Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

kulturális alapítvány termékek
Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 1992 óta támogatja és szervezi a Kárpát-medencei magyarság hagyományos közösségi és kulturális értékeinek bemutatását, azok továbbélését, a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, az euroatlanti integrációt segítő, országhatároktól független információcserét.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarságért Alapítvány - Pannon Magyar Ház, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, tudományos, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, alapítvány, kulturális kapcsolatépítés, közösségi aktivitás támogatás, társadalmi érdekképviselet, határon túli magyarok segítése, társadalmi integráció elősegítés, hagyományőrzés, kulturális értékközvetítés, közösségi program, társadalmi képviselet, társadalmi párbeszéd
Pannónia Művészetpártoló Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint a kulturális tevékenységekben, tudományos tevékenység, kutatásban és a kulturális örökség megóvásában tűzte ki.

[Több adat]
Betöltés... Pannónia Művészetpártoló Alapítvány, kulturális program, kulturális programajánlat, kulturális szervezet, kultúrális rendezvény centrum, kultúrális rendezvény biztosítás, egyesület, közhasznú társaság, közhasznú tevékenység, tudományos, képzőművészeti kiállítás, kulturális értékközvetítés, kulturális rendezvény, kulturális érték, kultúrális rendezvény biztosítás, kulturális örökség, kulturális nevelés, kulturális pályázati tanácsadás, kulturális tevékenység szervezés, kulturális ismeretterjesztés, kulturális örökség védelem
Pódium Kulturális Alapítvány

Az alapítvány elsődleges célkitűzése nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, az ifjúság kulturális nevelése. A fenti cél elérése érdekében az Alapítvány kedvezményes foglalkoztató táborokat szervez a Mátra lábánál található Schlossberger kastélyban, és segítséget nyújt a csoportos táborozások szervezésében.

[Több adat]
Betöltés... Pódium Kulturális Alapítvány, alapítvány, oktatás, táboroztatás, közalapítvány, kulturális alapítvány, képességfejlesztés, nevelés, gyermekalapítvány, alapítványi iskola, gyermektábor, kulturális oktatás
Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány

Sahin-Tóth Péter elhunyta után a Sahin-Tóth család úgy határozott, hogy egy közhasznú történettudományi alapítványt hoz létre Péter emlékére, az Ő emberi nagyszerűségét és szakmai kiválóságát akarván megőrizni, és mintegy példaként állítani a felnövekvő történész-generáció elé.

[Több adat]
Betöltés... Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány, alapítvány, hazai pályázat, pályázatkiírás, történelem, közhasznú alapítvány, pályázatgondozás, történettudományi kiadvány, kulturális alapítvány, pályázati felhívás
Modern Prevenció Alapítvány

Célunk: egy egészségesebb, tudatosabban jóra törekvő felnövekvő generáció megteremtése

[Több adat]
Betöltés... Modern Prevenció Alapítvány, alapítvány, egészséges életmód, egészségügy, társadalmi szervezet, szervezet, nonprofit szervezet, egyesület, egészségfejlesztés, szociális gyermektámogatás, gyermekfoglalkozás, ifjúsági érdekképviselet, prevenciós tanácsadás, gyermekvédelmi szolgálat, ifjúsági tanácsadás, prevenciós program, gyermekvédelem, prevenció
Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesülete

Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesülete. További információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesülete, szervezet, fejlesztés, egyesület, információszolgáltatás, szövetség, önkormányzat, kutatás, alapítvány, felsőoktatás, érdekegyeztető szervezet, kulturális ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység, mérnök, kulturális alapítvány, érdekképviselet, civil szervezet, közhasznú szervezet, tehetségkutató alapítvány, kultúrális tevékenység koordinálás
Közbeszerzési Kultúráért Alapítvány

A Közbeszerzési Kultúráért Alapítvány a hazai közbeszerzés tisztaságáért és kultúrált lefolytatásáért küzd. Célja a közbeszerzések minőségének javítása az ajánlatkérés és az ajánlatok adásának hatékonyabbá tétele érdekében. Az Alapítvány éppen ezt a szakmailag igényesebb versenyeztetést kívánja elősegíteni.

