Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

környezetvédelmi adatszolgáltatás termékek
Ciao Euro Club Kft.

Ingyenes "emlékeztető" szolgáltatásunk segítségével az Ön autójának zöldkártyája soha nem fog lejárni! Rövid regisztrációnkat kitöltve e-mail-ben, telefonon vagy levélben értesítjük, ha közeleg a kötelező környezetvédelmi vizsgálat határideje! Nem hiszi? Próbáljon ki minket!

[Több adat]
Betöltés... Ciao Euro Club Kft., környezetvédelem, járműdiagnosztika, diagnosztika, zöldkártya, környezetvédelmi állapotfelmérés, környezetvédelmi adatbázis, dízelmotor környezetvédelmi vizsgálat, autódiagnosztika, környezetvédelmi adminisztrációs szolgáltatás, dízel gépjármű zöldkártya, környezetvédelmi igazolás, környezetvédelmi vizsga, környezetvédelmi felülvizsgálat
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

A Környezetvédelmi Szolgáltató és Gyártók Szövetségének hivatalos fóruma. A Környezetvédelem című szaklap alapvetően a környezetvédelem - ide értve az épített környezet védelmét is -, a természetvédelem és vízügy technológiai kérdéseit, e szakterületek gazdasági és jogi szabályozóinak alakulását, irányait mutatja be, különös tekintettel az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos változásokra.

[Több adat]
Betöltés... Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, környezetvédelem, egyesület, szervezet, környezetvédelmi pályázat, környezetvédelmi szaktanácsadás, környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi képzés, környezetvédelmi adminisztrációs szolgáltatás, környezetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi adatbázis
Fővárosi Levegőtisztaság Védelmi Kft.

Cégünk a környezetvédelem területén tevékenykedik.

[Több adat]
Betöltés... Fővárosi Levegőtisztaság Védelmi Kft., természetvédelem, környezeti tanácsadás, környezetvédelem, méréstechnika, környezetirányítás, zajmérés, környezetrendezési terv, szennyezettség mérés, levegőszennyezés-mérés, légszennyezés mérés, szennyezés megszüntetés, környezetszennyezés feltárás, zöldterület-rendezés, környezetvédelmi esettanulmány, szennyezőanyag-kibocsátás felügyelete
VIS NATURALIS Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

Cégünk foglalkozik környezetvédelmi stratégiák és felülvizsgálatok, környezeti hatástanulmányok készítésével, környezeti és természeti állapotfelméréssel.

[Több adat]
Betöltés... VIS NATURALIS Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt., tanácsadás, környezeti tanácsadás, szakértő, szaktanácsadás, környezetvédelem, környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi szakértői szolgáltatás, környezetvédelmi szabályzat készítés, környezetvédelmi szaktevékenység, környezetvédelmi állapotvizsgálat, környezetvédelmi szakértés, környezetvédelmi program szervezése, környezetvédelmi segítségnyújtás, környezetvédelmi program készítés, környezetvédelmi adminisztrációs szolgáltatás
Greenpeace

Greenpeace ...mivel csak ez az egy Föld létezik.

[Több adat]
Betöltés... Greenpeace, egyesület, környezetvédelem, természet- és tájvédelem, állatvédelem, szervezet, természetvédelem, békemozgalom, környezetvédelmi adatszolgáltatás, tájvédelem, környezetvédelmi akció szervezés, környezetvédelmi hatásvizsgálat
Magyarországi Zöld Párt

Gondolkozzon globálisan, cselekedjen lokálisan! A Földünket (és a létünket) fenyegető globális katasztrófák elkerülhetők, ha helyileg mindenki megtesz minden tőle telhetőt, hogy tiszta legyen a levegő, a víz ,a táplálék és a környezet.

