Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

kulturális örökség ápolás termékek
Pogány Község Önkormányzata

Pogány szolgáltatásait tekintve is a nyitott, dinamikusan fejlődő települések egyike. Óvodát és alsó tagozatos iskolát fenntartó, jó szántóföldi adottságokkal és bortermelő hagyományokkal rendelkező község, amely Pécs közelsége miatt is jelentős fejlődésnek indult az utóbbi években.

[Több adat]
Betöltés... Pogány Község Önkormányzata, információszolgáltatás, közigazgatás, idegenforgalom, önkormányzat, horvát nemzetiségi kultúra, kulturális örökség ápolás, turistaprogram, tájház, repülőtér, osztálykirándulás, néprajz, falusi turizmus, gyűjtemény, repülőtér üzemeltetés
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, kulturális szolgáltatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, szervezet, tudományos, egyesület, határon túli magyarok segítése, organikus kultúra, kulturális értékközvetítés, kulturális esemény szervezése, interkulturális tanácsadás, kultúra védelem, kulturális örökség, kulturális csereprogram, nemzetiségi kultúra, kulturális rendezvényszervezés
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, alapítvány, kutatási és kulturális szervezet, nonprofit szervezet, oktatási, társadalmi szervezet, tudományos, kulturális örökség ápolás, közösségi aktivitás támogatás, társadalmi képviselet, társadalmi integráció elősegítés, közösségi program, társadalmi párbeszéd, hagyományőrzés, kulturális értékközvetítés, kulturális kapcsolatépítés, határon túli magyarok segítése
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, művészet, kulturális szolgáltatás, kultúra, kutatási és kulturális szervezet, épületvédelem, oktatási, tudományos, műemlékvédelem, műemlékvédelmi tevékenység, műemlék-nyilvántartás, műtárgyvédelem, világörökség, építési műtárgy, múzeumi információs rendszer, műemlék rekonstrukció, kulturális örökség védelem, kulturális örökség ápolás, műemlék helyreállítási terv készítés
Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

Az Indián Tábor története még 1990-be nyúlik vissza, amikor is az akkor még leendő törzsfőnökökben felvetődött egy kincskereső tábor megrendezésének a gondolata. Hosszú időn keresztül csak ért, ért a gondolat, majd nagy gondok közepette végül alakot öltött az Indián Tábor formájában, mely magában foglalta mind az kincskeresést és a kézművességet.

[Több adat]
Betöltés... Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, kulturális turizmus, kulturális rendezvény, nomád sátorozás, kalandtábor, egyesület, kulturális információ, gyerek táboroztatás, kulturális nevelés, kulturális hír, kulturális bemutató, táborszervezés, nomád élet tábor, kulturális program, nomád tábor, kulturális bemutató, életmód tábor, azték indiántánc, organikus kultúra, gyermektábor, nyári táboroztatás
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, kultúra, társadalmi szervezet, szervezet, egyesület, oktatási, tudományos, nonprofit szervezet, kutatási és kulturális szervezet, gazdasági érdekegyeztetés, regionális képviselet, kulturális értékközvetítés, közgyűlés, közhasznú tevékenység, gazdasági érdekképviselet, közművelődési szolgáltatás, közművelődési egyesület, regionális fejlesztés, kulturális örökség támogatás
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kutatási és kulturális szervezet képzőművészeti képzés, kulturális alapítvány, közhasznú társaság, kulturális ismeretterjesztés, kulturális oktatás, képzőművészeti szakértés, kultúrakutatás, kortárs képzőművészeti kiállítás, kulturális kapcsolatépítés, kulturális örökség, kortárs képzőművészet, kulturális esemény lebonyolítás, kulturális örökség ápolás, kulturális örökség védelem, kultúrális tevékenység koordinálás, kulturális örökség támogatás, kortárs képzőművészeti kiállítás, kulturális fejlődés támogatás, kulturális pályázati tanácsadás, közhasznú társaság
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, kultúra, kulturális szolgáltatás, tudományos, műemlékvédelmi tevékenység, regionális információ, műemlék információ, pályázat kiírás, regionális képviselet, műemlék-nyilvántartás, kulturális örökség védelem, kulturális örökség támogatás, műemlék helyreállítási terv készítés, hivatal
Miskolci Városgazda Kht.

