Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

közhasznú szervezet termékek
Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete (MBE) 1978-as megalakulása óta a Baranya megyében élo mozgáskorlátozottak - mintegy tízezer fo - és családjaik érdekében tevékenykedik, képviseli és védi érdekeiket. Az egyesület - 1997-tol közhasznú szervezetként - tíz, kistérségekhez kapcsolódó helyi csoportban végzi munkáját, az MBE alapszabálya szerint, küldöttközgyulésének elvi irányításával, amely a választott elnökség munkájában manifesztálódik. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő és ezen belül különösen a mozgáskorlátozott honfitársaink munkavállalásának elosegítését, ennek érdekében több munkáltatóval, köztük rehabilitációs cégekkel áll kapcsolatban, rehabilitáció utáni munkába állás, továbbképzés céllal.

[Több adat]
Betöltés... Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete, szervezet, képviselet, egyesület, közhasznú szervezet, mozgássérült ember érdekképviselet, érdekképviseleti szolgáltatás, fogyatékosügyi szervezet, érdekképviselet, érdekképviseleti szervezet, mozgássérült érdekképviselet, érdekvédelmi szervezet
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, tudományos, felnőttoktatás, oktatásszervezés, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, alapítvány, oktatás, oktatási szervezet, oktatási tanácsadás, oktatási szakértés, közoktatás, közoktatási szakértés, oktatási támogatás, oktatásügyi intézmény, oktatás és képzés, oktatásügyi szolgáltatás, oktatásfejlesztés
KANGA Egyesület

Az egyesület célja nők helyi és globális hálózatának létrehozása programok szervezésével, információs adatbázis működtetésével. Fontos célkitűzésnek tekintjük a várandósokkal, kisgyermekes anyákkal foglalkozó szakemberek továbbképzését.

[Több adat]
Betöltés... KANGA Egyesület, egyesület, egészségügy, szervezet, érdekképviseleti szervezet, érdekvédelmi szervezet, egészségvédelem, női érdekvédelem, várandós nő védelem, családvédelem, közhasznú társaság, közhasznú szervezet, terhességi tanácsadás
A Pécsi Waldorf-kezdeményezés

Az Alapítvány nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, és kulturális tevékenység közhasznú tevékenységek folytatására jött létre.

[Több adat]
Betöltés... A Pécsi Waldorf-kezdeményezés, iskola, oktatás, óvoda, alapítvány, ismeretterjesztés, gyermeknevelési tanácsadás, waldorf pedagógia, pedagógia, képességfejlesztés, alapítványi óvoda, waldorf módszer, kulturális tevékenység, közhasznú szervezet, nevelés
Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület

Az Egyesület célja, hogy elsősorban a dél-dunántúli térség meghatározó gazdálkodó szervezeteinek, közigazgatási szerveinek, közintézményeinek informatikai regionális felsővezetői, a jövő információs társadalmának kialakításában, célok megfogalmazásában, a fejlődés és fejlesztés elősegítésében együttműködjenek. Az Egyesület további célja, hogy az információs technológia (IT), információs tudás (IM) szempontjából közös álláspontokat alakítson ki, hosszú távon, a régió érdekeit szem előtt tartva a köz részére előremutató javaslatokat tegyen.

[Több adat]
Betöltés... Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület, szervezet, informatika, egyesület, informatikai rendszer támogatás, informatikai háttértámogatás, közhasznú szervezet, közhasznú tevékenység, közhasznú társaság, informatikai támogatás
Egy Hajóban Alapítvány

Az Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítványt (rövidített neve: Egy Hajóban Alapítvány),a civil szervezetek közt a legmagasabb közhasznúsági fokozatba sorolva jegyezte be megalakulásának napján a Baranya Megyei Bíróság 2004. novemberében.

[Több adat]
Betöltés... Egy Hajóban Alapítvány, alapítvány, szervezet, egyesület, közhasznú társaság, civil szervezet szövetség, gyermekalapítvány, közhasznú szervezet, közhasznú alapítvány, közhasznú tevékenység, közhasznú információ, civil szervezet
Mohácsi Vízimalom Egyesület

Régi elhatározásunk, hogy elodeink nyomdokán hajómalmot építsünk a Dunán. A XVI. századtól a II. világháborút követo évekig a Duna folyam egyedi, jellegzetes képéhez tartoztak a folyam sodrába telepített, rögzített hajótesten muködo, lapátos vízimalmok.2002-ben alakítottuk meg egyesületünket, melyet a cél megvalósítása érdekében hoztunk létre.

[Több adat]
Betöltés... Mohácsi Vízimalom Egyesület, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, szervezet, egyesület, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, tudományos, gabonaőrlő malom, malom, kulturális egyesület, malomszerkezet, kulturális szervezet, vízimalom, turisztikai fejlesztés, szervezet, közhasznú szervezet
Drogambulencia Miskolc

Drogambulancia Miskolcon.

[Több adat]
Betöltés... Drogambulencia Miskolc, gyógykezelés, mentálhigiénia, tanácsadás, információszolgáltatás, egészségügy, szociális szolgáltatás, drogambulancia, információs szolgáltatás, közhasznú szervezet, jogi szolgáltatás, rehabilitáció, segítségnyújtás, szenvedélybeteg gyógyítás, drogsegély, járóbeteg-ellátás, drogkonzultáció
Holocén Természetvédelmi Egyesület

1979-ben jött létre Miskolcon a Bükki Nemzeti Park Baráti Köre, amely 1981. december 13-án átalakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetvédelmi Egyesületté, mint hazánk első, országos hatáskörű természetvédelmi egyesülete. A HOLOCÉN nevet 1984-ben vette fel.

