Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

kulturális örökség termékek
Szomszédvárak Egyesület

A szervezet Kelet- és Közép-Európa kultúráival, kisebbségeivel foglalkozó kulturális egyesület.

[Több adat]
Betöltés... Szomszédvárak Egyesület, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, kulturális szolgáltatás, nonprofit szervezet, oktatási, társadalmi szervezet, szervezet, egyesület, kulturális tevékenység, kulturális örökség, kulturális csereprogram, kisebbségügy, kulturális örökség támogatás, kulturális kapcsolatépítés, interkulturális tanácsadás, kulturális kutatás, kulturális esemény, nemzetiségi kultúra
Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

Az Indián Tábor története még 1990-be nyúlik vissza, amikor is az akkor még leendő törzsfőnökökben felvetődött egy kincskereső tábor megrendezésének a gondolata. Hosszú időn keresztül csak ért, ért a gondolat, majd nagy gondok közepette végül alakot öltött az Indián Tábor formájában, mely magában foglalta mind az kincskeresést és a kézművességet.

[Több adat]
Betöltés... Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, nomád sátorozás, egyesület, kulturális program, gyerek táboroztatás, sport, kézművesség, szabadidő, egészséges életmód, indiánnyelv-oktatás, szervezet, kulturális program szervezés, életmódtábor, indiánnyelv-oktatás, kulturális örökség, nyári tábor szervezés, kultúrakutatás, kulturális rendezvény, egészséges életmódra nevelés, kézművesség, táboroztatás
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, képzőművészeti kivitelezés, kulturális ismeretterjesztés, kulturális nevelés, közhasznú társaság, kulturális élet, kulturális fejlesztés, képzőművészeti kiállítás, kulturális alapítvány, kulturális esemény szervezése, kortárs képzőművészeti kiállítás, kulturális rendezvényszervezés, kulturális egyesület, kulturális műsor, kulturális örökség ápolás, kulturális program, közhasznú szervezet, kulturális értékközvetítés, kulturális szabadidős program, kulturális fejlődés támogatás, kulturális esemény szervezése
Francia Intézet

[Több adat]
Betöltés... Francia Intézet, államilag elismert nyelvvizsga, kulturális rendezvény, interkulturális kommunikáció, kulturális örökség, francianyelv-tanulás, kulturális tevékenység, rendezvény, francianyelv-tanfolyam, kulturális esemény lebonyolítás, francia nyelv és irodalom, államilag elismert nyelvvizsga, kulturális tevékenység szervezés, akkreditált nyelvvizsga, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés, kulturális intézet, kulturális fejlődés támogatás, francia nyelvvizsgáztatás, kulturális esemény, kulturális örökség, kulturális intézmény
Vikkorfesztival

A múlt és a világ eléd tárul

[Több adat]
Betöltés... Vikkorfesztival, kultúra, szabadidő program, szabadidő, rendezvény, kulturális rendezvény, fesztivál, kultúra védelem, szabadidős program, kulturális program, kulturális örökség támogatás, szabadidőprogram, kulturális fesztivál, fesztivál információ, kulturális esemény
Domján Edit Alapítvány

Az alapítvány célja: Domján Edit nevének, emlékének megőrzése.

[Több adat]
Betöltés... Domján Edit Alapítvány, alapítvány, művészet, kultúra, művészeti alapítvány, kulturális nevelés, kulturális program, kulturális örökség, kulturális díj, kulturális örökség védelem, kulturális tevékenység, alapítványi tevékenység, művészeti fejlesztés, kulturális értékközvetítés
Indián tábor-Királyrét

Ha kedved lenne kipróbálni az indiánok életét, hogy rövid időre kilépve rohanó életünkbol felfedezz egy eddig ismeretlen új világot gyere el a táborunkba.