Arra törekszünk, hogy egy olyan várost teremtsünk Önöknek, amely megfelel a XXI. század elvárásainak. Azt szeretnénk elérni, hogy városunk minél tisztább és szebb képet mutasson. Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy a városban jártában-keltében Ön is ügyel környezete tisztaságára, szépségére.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Városgazda Kht., hulladékszállítás-szervezés, játszótér építés, hasznosítható hulladék begyűjtés, közterület-fenntartás, hulladékgazdálkodási szakértés, -fenntartás, hulladékszállítás, környezetvédelem, hasznosítható hulladék kezelés, hulladékválogató, konténeres hulladékszállítás, hulladékválogató, hulladékszállító konténer, hulladékgyűjtő konténer, köztisztasági tevékenység, takarításszervezés, konténer, hulladékgazdálkodási szakértés, szelektív gyűjtés, közterület-fenntartás
Francia Intézet

[Több adat]
Betöltés... Francia Intézet, francia nyelvvizsgáztatás, kulturális szolgáltatás, kulturális élet, kulturális tevékenység, francia, nyelvoktatás, kulturális örökség, kulturális folyóirat, francia nyelv és irodalom, kulturális esemény támogatás, kulturális folyóirat, kulturális hír, kulturális fejlesztés, kulturális fejlődés támogatás, kulturális tevékenység, kulturális program, kulturális program szervezés, nyelvvizsgaközpont, kulturális program rendezés, nyelvvizsga információ
Magyar Kultúra Alapítvány

A Magyar Kultúra Alapítvány székháza a Budai Vár szívében, a Mátyás templom és a Halászbástya szomszédságában áll. A századelőn épült történelmi múltú falak sok jelentős tudományos és kultúrális esemény emlékét őrzik. E hagyományokat folytatja az Alapítvány is jelenlegi tevékenységével, melynek középpontjában a határon túli magyar és a hazai szellemi élet képviselői közötti kapcsolatok szervezése, a kulturális örökség átadása, a hagyományok ápolása áll.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Kultúra Alapítvány, kultúra, alapítvány, kulturális örökség ápolás, kapcsolat összehangolás, kulturális tevékenység, hagyományápolás, hagyomány
Monte Corona Műemlékvédő Egyesület

A közhasznú szervezet, célja: a magyarországi műemlékek és kulturális örökség védelme.

[Több adat]
Betöltés... Monte Corona Műemlékvédő Egyesület, szervezet, műemlékvédelem, egyesület, műemlék rekonstrukció, műemlék, kulturális örökség védelem, kulturális örökség támogatás, műemlékfelújítási terv, kulturális örökség ápolás, műemlékvédelmi tevékenység, műemlék helyreállítási terv készítés
Magyar Művelődési Intézet

A Magyar Művelődési Intézet alaptevékenysége: megalakulása óta a helyi közművelődési tevékenységek és a megyei/fővárosi feladatok segítése érdekében országos közművelődési tanácsadást és szolgáltatást biztosítani.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művelődési Intézet, kultúra, közművelődés, tudományos, kulturális szolgáltatás, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, művészet, kulturális kapcsolatépítés, kulturális támogatás, közművelődésügy, interkulturális kommunikáció, kulturális esemény szervezése, kulturális központ, kulturális pályázati tanácsadás, kulturális örökség védelem, kulturális információ, kulturális rendezvényszervezés
Ősi Tűz Történelmi Vívóegyesület

Csapatunk a legkülönbözobb társadalmi rétegekbol és érdeklodési körökbol verbuválódott gárda, akiket összetart a történelem és a magyar vívó hagyományok szeretete.

