupán az elmúlt három és fél évben több mint 34 millió regisztrált megtérésért felelős közvetlenül.

[Több adat]
Betöltés... Immanuel Gyülekezet, hitélet, vallás, szervezet, oktatás, nonprofit szervezet, egyesület, oktatás szervezés, csoportos oktatás, oktatás és képzés, hittudomány, hitoktató képzés, vallási oktatás, szervezeti működtetés, hitoktatás-támogatás, hittudomány-oktatás, hitvallás
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

A "lennihez" idő, energia és hit kell. Amit itt olvastok "látszat"-e vagy sem, csak a tettek dönthetik el. Krisztus Urunk mondja János evangéliumában," Ha nekem nem hisztek , higgyetek a tetteknek".

[Több adat]
Betöltés... Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, oktatás, gimnázium, iskola, hitélet, középiskola, evangélikus hitoktatás, hitvallás, vallásos nevelés, egyház, vallás, oktatási szolgáltatás, hittan, hittanóra, hitgyakorlat, szakoktatás
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola

További információkért látogasson el szakközépsikolánk weboldalára.

[Több adat]
Betöltés... Padányi Biró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola, iskola, gimnázium, szakképzés, általános iskola, egészségügyi szakközépiskola, hittudomány-oktatás, katolikus gimnázium, szakiskola, humántantárgy-oktatás, gyakorlóiskola, hittudomány, általános iskolai oktatás