[Több adat]
Betöltés... Indián tábor-Királyrét, oktatás, szabadidő, szabadidő program, sport, egészséges életmód, kulturális rendezvényszervezés, kulturális örökség ápolás, nomád élet tábor, egészséges életmódra nevelés, életmód tábor, kultúrakutatás, kulturális program rendezés, kulturális tevékenység, kulturális bemutató, kulturális oktatás
Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány

Az Alapítványt 1989-ben alapította a Rákóczi Szövetség. A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy sokoldalúan támogassa a szlovákiai magyarság identitásának megőrzését szolgáló intézményeket, mindenekelőtt az anyanyelvi kultúra és oktatás intézményeit.

[Több adat]
Betöltés... Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, kulturális szolgáltatás, nonprofit szervezet, alapítvány, kultúra, hagyományőrző tevékenység, kultúra védelem, kulturális örökség támogatás, közalapítvány, közhasznú alapítvány, kulturális örökség védelem, kulturális értékközvetítés, kulturális ismeretterjesztés, alapítványi tevékenység, oktatási alapítvány
Magyarfalu Alapítvány

Tevékenység: a magyarfalui csángómagyarság népi hagyományainak, nyelvének, kulturális örökségének támogatása.

[Több adat]
Betöltés... Magyarfalu Alapítvány, szervezet, egyesület, társadalmi szervezet, kultúra, nonprofit szervezet, alapítvány, kulturális érték, hagyományőrző tevékenység, hagyomány, kulturális örökség, kulturális értékközvetítés, hagyományőrzés, hagyománykutatás, kulturális örökség támogatás, hagyományápolás, magyaros viselet
Párizsi Magyar Intézet

Magyar kultúra a világban!

[Több adat]
Betöltés... Párizsi Magyar Intézet, kulturálisközpont, kultúra, kulturális szolgáltatás, kulturális fesztivál, kulturális érték, nemzetiségi kultúra, kulturális élet, kulturális intézmény, kulturális esemény szervezése, kulturális esemény lebonyolítás, kulturális kapcsolatépítés, kulturális örökség védelem, kultúra védelem
Magyarországi Humboldt-Egyesület

Az Egyesület a Humboldt-ösztöndíjasok tudományos és kulturális célú szervezete, amely kapcsolatot tart a különféle szakterületeken dolgozó ösztöndíjasokkal, az Alexander von Humboldt-alapítvánnyal és a világ Humboldt-klubjaival.

[Több adat]
Betöltés... Magyarországi Humboldt-Egyesület, szervezet, tudományos konferencia, tudománybarát kör, tudományos fórum, kulturális fejlődés támogatás, tudományos kiállítás, kulturális tevékenység, kulturális program szervezés, tudományos munka, tudományos anyag fordítás, tudományos anyag fordítás, tudományos szakmai rendezvény, tudományos fejlesztés, ösztöndíj támogatás, kulturális fejlesztés, ösztöndíj, kulturális rendezvényszervezés, kulturális tevékenység szervezés, kulturális csereprogram, kulturális kapcsolatépítés
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

A kultúra támogatására az 1993. évi XXIII. törv. által létrehozott elkülönített állami pénzalap, a kortárs művészet legfontosabb állami mecenatúraszerve.

[Több adat]
Betöltés... Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága, államigazgatás, kultúra, pályázat, közigazgatás, kulturális szolgáltatás, kulturális szervezet, magyar kultúra, kulturális élet, kulturális örökség támogatás, kulturális örökség védelem, kulturális intézmény, kultúrális rendezvény biztosítás, kulturális esemény támogatás, kiállításra való felkészítés, kultúra védelem
Élőlánc Magyarországért

Te magad légy a változás

[Több adat]
Betöltés... Élőlánc Magyarországért, környezetvédelmi tevékenység, kulturális értékközvetítés, programajánló, kulturális esemény biztosítása, hírek, kulturális örökség, kulturális esemény szervezése, rendezvény biztosítás, energiapolitika, beszámoló, gazdasági ügy, önkormányzati információ, állatvédelmi munka, rendezvény lebonyolítás, környezetvédelmi program szervezése, programirányítás, rendezvényinformáció, kulturális esemény biztosítása, környezetvédő egyesület, kulturális örökség
MAGYAR GARABONCIÁS SZÖVETSÉG

A szövetség autonóm, közösségi-polgári szerveződés és demokratikus önkormányzati elvek alapján működő országos társadalmi szervezet, közhasznú jogi személy