[Több adat]
Betöltés... Közbeszerzési Kultúráért Alapítvány, alapítvány, klub, klubprogram, kulturális tevékenység, kultúra védelem, klubfoglalkozás, kulturális alapítvány, kulturális szervezet
Hármashalom Alapítvány

A Hármashalom Alapítvány 2003. év nyarán alakult civil kezdeményezés. Az alapítók egy baráti kör tagjai közül kerültek ki, akiket összeköt a nemzet, annak történelme és a magyar kulturális értékek tisztelete. Mindannyiunk életében maradandó nyomokat hagytak az évről évre megismételt erdélyi körutazások, a felvidéki, kárpátaljai és délvidéki látogatások. Nagy örömünk szolgál az elszakított területeken élő magyarok határtalan vendégszeretetét és büszkén vállalt magyarságát megtapasztalni, amely élményben az anyaországnak nevezett Magyarországon kevés részünk van.

[Több adat]
Betöltés... Hármashalom Alapítvány, alapítvány, egyesület, szervezet, kulturális alapítvány, hagyományőrzés, történelem
EURUS Orosz-Magyar Kulturális és Gazdasági Kapcsolatokat Elősegítő Alapítvány

Az Alapítvány célja az orosz-magyar kulturális és gazdasági kapcsolatok elősegítése, támogatása. A hazai kis- és közepes beszállító vállalatok külpiacra jutásának elősegítése, nemzetközi és hazai kiállításokon, vásárokon való megjelenésük támogatása.

[Több adat]
Betöltés... EURUS Orosz-Magyar Kulturális és Gazdasági Kapcsolatokat Elősegítő Alapítvány, egyesület, társadalmi szervezet, nonprofit szervezet, szervezet, alapítvány, állás, kulturális alapítvány, álláskeresés, álláskínálat, kulturális fejlesztés, weblap üzemeltetés, alapítványi tevékenység, álláslehetőség feltárás, kulturális tevékenység, kulturális kapcsolatépítés
Balkán Hangja Kulturális Egyesület

A balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének, néptáncának, népdalainak és népzenéinek megismerése és megismertetése, ezzel bővítve a Magyarországon ismert kultúrák palettáját.

[Több adat]
Betöltés... Balkán Hangja Kulturális Egyesület, művészet, egyesület, kultúra, szervezet, ismeretterjesztés, néptánc, kulturális örökség ápolás, folkzene, néptánc-egyesület, hagyományápolás, népzene, kulturális alapítvány, balkáni zene
Diabelli Alapítvány

Gyermekvigyázás, angolovi, zeneovi, kézműves játszóház, igény szerint tanulássegítő délutáni program kisiskolásoknak.

[Több adat]
Betöltés... Diabelli Alapítvány, kulturális szolgáltatás, zeneoktatás, oktatásszervezés, alapítvány, oktatás, kultúra, művészeti nevelés, gyermekalapítvány, kulturális alapítvány, kulturális esemény támogatás, fogyatékos gyermek oktatás, alapítványi óvoda, értelmi fogyatékos tanuló nevelés, kulturális fejlesztés, közhasznú alapítvány, kulturális esemény szervezése
Domján Edit Alapítvány

Az alapítvány célja: Domján Edit nevének, emlékének megőrzése.

[Több adat]
Betöltés... Domján Edit Alapítvány, művészet, alapítvány, kultúra, művészeti foglalkozás, díjátadás, kulturális örökség védelem, kulturális program, kulturális alapítvány, művészeti ösztöndíj, kulturális örökség, kulturális élet, művészeti tevékenység, kulturális örökség ápolás
Apor Alapítvány

Apor Vilmos Alapítvány mindig gyerekeket támogat, minden évben más célcsoportot. Ön is tehet javaslatot, hogy a következo évben milyen céllal támogassuk a gyerekeket.