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Zöld Párt, környezetvédelmi kampány, környezetvédelmi jogi szakértés, politikai képviselet, környezetvédelmi jog, környezet biztonság, környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi pályázat, környezetvédelmi program, környezetvédelmi szakértés, szervezet, környezeti nyilatkozatkészítés, környezetvédelmi jog, környezetvédelmi szakértés, környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetszennyezés megelőzés, környezetvédelmi program szervezése, környezetvédelmi munka, környezetvédelmi rendezvény, környezetvédelmi kampány, közpolitikai elemzés
Ökoszolgálat Alapítvány

Alapítványunk aktív tájékoztatással, alternatívák felmutatásával és kapcsolatok kialakulásának támogatásával kívánja elérni a környezettudatos gondolkodás fejlődését. Tevékenységeink a környezetvédelmi ismeretek és az ökológiai kultúra értékeinek terjesztését szolgálják.

[Több adat]
Betöltés... Ökoszolgálat Alapítvány, szervezet, egyesület, környezeti tanácsadás, környezetvédelem, nonprofit szervezet, alapítvány, környezet biztonság, épített környezetvédelem, környezetvédelmi képzés, környezetvédelmi állapotfelmérés, környezeti hatásvizsgálat, környezetkímélő termék, környezet állapotfelmérés, környezetvédelmi program, környezetvédelmi akció szervezés, környezetvédelmi program szervezése
Tisza-Szamos Környezetvédelmi és Szolgáltató Kht.

A Tisza-Szamos Kht-t a Miniszterelnöki Hivatal alapította a Szamos és Tisza folyókon levonult cián, illetve a nehézfém-szennyezés okozta katasztrófahelyzet következményeinek rehabilitálására.

[Több adat]
Betöltés... Tisza-Szamos Környezetvédelmi és Szolgáltató Kht., közigazgatás, környezetvédelmi hatásvizsgálat, környezetvédelmi kampány, környezetvédelmi esettanulmány, környezetvédelmi szaktanácsadás, természetvédelmi akció, természetvédelmi jogszabály, környezetvédelmi szaktevékenység, környezetvédelmi tájékoztatás, környezetvédelmi tényfeltárás, környezetvédelmi fejlesztés, környezetvédelmi szaktanácsadás, projektlebonyolítás, természetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi szakértés, környezetvédelmi tényfeltárás, környezetvédelmi rehabilitáció, környezetvédelmi megoldás, természetvédelmi szakértés, környezetvédelmi hatásvizsgálat
Környezet és Fejlődés Kiadó Kft.

Cégünk környezetvédelmi tevékenységet és tanácsadást folytat.

[Több adat]
Betöltés... Környezet és Fejlődés Kiadó Kft., környezetvédelem, környezeti tanácsadás, környezetirányítás, újság és folyóirat, kiadó, lapkiadó, pályázat, környezetvédelmi szolgáltatás, környezetvédelmi kommunikáció, környezetvédelmi rendezvény, környezetvédelmi szaktevékenység, környezetvédelmi munka, környezetvédelmi nylvántartás, környezetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi kiadvány, környezetvédelmi tájékoztatás, környezetvédelmi hatásvizsgálat
Szélkiáltó Magazin

A Szélkiáltó újság célja, hogy térségünk lakosságát egy környezettudatosabb életvitelhez közelítse. Szakíróink szívből jövő, áldozatos munkával dolgoznak; munkatársaink pedig az itt élő emberek közül kutatják fel riportalanyaikat, hogy a példát amit mutatnak, minél szélesebb körökben nyilvánosságra hozzuk.

[Több adat]
Betöltés... Szélkiáltó Magazin, lapkiadó, kiadó, környezeti tanácsadás, környezetirányítás, újság és folyóirat, pályázat, környezetvédelmi adatbázis kiépítés, környezetvédelmi szolgáltatás, környezetvédelmi állapotfelmérés, környezetvédelmi monitoring, környezetvédelmi szakértői szolgáltatás, magazin, magazinkiadás, környezetvédelmi program szervezése, környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi nevelés
Csermely Környezetvédelmi Egyesület

Egyesületünket 2003-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy a régiónkban élő környezet- és természetvédelem iránt fogékony emberek tevékenységét összefogjuk, valamint ebben a témakörben felmerülő problémákat hatékonyan orvosoljuk.