[Több adat]
Betöltés... Ősi Tűz Történelmi Vívóegyesület, társadalmi szervezet, kulturális szolgáltatás, rendezvény szolgáltatatás, nonprofit szervezet, kulturális örökség védelem, haditorna, kulturális örökség támogatás, hagyományápolás, kulturális értékközvetítés, hagyományőrző huszárbemutató, haditechnikai bemutató, hagyománykutatás, hagyományőrző fesztivál, hagyományőrző egyesület
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága

A Nemzeti Évfordulók Titkársága 2003 februárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szervezeti egységeként alakult meg.

[Több adat]
Betöltés... Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága, nonprofit szervezet, államigazgatás, rendezvényszervezés, hagyományápolás, nemzeti programkoordináció, kulturális program szervezés, kulturális esemény lebonyolítás, megemlékezés, pályázat kiírás, kulturális örökség ápolás, hagyományőrzés, nemzeti képviselet, kulturális esemény szervezése
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság

Az ICOMOS olyan nemzetközi, nem kormányzati szervezet, amely munkájával a műemlékvédelemmelkapcsolatos elméleti, módszertani és tudományos-technológiai kérdések ismertté tételét, a műemlékek és építészeti együttesek védelmét segíti elő.

[Több adat]
Betöltés... ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, szakmai szervezet, társadalmi szervezet, egyesület, műemlékvédelem, szervezet, nonprofit szervezet, műemlék restaurálás, kultúrakutatás, kultúra védelem, műemlék-nyilvántartás, kulturális értékközvetítés, kulturális örökség támogatás, műemlékvédelmi szakmunka, kulturális érték, műemlék, kulturális örökség védelem
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével, illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, államigazgatás, kultúra, műemlékvédelem, támogatás, műtárgyvizsgálat, régészeti örökség védelme, engedélyezés, kulturális örökség támogatás, régészet, kulturális örökség ápolás, műemlék-nyilvántartás, műtárgyvédelem, világörökség
Balkán Hangja Kulturális Egyesület

A balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének, néptáncának, népdalainak és népzenéinek megismerése és megismertetése, ezzel bővítve a Magyarországon ismert kultúrák palettáját.

[Több adat]
Betöltés... Balkán Hangja Kulturális Egyesület, kultúra, egyesület, szervezet, művészet, kulturális alapítvány, balkáni zene, hagyományápolás, folkzene, néptánc-egyesület, népzene, néptánc, kulturális örökség ápolás, ismeretterjesztés
Vikkorfesztival

A múlt és a világ eléd tárul

[Több adat]
Betöltés... Vikkorfesztival, szabadidő, szabadidő program, kultúra, rendezvény, szabadidős tevékenység, kulturális örökség, kulturális tevékenység, kulturális fesztivál, szabadidő rendezvény, kultúra védelem, fesztivál, kulturális örökség védelem, kulturális szabadidős program, fesztivál információ
Nyék Baranta

A csapat Kápolnásnyéken 2006 tavaszán alakult meg egy sikeres bemutatót követoen. Többségében 10-14 éves lányokból és fiúkból tevodik össze kis csapapatunk és gyakran a szülok is bekapcsolódnak az edzésekbe. A baranta oktatás mellett táncolunk, énekelünk és szeretnénk megismerkedni a lovasharccal és a rovásírással is.

[Több adat]
Betöltés... Nyék Baranta, rendezvényszervezés, nonprofit szervezet, kulturális szolgáltatás, társadalmi szervezet, harcművészet oktatás, kulturális egyesület, harcművészet népszerűsítés, hagyományőrző rendezvény, hagyománykutatás, hagyományápolás, hagyományőrző egyesület, kulturális örökség védelem, hagyományőrző fesztivál, hagyományőrző tevékenység