[Több adat]
Betöltés... MAGYAR GARABONCIÁS SZÖVETSÉG, egyesület, információszolgáltatás, szövetség, közművelődés, szervezet, kultúra, szakmai szervezet, társadalmi érdekképviselet, kulturális támogatás, kulturális értékközvetítés, kulturális ismeretterjesztés, kulturális esemény szervezése, érdekvédelem, szakmai program szervezés, kulturális fejlesztés, kapcsolatépítés, szakmai rendezvény
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület

1998-tól közhasznú szervezetként működve a város kulturális feladatai közül is egyre többet vállal

[Több adat]
Betöltés... Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, honvédelmi kutatás, oktatási, szervezet, kulturális információ, kulturális program szervezés, kulturális tevékenység, nonprofit szervezet, kulturális program támogatás, hagyományőrző fesztivál, kultúrközpont, kultúrális tevékenység koordinálás, hagyományőrző egyesület, kulturális program, kulturális tevékenység szervezés, hagyományőrzés, kulturális kapcsolatépítés, kulturális fejlődés támogatás, kulturális örökség védelem, hagyományőrző rendezvény, hagyomány
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

Egyházasdengeleg Pásztótól délnyugatra, a Cserhátalján, lankás dombokkal körbevett medencében, Nógrád megye déli részén fekvő település.

[Több adat]
Betöltés... Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, kultúra, önkormányzat, társadalmi szervezet, információszolgáltatás, idegenforgalmi programajánló, önkormányzati szolgáltatás, tanácsadói szolgáltatás, kultúra védelem, lakossági tanácsadás, kulturális esemény szervezése, információs segítségnyújtás, érdekképviselet, kulturális program szervezés, kulturális tevékenység szervezés
Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány

Pilisszentiván község vezetése, amikor úgy döntött, hogy polgárainak nem csupán beleszólási lehetőséget biztosít kulturális igényeik megvalósításához, de kezükbe adja a döntés jogát is.

[Több adat]
Betöltés... Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány, kulturális szolgáltatás, kultúra, alapítvány, kulturális esemény támogatás, kulturális program támogatás, magyar kultúra, kulturális örökség támogatás, kulturális tevékenység, kulturális program szervezés, kulturális egyesület, szellemi kultúra, kulturális alapítvány, kulturális örökség ápolás
VOX HUMANA énekkar

A váci Vox Humana énekkar egy néhány tucat tagból álló, egymást és az éneklést szerető társaságnak köszönheti létét, akik 1938-ban elhatározták, ogy két-háromévi, saját örömükre folytatott éneklés után hivatalosan is kórussá szerveződnek.

[Több adat]
Betöltés... VOX HUMANA énekkar, kulturális szolgáltatás, művészet, zene, énekkar, vegyeskórus, kórus hangverseny, kulturális értékközvetítés, kulturális rendezvény, kórusfesztivál, kulturális program, kulturális esemény, kulturális egyesület, kulturális tevékenység
Keresztényekért alapítvány

Az Alapítvány célja: bekapcsolódni a keresztény szervezetek és magánszemélyek oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális problémáinak megoldásába Magyarországon és a határon túli területeken egyaránt

[Több adat]
Betöltés... Keresztényekért alapítvány, kultúra, hitélet, alapítvány, kulturális nevelés, kulturális értékközvetítés, szociális munka, szociális segítés, szociális támogatás, közhasznú szervezet, kulturális örökség, kultúra védelem, szociális érdekképviselet, közhasznú alapítvány
Református templom, Csaroda

A XIII. század második felében épült a késő román stílusú falusi templomok egyik legszebbike. Csodálja meg Ön is a templombelsőben XIII-XIV-XVII. századi falfestéseket.

[Több adat]
Betöltés... Református templom, Csaroda, festészet, turizmus, kultúra, református templom, templomtorony, freskó, templomfestés, kulturális örökség, ünnepi szentmise, turisztikai látnivaló, harangláb, szent képek, templomi dekoráció
elsőelőző12következőutolsó