Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

kulturális örökség ápolás termékek
Pogány Község Önkormányzata

Pogány szolgáltatásait tekintve is a nyitott, dinamikusan fejlődő települések egyike. Óvodát és alsó tagozatos iskolát fenntartó, jó szántóföldi adottságokkal és bortermelő hagyományokkal rendelkező község, amely Pécs közelsége miatt is jelentős fejlődésnek indult az utóbbi években.

[Több adat]
Betöltés... Pogány Község Önkormányzata, információszolgáltatás, idegenforgalom, közigazgatás, önkormányzat, turistaprogram, kórus, tájház, hagyományápolás, osztálykirándulás, hagyományőrzés, horvát nemzetiségi kultúra, kulturális program, falumúzeum, néprajz
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, kulturális szolgáltatás, nonprofit szervezet, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, egyesület, oktatási, szervezet, kulturális élet, kulturális ismeretterjesztés, kulturális egyesület, kulturális esemény szervezése, kulturális csereprogram, kulturális kutatás, kulturális tevékenység, kisebbségügy, kulturális esemény, kulturális örökség támogatás
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, alapítvány, társadalmi szervezet, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, nonprofit szervezet, kulturális tevékenység, társadalmi érdekképviselet, kulturális alapítvány, kulturális információ, társadalmi képviselet, kulturális értékközvetítés, hagyományőrzés, társadalmi párbeszéd, társadalmi integráció elősegítés, határon túli magyarok segítése
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

A törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda, kulturális szolgáltatás, kutatási és kulturális szervezet, épületvédelem, tudományos, kultúra, műemlékvédelem, oktatási, művészet, múzeum információ, kulturális örökség támogatás, műemlék helyreállítási terv készítés, műemlék rekonstrukció, régészeti örökség védelme, műemlék, kulturális örökség védelem, műemlékvédelmi tevékenység, világörökség, kulturális örökség ápolás
Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

Az Indián Tábor története még 1990-be nyúlik vissza, amikor is az akkor még leendő törzsfőnökökben felvetődött egy kincskereső tábor megrendezésének a gondolata. Hosszú időn keresztül csak ért, ért a gondolat, majd nagy gondok közepette végül alakot öltött az Indián Tábor formájában, mely magában foglalta mind az kincskeresést és a kézművességet.

[Több adat]
Betöltés... Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, egyesület, oktatás, bentlakásos gyermektábor, szabadidő program azték indiántánc, nyári tábor szervezés, indiánnyelv-oktatás, kulturális turizmus, gyermek bentlakásos tábor, kulturális szabadidős program, kulturális program szervezés, táboroztatás, nyári gyermektábor, egészséges életmód népszerűsítés, népi kézművesség, kulturális szabadidős program, kulturális program rendezés, egészséges életmódra nevelés, bentlakásos gyermektábor, kulturális oktatás, kulturális turizmus
Bodrogközi Művelődési Egyesület

A Bodrogköz és környéke gazdasági, természeti és szellemi értékeinek feltárása, feldolgozása, közreadása, gazdagítása. Egyúttal szolgálni kívánja az etnikai, nemzetiségi, vallási csoportok tartalmas, békés és hasznos együttélésének ügyét.

[Több adat]
Betöltés... Bodrogközi Művelődési Egyesület, társadalmi szervezet, tudományos, kultúra, nonprofit szervezet, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, szervezet, egyesület, kulturális örökség támogatás, interkulturális kommunikáció, közművelődési program, kulturális szervezet, közhasznú szervezet, régiótanulmány, gazdasági érdekképviselet, kulturális örökség ápolás, közművelődési szolgáltatás, közművelődési egyesület
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kulturális konferencia, nonprofit szervezet, kulturális programajánlat, oktatási, kulturális örökség védelem, kulturális alapítvány, kulturális oktatás, kulturális nevelés, kulturális program, alapítvány, kulturális ismeretterjesztés, kulturális konferencia, kulturális esemény szervezése, kortárs képzőművészeti kiállítás, kulturális örökség támogatás, kulturális szervezet, közhasznú társaság, kultúrakutatás, képzőművészeti szakértés, közhasznú alapítvány
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kultúra, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, kulturális szolgáltatás, tudományos, műemlék-nyilvántartás, műemlék információ, kulturális örökség támogatás, regionális képviselet, pályázat kiírás, kulturális örökség védelem, regionális információ, kulturális örökség ápolás, hivatal, műemlékvédelmi tevékenység
Miskolci Városgazda Kht.

