Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

hittudomány termékek
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

További információkért látogasson el weboldalunkra!

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, főiskola, oktatás, hittudomány, papi képzés, hittudomány-oktatás, szentírástudomány oktatás, főiskolai oktatás, társadalomtudomány oktatás, teológiai oktatás
Miskolci Keresztény Gyülekezet

Szeretettel köszöntünk a Miskolci Keresztény Gyülekezet honlapján. Örülünk, hogy felkerestél minket. Kérünk, engedd meg, hogy bemutatkozzunk neked. A honlapon található képek, bizonyságtevések, hitvallásunk által megismerhetsz minket.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Keresztény Gyülekezet, hitélet, oktatás, vallás, egyház, vallás, biblia, hitoktatás, hittudomány, hittan, vallási közösség, profécia, bibliaismeret
Garadnai Görög Katolikus Egyházközség

Egyházközségünkben mindent elvégzünk, amit ilyenkor szokás: eskövő, temetés, elsőáldozás, hittanoktatás.

[Több adat]
Betöltés... Garadnai Görög Katolikus Egyházközség, oktatás, vallás, hitélet, egyházi hivatal, esküvő, katolikus hitgyakorlat, görög katolikus hitgyakorlat, katolikus hitoktatás, hittudomány, katolikus hittan, hit- és erkölcstan, görög katolikus hittan, görög katolikus hitélet, hittanóra, keresztelő szertartás
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

Jehova Tanúi valóban érdeklődnek Ön iránt és az Ön jóléte iránt. A barátai szeretnének lenni, és szeretnének többet is elmondani önmagukról, hitükről, szervezetükről és arról, hogyan vélekednek az emberekről és a világról, amelyben élünk.

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, vallás, egyházi hivatal, hitélet, szervezet, társadalmi szervezet, egyesület, vallási oktatás, egyházi társaság, egyházi rend, hitéleti könyv, egyházi közösség, vallási jellegű program, vallási kiadvány, egyházi civil szervezet, hit- és erkölcstan, hitgyakorlat
Károli Gáspár Református Egyetem

Egyetemünk az universitas scientiárium szellemében nevelő, oktató és tudományművelő munkájával az egyház és a nemzet felemelkedését kívánja szolgálni. A nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5., Tel.: 53/350-885, Fax: 53/351-393( elérhető még a www.reftkn.hu honlapon.

[Több adat]
Betöltés... Károli Gáspár Református Egyetem, kollégium, egyetem és főiskola, felsőoktatás, oktatás, könyvtár és archívum, főiskolai képzés, tanítóképzés, hittanár képzés, hittudomány, bölcsészettudomány, hitoktató képzés, diakónia, jogtudomány, bibliaismeret, kántorképzés
Magyarországi Bahái Közösség

A bahá'í hitet Bahá'u'lláh (1817-1892) alapította. A bahá'í hit területileg a második legelterjedtebb vallás a világon. Bahá'u'lláh üzenetének a lényege, hogy az egész emberiség egyetlen faj, és eljött az idő, hogy egyetlen világméretű társadalommá egyesüljön, kulturális sokszínűségének megőrzése mellett.

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Bahái Közösség, egyházi hivatal, szervezet, hitélet, vallás, egyesület, társadalmi szervezet, hittudomány, egyházi rend, egyházi közösség, vallásos nevelés, egyházi szertartás, vallási oktatás, egyház, egyházi társaság, hit- és erkölcstan, vallási közösség
Háló Közösségi Központ

A HÁLÓ elsősorban katolikus híveket szeretne megszólítani. Nem próbálja meg összemosni a különböző vallások nézeteit, határozottan és szilárdan áll az egyháza mellett. Ugyanakkor nyitott más vallások képviselői felé is: magáénak tartja az ökumenizmus eszméjét.

[Több adat]
Betöltés... Háló Közösségi Központ, kultúrközpont, vallás, hitélet, hitoktatás, kulturális esemény szervezése, hittan, kulturális információ, központ, kulturális esemény támogatás, hitgyakorlat, kulturális alapítvány, vallási közösség, közösségi program
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, szövetség, hitélet, vallás, vallás, zsidó kultúra, zsidó alapítvány, hittudomány, zsidóság kutatás, egyház, nemzetiségi kultúra, zsidó-keresztény közösség
Fiatalok Krisztusért Mozgalom

Hisszük, hogy a Biblia ihletett, tévedhetetlen, hiteles és mértékadó Szava Istennek.

[Több adat]
Betöltés... Fiatalok Krisztusért Mozgalom, vallás, hitélet, rendezvény, vallás, vallásos nevelés, egyház, egyházi rendezvények, egyházi társaság, vallásbölcselet oktatás, egyházi ének, egyházi rendezvény, vallási jellegű program, hitvallás
Názáreti Egyház Alapítvány

A Hitkapcsolatok olyan biblia tananyag, amely a gyermekek rendszeres hitoktatására alkalmas. A WordAction Hitkapcsolatok titka a gazdag tartalomban, a hatékony tanítási módszerekben és a széles körű, átfogó anyagokban rejlik. Független összehasonlítások rendre a WordAction Hitkapcsolatok tananyagot emelik ki legjobbként.

[Több adat]
Betöltés... Názáreti Egyház Alapítvány, oktatás, vallás, tananyag, hittudomány-oktatás, bibliaismeret, hittudomány, hittan, biblia
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar

Az Intézet küldetése, hogy kánonjogi szakképzésben részesítse azokat a papokat és világiakat (főként teológusokat, jogászokat), akik ezen a területen kívánják az Egyház életének bontakozását szolgálni, elsősorban az egyházkormányzattal, az egyházi bíráskodással, jogszabály-alkotással, illetve -alkalmazással összefüggő feladatkörökben.