[Több adat]
Betöltés... Csermely Környezetvédelmi Egyesület, környezetvédelem, környezeti tanácsadás, környezetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi fejlesztés, környezetvédelmi tábla, környezetvédelmi adatbázis, környezetvédelem oktatás, környezetvédelmi eszköz, környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi felmérés
Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-dunántúli

Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fő feladati során engedélyezi a környezethasználatra irányuló tevékenységek végzését és ellenőrzi, hogy ezen tevékenységek végzése illetve felhagyása megfelel-e a környezetvédelmi követelményeknek. A környezeti kárelhárítással kapcsolatos felügyelőségi feladatokat ellátja és koordinálja. A környezet állapotát jellemző adatokat méri, gyűjti, feldolgozza, nyilvántartja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. Környezeti kár bekövetkezése esetén irányítja a kárelhárítási munkálatokat

[Több adat]
Betöltés... Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-dunántúli, környezetgazdálkodási tanácsadás, környezetvédelmi tájékoztatás, környezetvédelmi irányítási rendszer, természet- és tájvédelem, környezetvédelmi megfigyelőrendszer, környezetszennyezés elhárítás, környezetvédelmi felülvizsgálat, környezeti hatástanulmány, környezetszennyezés megelőzés, környezeti felülvizsgálat, környezetvédelmi állapotfelmérés, környezeti levegőanalitika, környezetirányítási rendszer kiépítés, környezetvédelmi analitika, környezetvédelem-vízgazdálkodás, környezetszennyezés feltárás, környezetvédelmi adatbázis kiépítés, környezetvédelmi esettanulmány, környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi hatástanulmány
SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

) A Szövetség olyan közhasznú társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik, és ezek szellemében működik. Magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti.

[Több adat]
Betöltés... SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG, rendezvény, szabadidő program, környezetvédelem, szövetség, természetvédelem, természetvédelmi tanácsadás, egészségmegőrző tanácsadás, szabadidősport, környezetvédelmi nevelés, ismeretterjesztés, egészség szakosztály, környezetvédelmi adatszolgáltatás, túra szakosztály, túra, természetjárás
Környezetvédelmi Felügyelőség, Észak-Dunántúli

A felügyelőség illetékességi területén a környezet- és természetvédelem egészére kiterjedően ellátja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, a várható, jelentős környezetállapot-változások előrejelzését, továbbá biztosítja az ezekre vonatkozó adatok nyilvánosságát.

[Több adat]
Betöltés... Környezetvédelmi Felügyelőség, Észak-Dunántúli, környezetvédelem, környezetirányítás, vízelemzés, vízügy, vízgazdálkodás, környezeti tanácsadás, vízvédelem, környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi szaktanácsadás, környezetvédelmi projekt, környezetvédelmi jog, környezetvédelmi állapotfelmérés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, környezetvédelmi létesítmény, környezetvédelmi állapotvizsgálat, környezetvédelmi kockázatelemzés, Környezetvédelmi szakelőadó
Terra Alapítvány

Az Alapítvány célja elsősorban a multimédia adta lehetőségek felhasználásával oktatási segédanyagok, programcsomagok, oktatóprogramok létrehozása, ezen termékeknek az érintett oktatási intézmények számára történő rendelkezésre bocsájtása. Az Alapítvány a fent megjelölt célok megvalósítása során kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelmi szemlélet kialakításával összefüggő feladatoknak, szűkebb régiónk illetve hazánk természeti értékei megismertetése elősegítésének..."

[Több adat]
Betöltés... Terra Alapítvány, állatvédelem, környezetvédelem, oktatás, természet- és tájvédelem, növényvédelem, alapítvány, természetvédelem, környezetvédelmi szoftver, környezetvédelmi oktatófilm, környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi szemléltető eszköz, környezetvédelmi képzés, multimédiás kiadványtervezés, oktatási segédanyag terjesztés, környezetvédelmi kommunikáció, multimédiás kiadvány, oktatási segédanyag
In-Situ Környezetvédelmi Bt.