Arra törekszünk, hogy egy olyan várost teremtsünk Önöknek, amely megfelel a XXI. század elvárásainak. Azt szeretnénk elérni, hogy városunk minél tisztább és szebb képet mutasson. Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy a városban jártában-keltében Ön is ügyel környezete tisztaságára, szépségére.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Városgazda Kht., lomtalanítás, hulladékgyűjtés, gyepmester szolgáltatás, hulladék visszagyűjtés, hulladékválogató, füvesítés, fémhulladék, közigazgatási rendszer, környezetvédelem, parképítés, hulladékválogatás, hulladékgazdálkodási terv készítés, szelektív hulladékgyűjtés, kulturális örökség ápolás, fásítás, hulladék visszagyűjtés, konténer, szelektív hulladékgyűjtés tervezés, hulladékgazdálkodási tanácsadás, szilárd hulladék gyűjtés
Francia Intézet

[Több adat]
Betöltés... Francia Intézet, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés, francia nyelvtanfolyam, kulturális szolgáltatás, interkulturális kommunikáció, kulturális esemény szervezése, kulturális esemény támogatás, kulturális központ, kulturális program szervezés, kulturális esemény, államilag elismert nyelvvizsga, kulturális esemény lebonyolítás, kulturális örökség, kulturális program rendezés, kulturális esemény támogatás, kulturális értékközvetítés, francianyelv-tanulás, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés, francia nyelvészet, akkreditált nyelvvizsga, kulturális élet
Magyar Kultúra Alapítvány

A Magyar Kultúra Alapítvány székháza a Budai Vár szívében, a Mátyás templom és a Halászbástya szomszédságában áll. A századelőn épült történelmi múltú falak sok jelentős tudományos és kultúrális esemény emlékét őrzik. E hagyományokat folytatja az Alapítvány is jelenlegi tevékenységével, melynek középpontjában a határon túli magyar és a hazai szellemi élet képviselői közötti kapcsolatok szervezése, a kulturális örökség átadása, a hagyományok ápolása áll.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Kultúra Alapítvány, alapítvány, kultúra, kulturális tevékenység, hagyomány, hagyományápolás, kapcsolat összehangolás, kulturális örökség ápolás
Monte Corona Műemlékvédő Egyesület

A közhasznú szervezet, célja: a magyarországi műemlékek és kulturális örökség védelme.

[Több adat]
Betöltés... Monte Corona Műemlékvédő Egyesület, műemlékvédelem, egyesület, szervezet, kulturális örökség támogatás, műemlék rekonstrukció, műemlék helyreállítási terv készítés, kulturális örökség védelem, műemlékfelújítási terv, műemlék, kulturális örökség ápolás, műemlékvédelmi tevékenység
Magyar Művelődési Intézet

A Magyar Művelődési Intézet alaptevékenysége: megalakulása óta a helyi közművelődési tevékenységek és a megyei/fővárosi feladatok segítése érdekében országos közművelődési tanácsadást és szolgáltatást biztosítani.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Művelődési Intézet, kutatási és kulturális szervezet, kultúra, művészet, oktatási, közművelődés, tudományos, kulturális szolgáltatás, interkulturális kommunikáció, kulturális esemény szervezése, kulturális nevelés, kulturális örökség ápolás, nemzetiségi kultúra, kulturális fejlődés támogatás, közművelődési szakértés, kulturtámogatási terv, kultúrakutatás, kulturális örökség védelem
Ősi Tűz Történelmi Vívóegyesület

Csapatunk a legkülönbözobb társadalmi rétegekbol és érdeklodési körökbol verbuválódott gárda, akiket összetart a történelem és a magyar vívó hagyományok szeretete.