[Több adat]
Betöltés... Apor Alapítvány, egyesület, szervezet, rendezvény, kulturális szolgáltatás, rendezvényszervezés, alapítvány, társadalmi szervezet, hagyományőrzés, alapítványi képviselet, protokolltanfolyam, közhasznú alapítvány, hagyomány, gyermekbál, árverés, illemtan, alapítványi tevékenység, protokollrendezvény
Szentkuthy Miklós Alapítvány

Az alapítvány egyik fő céljául tűzte ki Szentkuthy Miklós életművének terjesztését: a régen megjelent művek újrakiadásával, a posztumusz művek megjelentetésével, s nem utolsó sorban előadások szervezésével.

[Több adat]
Betöltés... Szentkuthy Miklós Alapítvány, alapítvány, kultúra, kulturális szolgáltatás, kulturális örökség ápolás, kulturális információ, kulturális kiadvány, életmű sorozat, kulturális ismeretterjesztés, életmű népszerűsítés, kulturális információ, életmű-kiadás, kulturális alapítvány, kulturális tevékenység
Falvak Kultúrájáért Alapítvány

Megalakítottuk közösségünket és felelősséget vállalunk működésért.

[Több adat]
Betöltés... Falvak Kultúrájáért Alapítvány, alapítvány, kultúra, kulturális szolgáltatás, hagyományőrzés, hagyományőrző tevékenység, kulturális fejlődés támogatás, kulturális egyesület, kulturális fejlesztés, kulturális esemény támogatás, közhasznú alapítvány, kulturális értékközvetítés, közalapítvány, kulturális információ
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Általános- és középiskolai tankönyvek, felsőfokú oktatás tankönyveinek és jegyzeteinek kiadása, tanulói segédletek, nyelvkönyvek, hangkazetták, pedagógiai, pszichológiai művek, tanári kézikönyvek, nemzetiségi könyvek megjelentetése.

[Több adat]
Betöltés... Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., könyvkiadó, kiadványszerkesztés, szakmai katalógus, kulturális alapítvány, tankönyv, képzőművészeti kiállítás, animáció, akkreditált továbbképzés
HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységeinek támogatásásra alapítottuk társaságunkat.

[Több adat]
Betöltés... HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, alapítvány, kutatás, fejlesztés, kulturális alapítvány, közhasznú alapítvány, felsőoktatási sport, humán ismeretterjesztés, tehetséggondozás, kuratórium, tehetségkutató alapítvány, kulturális program támogatás, felsőoktatási sport támogatás, iskolai alapítvány
JÁTÉK-MESTER Élményprogram Kft.

A mi munkánk a játék, amit szívesen és vidáman végzünk, de nem komolytalanul. Játsszon el Ön is a gondolattal...Gyermekek számára fenntartunk egy játszóházat, ahol játékos programokat szervezünk.

[Több adat]
Betöltés... JÁTÉK-MESTER Élményprogram Kft., játék, szabadidő program, alapítvány, játszóház, játékos foglakozás, ismeretterjesztő kártyajáték, gyermekprogram, fejlesztő játék, gyermekalapítvány, kerti játék, alapítványi tevékenység, fedett játéktér, csodajáték
Korszerű Mérnökökért Alapitvány

Célunk: Összefogni mindazokat a hazai és külföldi magánszemélyeket, vállalkozókat, vállalatokat, szervezeteket, intézményeket, akik támogatják a műszaki felsőoktatást, a korszerűmérnök-képzést, a mérnökképzés, a továbbképzés korszerűsítését, hozzájárulnak a műszaki felsőoktatás anyagi, tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez.

[Több adat]
Betöltés... Korszerű Mérnökökért Alapitvány, szakmai szervezet, alapítvány, támogatás, közhasznú alapítvány, adatbázis kutatás, szakképzés támogatás, aids segély alapítvány, pályakezdő támogatás, oktatási forma támogatás, támogatási tanácsadás, szakmai támogatás, szakmai tevékenység támogatás
Magyar Nyelvőr Alapítvány

Ez a nagy múltú kiadvány a mai napig teret ad a magyar nyelvet kutató tudósok publikációinak.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Nyelvőr Alapítvány, alapítvány, közhasznú tevékenység, kulturális alapítvány, közhasznú alapítvány, nyelvtani kiadvány, közhasznú szervezet, közhasznú társaság