[Több adat]
Betöltés... Holocén Természetvédelmi Egyesület, természetvédelem, természet- és tájvédelem, szervezet, egyesület, természetvédelem oktatás, természetvédelmi kiadvány, környezetvédelmi tevékenység, közhasznú szervezet, folyófigyelés, természetvédelmi munkálat, tájrehabilitáció, természetvédelmi tevékenység
DROGPREVENCIÓS ÉS BŰNMEGELŐZÉSI OKTATÁSI IRODA

Irodánk azzal a céllal jött létre, hogy erőinkhez és lehetőségeinkhez mérten megpróbáljunk eredményesen cselekedni annak reményében, hogy a magyarországi kiemelkedően magas társadalmi devianciák, legfőképpen a drogfogyasztás arányszáma csökkenjen.

[Több adat]
Betöltés... DROGPREVENCIÓS ÉS BŰNMEGELŐZÉSI OKTATÁSI IRODA, képzés, egészségügy, gyógykezelés, információszolgáltatás, tanácsadás, oktatás, mentálhigiénia, szociális szolgáltatás, járóbeteg-ellátás, prevenció, drogsegély, rehabilitáció, iskolai felvilágosítás, közhasznú szervezet, utógondozás, segítségnyújtás, megelőzés, drogfüggőség kezelés
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, kultúra, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, szervezet, tudományos, egyesület, közgyűlés, közművelődési program, kulturális konferencia, kulturális örökség támogatás, gazdasági érdekegyeztetés, gazdasági egyesület, gazdasági mediáció, gazdasági partnerkeresés, közművelődési szolgáltatás, közhasznú szervezet
Közösségi Bűnmegelőzési Iroda

Bűnelterelő, konfliktuskezelő és közösségépítő modellprojekt helyi (iskolai) közösségek számára

[Több adat]
Betöltés... Közösségi Bűnmegelőzési Iroda, társadalmi szervezet, szervezet, honvédelem, lakossági szolgáltatás, egyesület, polgári védelem, nonprofit szervezet, katasztrófaelhárítás, biztonságszervezés, büntetőjog, bűnmegelőzés, közhasznú alapítvány, kiemelten közhasznú szervezet, biztonságpolitikai oktatás, bűncselekmény megelőzés, közhasznú tevékenység, biztonságirányítási rendszer, konfliktus kezelés
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kulturális fejlődés támogatás, kulturális rendezvény, művészet, kulturális műsor, közhasznú társaság, kulturális szabadidős program, alapítvány, kulturális program szervezés, kulturális oktatás, kulturális örökség támogatás, kulturális program szervezés, magyar kultúra, képzőművészeti képzés, kulturális egyesület, kulturális esemény szervezése, kulturális fejlesztés, kulturális szervezet, kulturális fejlődés támogatás, kultúrális rendezvény centrum, kulturális műsor
Emberért, az Emberségért Alapítvány

"Egymásért, a tudásért, a boldogulásért!"

[Több adat]
Betöltés... Emberért, az Emberségért Alapítvány, alapítvány, közhasznú információ, közhasznú jelentés, közhasznú társaság alapítás, közhasznú társaság, közhasznú alapítvány, közhasznú tevékenység, közhasznú szervezet
Budai Várgondnokság Kht.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő kiemelten közhasznú szervezet csaknem 10 éve foglalkozik az elhanyagolt, lepusztult állami tulajdonú vári területtel.

[Több adat]
Betöltés... Budai Várgondnokság Kht., egyesület, szervezet, területfejlesztés, ingatlanfelújítás, épületgépészeti kivitelezés, gondozás, közhasznú szervezet, világörökség, ingatlanbérlet közvetítés, területgazdálkodás
Összefogás a Vese- és Epekő Betegekért Alapítvány

Alapítványunk a vese- és epekő betegekért tevékenykedik.

[Több adat]
Betöltés... Összefogás a Vese- és Epekő Betegekért Alapítvány, gyógyászat, alapítvány, egészségügy, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú szervezet, közhasznú társaság
Intelligens Települések Országos Szövetsége - ITOSZ

A társadalmi szervezet célja az, hogy Nyugat-Európában ismert és több évtizedes múltra tekintő fejlesztési és működési tapasztalatokat átadva elősegítse az egyes települések közötti informatikai kapcsolatok kialakítását.

[Több adat]
Betöltés... Intelligens Települések Országos Szövetsége - ITOSZ, szervezet, szövetség, egyesület, településszervezés, közhasznú szervezet, fejlesztési program, érdekvédelem
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Közhasznú Egyesület

Bővebb információért keresse fel weboldalunkat!

[Több adat]
Betöltés... Gyermek- és Ifjúsági Színházi Közhasznú Egyesület, színház, egyesület, szervezet, kiemelten közhasznú szervezet, közhasznú szervezet, közhasznú tevékenység, közhasznú társaság, közhasznú információ
Cross Country Club - Autósport Közhasznú Egyesület

Cross Country Club - Autósport Közhasznú Egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Cross Country Club - Autósport Közhasznú Egyesület, klub, szövetség, autó, sportegyesület, autósport, közhasznú tevékenység, közhasznú szervezet, közgyűlés, közhasznú információ, közhasznú társaság, kiemelten közhasznú szervezet, sportegyesület felelős
Kráter Műhely Egyesület

Az Egyesület a Wass Albert életmű, valmint a Polisz folyóirat kiadója. Új könyvesházunk nyílt a Bp. VII., Rákóczi u. 8. címen, ahol könyveinket megnézheti, megvásárolhatja. Keresse fel üzletünket!

[Több adat]
Betöltés... Kráter Műhely Egyesület, könyvkiadó, kiadó, egyesület, nonprofit szervezet, szervezet, könyvesbolt, szépirodalom, folyóirat, közhasznú szervezet, könyvkiadás, civil szervezet, könyv, életmű népszerűsítés