[Több adat]
Betöltés... Ősi Tűz Történelmi Vívóegyesület, rendezvény szolgáltatatás, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, kulturális szolgáltatás, magyar harcművészet, kulturális örökség támogatás, hagyományőrző rendezvény, hagyománykutatás, hagyományőrző tevékenység, haditechnikai bemutató, hagyományőrző fesztivál, kulturális értékközvetítés, harcművészet népszerűsítés, haditorna
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága

A Nemzeti Évfordulók Titkársága 2003 februárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szervezeti egységeként alakult meg.

[Több adat]
Betöltés... Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága, rendezvényszervezés, államigazgatás, nonprofit szervezet, megemlékezés, kulturális esemény szervezése, pályázat kiírás, nemzeti képviselet, kulturális esemény lebonyolítás, hagyományápolás, nemzeti programkoordináció, kulturális örökség ápolás, kulturális program szervezés, hagyományőrzés
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság

Az ICOMOS olyan nemzetközi, nem kormányzati szervezet, amely munkájával a műemlékvédelemmelkapcsolatos elméleti, módszertani és tudományos-technológiai kérdések ismertté tételét, a műemlékek és építészeti együttesek védelmét segíti elő.

[Több adat]
Betöltés... ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, egyesület, nonprofit szervezet, szakmai szervezet, műemlékvédelem, társadalmi szervezet, szervezet, műemlék-helyreállítás, műemlékkonzerválás, kulturális érték, műemlék-nyilvántartás, műemlék restaurálás, kultúrakutatás, kultúra védelem, kulturális örökség ápolás, műemléképület-rekonsturkció tervezés, műemlékvédelmi szakmunka
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével, illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, kultúra, műemlékvédelem, államigazgatás, támogatás, műemlék-nyilvántartás, kulturális örökség támogatás, kulturális örökség ápolás, régészeti örökség védelme, világörökség, műtárgyvizsgálat, régészet, műtárgyvédelem, ellenőrzés
Balkán Hangja Kulturális Egyesület

A balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének, néptáncának, népdalainak és népzenéinek megismerése és megismertetése, ezzel bővítve a Magyarországon ismert kultúrák palettáját.

[Több adat]
Betöltés... Balkán Hangja Kulturális Egyesület, egyesület, kultúra, szervezet, művészet, hagyományápolás, kulturális alapítvány, kulturális örökség ápolás, ismeretterjesztés, néptánc, néptánc-egyesület, folkzene, balkáni zene, népzene
Vikkorfesztival

A múlt és a világ eléd tárul

[Több adat]
Betöltés... Vikkorfesztival, kultúra, szabadidő, szabadidő program, rendezvény, szabadidős tevékenység, kulturális programajánlat, kulturális élet, kulturális fesztivál, szabadidős program, kulturális szabadidős program, fesztivál információ, kulturális rendezvény, kulturális örökség ápolás, szabadidő rendezvény
Nyék Baranta

A csapat Kápolnásnyéken 2006 tavaszán alakult meg egy sikeres bemutatót követoen. Többségében 10-14 éves lányokból és fiúkból tevodik össze kis csapapatunk és gyakran a szülok is bekapcsolódnak az edzésekbe. A baranta oktatás mellett táncolunk, énekelünk és szeretnénk megismerkedni a lovasharccal és a rovásírással is.

[Több adat]
Betöltés... Nyék Baranta, nonprofit szervezet, kulturális szolgáltatás, rendezvényszervezés, társadalmi szervezet, lovashagyomány, hagyománykutatás, kulturális egyesület, hagyományőrző rendezvény, hagyományőrző fesztivál, hagyományőrző tevékenység, szemléletformálás, kulturális örökség támogatás, kulturális örökség ápolás, hagyományőrzés