[Több adat]
Betöltés... Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, hitélet, vallás, egyetem és főiskola, felsőoktatás, oktatás, posztgraduális diplomaprogram, posztgraduális képzés, egyházi felsőoktatás, tanszéki csoport, egyházi oktatás, hittudomány-oktatás, hittudomány, szakmai szeminárium, egyházjog, katolikus egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem karai: Hittudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar és a Kánonjogi Posztgraduális Intézet. Bővebb információkat honlapunkon talál.

[Több adat]
Betöltés... Pázmány Péter Katolikus Egyetem, oktatás, egyetem és főiskola, felnőttképzés, iskola, szakképzés, távoktatás, nyelvoktatás, rendezvény, felsőoktatás, hittudomány, felsőfokú oktatás, konzultáció, európai tanulmányok, kánonjog, oktatási központ, graduális képzés, bölcsész képzés, információs technológia, jogász képzés
Szegedi Hittudományi Főiskola

Főiskolai és egyetemi szintű képzése Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyásával.

[Több adat]
Betöltés... Szegedi Hittudományi Főiskola, tudományos, főiskola, kutatási és kulturális szervezet, egyetem és főiskola, oktatás, oktatási, felsőoktatás, szociális munkás szak, egyházi felsőoktatás, egyházi oktatás, katolikus egyetem, egyházi jellegű képzés, hittudományi főiskola, katolikus főiskola, egyháztörténet, egyházi szeminárium, hittudomány
Debreceni Egyetem

2000. január 1-jével Debrecen egyik legtekintélyesebb, legbonyolultabb szervezete, a Debreceni Egyetem jött létre húszezres hallgatói létszámával. Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódtak, melynek eredményeként öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését a Debreceni Egyetem.

[Több adat]
Betöltés... Debreceni Egyetem, felnőttképzés, kultúra, iskola, egyetem és főiskola, felsőoktatás, távoktatás, jog, kollégium, orvostudomány, főiskola, hittudomány, konzervatórium, pedagógusképzés, jogtudomány, államtudomány, tanítóképzés, közgazdaságtudomány, agrárképzés, bölcsészettudomány, felvételi előkészítő
Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia

Feladatunk az, hogy azon gondolkodjunk, azért imádkozzunk, és végül ezekből fakadóan azért dolgozzunk , hogy jelekké lehessünk egymás és a világ számára.

[Több adat]
Betöltés... Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia, vallás, oktatás, egyházi hivatal, hitélet, katolikus plébánia, kirándulás, litánia, hittudomány, katolikus hitélet, katolikus egyház, katolikus hittan, imaház, hitvallás, katolikus hitgyakorlat
Esztergomi Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet

További részletesebb információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Esztergomi Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet, főiskola, iskola, oktatás, hittanár képzés, papnevelő, hittudomány-oktatás, hittudományi főiskola, főiskolai képzés, hitoktató képzés, hitoktatás, hittudomány, katolikus főiskola, főiskolai oktatás
Magyar Belmisszió IBSZ

Az Internetes Biblia Szeminárium korszerű módja az önképzésnek. Az otthoni bibliatanfolyam iskola vagy hivatás mellett is lehetséges! A tanfolyam anyaga és a számítógépes program a Beatenbergi Bibliaiskola ajándéka.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Belmisszió IBSZ, felnőttoktatás, vallás, oktatásszervezés, oktatás, hitélet, hittanár, bibliaóra, szeminárium, bibliakör, hitoktatás, áhitat, biblia, bibliaiskola, hittanos nyári tábor, bibliaismeret
Immanuel Gyülekezet

Több mint harminc év alatt a CfaN csapata világszerte tartott evangelizációs hadjáratokat, 178 millió könyvet adtak ki 138 különböző nyelven, valamint számtalan vezetőt képeztek ki a Szent Szellem által vezetett evangélizációra. A jelenleg a floridai Orlandóban székelő CfaN csupán az elmúlt három és fél évben több mint 34 millió regisztrált megtérésért felelős közvetlenül.

[Több adat]
Betöltés... Immanuel Gyülekezet, hitélet, egyesület, nonprofit szervezet, szervezet, vallás, oktatás, csoportos oktatás, hit- és erkölcstan, hitvallás, vallás, egyházi civil szervezet, oktatás és képzés, hittan, iskolai oktatás, hitoktatás-támogatás, egyházi iskola
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

A "lennihez" idő, energia és hit kell. Amit itt olvastok "látszat"-e vagy sem, csak a tettek dönthetik el. Krisztus Urunk mondja János evangéliumában," Ha nekem nem hisztek , higgyetek a tetteknek".

[Több adat]
Betöltés... Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, oktatás, középiskola, hitélet, iskola, gimnázium, hittanóra, hitgyakorlat, hittudomány-oktatás, vallás, hittan, liturgia oktatás, hitvallás, evangélikus hitoktatás, oktatási szolgáltatás, oktatási szervezet
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola

További információkért látogasson el szakközépsikolánk weboldalára.

[Több adat]
Betöltés... Padányi Biró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola, gimnázium, szakképzés, általános iskola, iskola, hittudomány, egészségügyi szakközépiskola, humántantárgy-oktatás, gyakorlóiskola, szakiskola, katolikus gimnázium, általános iskolai oktatás, hittudomány-oktatás