Cégünk környezetvédemi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére.

[Több adat]
Betöltés... In-Situ Környezetvédelmi Bt., pályázat, veszélyes hulladék, hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, intézkedési terv, kárelhárítási terv készítés, környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi szaktanácsadás, hulladékgazdálkodási terv, környezetvédelmi igazságügyi szakértő, környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi pályázat
Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza Vidéki

Illetékességi területünk 7320 km2-re terjed ki 4 megyét érintve. Jász-Nagykun-Szolnok megyei részterületünk 75, Pest megyei részterületünk 16, Heves megyei részterületünk 11 települést foglal magába, valamint továbbra is felügyeletünk alá esik Tiszaug község, mely időközben Bács-Kiskun megyéhez csatlakozott

[Több adat]
Betöltés... Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza Vidéki, környezetvédelmi adatbázis, környezetvédelmi bemérés, környezetvédelmi mérés, környezetvédelmi laboratórium, környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi kockázatelemzés, környezetvédelmi beruházás engedélyeztetés, környezetvédelmi kárelhárítás, környezetvédelmi hatásvizsgálat, vízgazdálkodás, környezetvédelmi analitika, környezetvédelmi felügyeleti rendszer, környezetvédelmi mérés, környezetvédelmi program szervezése, környezetvédelmi szakértés, környezetvédelmi kutatás, környezetvédelmi projekt, környezetvédelmi irányítási rendszer, környezetvédelmi állapotvizsgálat, környezetvédelmi állapotfelmérés
Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület

Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület, vízvédelem, nyersanyaghasznosítás, környezetirányítás, környezetvédelem, vízügy, vízgazdálkodás, környezeti tanácsadás, vízelemzés, turizmusfejlesztés, környezetvédelmi beruházás engedélyeztetés, víztisztaság védelem, környezetvédelmi rendszer, környezetvédelmi adatbázis kiépítés, környezetvédelmi állapotvizsgálat, környezetvédelmi felmérés, környezetvédelmi szolgáltatás, környezetvédelmi szabályzat készítés, levegőtisztaság-védelem
EMAS

Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az Eco-Management and Audit Scheme rendeletet, röviden EMAS-t. (EC1836/93). Az EMAS hiteles külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában. Az önkéntességet természetesen nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen az EMAS rendelet alkalmazása vállalatok számára nem kötelező.

[Több adat]
Betöltés... EMAS, környezetvédelmi adatszolgáltatás, természetvédelem fejlesztési környezetvédelmi kutatás, környezetvédelmi kockázatelemzés, környezetvédelmi tanácsadói iroda, környezetvédelmi munka, kommunikációs rendszer fejlesztés, környezetvédelmi felülvizsgálat, kommunikációs program, környezetvédelmi irányítási rendszer, környezetvédelmi szakértés, környezetvédelmi tényfeltárás, környezetvédelmi kommunikáció, kommunikációs rendszer üzemeltetés, környezetvédelmi bemérés, környezetvédelmi szaktanácsadás, környezetvédelmi esettanulmány, környezetvédelmi teljesítményértékelés, környezetvédelmi kutatás, környezetvédelmi fejlesztés, környezetvédelmi kampány
Kör Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Fejlesztő Kft.

Cégünk környezetvédelmi szaktanácsadással foglalkozik

[Több adat]
Betöltés... Kör Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Fejlesztő Kft., környezetvédelmi felvilágosítás, környezetvédelmi esettanulmány, környezetvédelmi szakértői szolgáltatás, környezeti tanácsadás, környezetvédelmi analitika, környezetvédelmi munka, környezetvédelmi segítségnyújtás, környezetvédelmi jogi tanácsadás, környezetvédelmi hatástanulmány, környezetvédelem, környezetvédelem-vízgazdálkodás, környezetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi kockázatelemzés, talajtérkép készítés, környezetvédelmi megoldás, környezetvédelmi jogi szakvéleményezés, környezetvédelmi pályázat készítés, környezetvédelmi szakértés, környezetvédelmi jog, környezetvédelmi program szervezése