Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

mezőgazdasági szaktanácsadás termékek
Borsod Agroker Rt.

Vállalatunk életében fontos állomás 1993. június 15., amikor a privatizáció keretében megalakult a Mályi Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Részvénytársaság. A privatizációt követően a Borsod Agroker Rt. elődje hagyományain elindulva elsősorban a megye mezőgazdasági termelőinek igényeit követve alakította tevékenységi profilját, továbbra is elsődleges feladatának tekintve a mezőgazdasági termelők igényeinek való megfelelést.

[Több adat]
Betöltés... Borsod Agroker Rt., mezőgazdasági gép, mezőgazdaság, műtrágya és növényvédőszer, szaktanácsadás, gépalkatrész, fáradtolaj-szállítás, körbálás szénatermesztés, kukorica termeltetés, raktározástechnika, mezőgazdasági gép vizsgálat, mezőgazdasági szaktanácsadás, őszibúza termeltetés, vetőmag, kockabálázó
Földművelésügyi Költségvetési Iroda

A Földművelésügyi Költségvetési Iroda önálló költségvetési szerv, mely a maradványérdekeltségi rendszerben részben önállóan gazdálkodó - megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások - Országos Borellenőrző Állomás - megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások pénzügyi és költségvetési közös feladatait látja el, koordinálja az intézmények tevékenységével kapcsolatos egyéb feladatokat

[Több adat]
Betöltés... Földművelésügyi Költségvetési Iroda, irodaház, földhivatal, államigazgatás, iroda, lakossági szolgáltatás, földművelés, állami szerv, államigazgatási szerv, igazgatás, mezőgazdasági szaktanácsadás, államháztartás, mezőgazdasági létesítmény, földművelésügy, mezőgazdasági startégia, mezőgazdasági pályázat
Agrivent Kft.

A Társaság küldetésének tekinti, hogy a hazai agrárium szereplői minél eredményesebben jussanak forráshoz céljaik elérése érdekében azon terülteken, ahol a tevékenység előkészítése és megvalósítása jelentősebb szellemi, tudásalapú kapacitás bevonást igényel.

[Több adat]
Betöltés... Agrivent Kft., pályázat, turizmus, marketing, projektszervezés, kiállítás, mezőgazdaság, kiállítás kivitelezés, rendezvényszervezés, élelmiszeripar, vásár, marketing szaktanácsadás, mezőgazdasági szaktanácsadás, pályázat-összeállítás, kiadvány előállítás, EU-pályázat, szakfordítás, pályázatbonyolítás, projektmenedzsment, vidékfejlesztés, kiadványkészítés
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Ellátja az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével kapcsolatos feladatokat; irányítja a földügyi és térképészeti ágazatot; kidolgozza az agrárpiaci működés koncepcióját; előkészíti az export-import kidolgozását; államilag elismeri, minősíti a termelésben alkalmazható állat- és növényfajtákat; ingatlan-nyilvántartás vezetése; a vidékfejlesztés irányítása.

[Több adat]
Betöltés... Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, közigazgatás, fejlesztés, földművelés, minisztérium, államigazgatás, mezőgazdaság, vadászati jogszabály, mezőgazdasági információ, kormányzati rendszer, növényvédelmi jogszabály alkotás, pénzügyi finanszírozás, programfinanszírozás, beruházás finanszírozás, természetvédelmi jogszabály, mezőgazdasági eszközhitel, kormánydöntés végrehajtás
Budapesti Agrárkamara

Az államgazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történő ellátására. A Budapesti Agrárkamara az 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott keretek között látja el feladatait és 2001. szeptember 12-i hatállyal kiemelten közhasznú köztestületként került bejegyzésre.

[Több adat]
Betöltés... Budapesti Agrárkamara, kiállításszervezés, vásárszervezés, oktatás, rendezvényszervezés, kamara, agráripar, jogi tanácsadás, ellenőrzés, konferenciaszervezés, gyakorlati képzőhely ellenőrzés, jogszabály előkészítés, internetes honlap működtetés, agrártámogatás, üzleti találkozó szervezés, etikai norma felállítás, vámtanácsadás, adótanácsadás
Hangya Szövetkezeti Együtműködés

A TÁRSADALMI SZERVEZET CÉLJA: A társadalom polgárosodásának és a mezőgazdasági termelők önszerveződéseinek elősegítése az EU-konform szövetkezeti együttműködési módszerek megismertetésével, a vállalkozások valódi esélyegyenlőségének megvalósítása céljából.

[Több adat]
Betöltés... Hangya Szövetkezeti Együtműködés, egyesület, mezőgazdaság, agráripar, szervezet, mezőgazdasági információ, szövetkezet, vidékfejlesztés, érdekképviselet, mezőgazdasági program, mezőgazdasági szaktanácsadás, mezőgazdasági szervezet
Kleffmann & Partner Kft.

A Kleffmann és Partner cégcsoport világviszonylatban piacvezető a mezőgazdasági piackutatásban. A cég 1990-ben alakult Németországban, és már 1994-ben a legtöbb európai országra kiterjesztette tevékenységét. A cég filozófiáját a Fast Forward szlogen jelképezi, ami a folyamatos innovációt hivatott kifejezni: a Kleffmannal Ön mindig egy lépéssel előbbre jár. Különösen a növényvédelem és vetőmagok terén járunk élen, a világszerte bejegyzett amisŽ (=Agricultural Marketing Information System) szoftverünknek köszönhetően. A cég szakemberállománya statisztikusokból, szociológusokból, közgazdászokból és mezőgazdasági szakemberekből áll, így minden olyan szakmai ismeretnek birtokában van, amelyek fontosak a megbízható mezőgazdasági piackutatások elvégzéséhez. A Kleffmann és Partner Kft. 1994-ben kezdte meg működését Magyarországon. Az azóta eltelt több mint tíz év során a cég Magyarországon is piacvezetővé vált a mezőgazdasági piackutatások terén. Szolgáltatásaink köre folyamatosan bővül, kérdezőbiztosi hálózatunkkal lefedjük az egész országot, call centerünk segítségével gyorsan és hatékonyan tudunk telefonos kutatásokat lebonyolítani. Általános piackutatási tapasztalatainknak és infrastruktúránknak köszönhetően természetesen a mezőgazdasági szektoron kívül is végzünk kutatásokat. A Kleffmann az ESOMAR és a BVM tagja.

[Több adat]
Betöltés... Kleffmann & Partner Kft., piackutatás, marketing tanácsadás, marketing, szaktanácsadás, telemarketing, mezőgazdasági szaktanácsadás, mélyinterjú, mezőgazdasági piackutatás, kvalitatív kutatás, próbavásárlás
Földművelésügyi Hivatal

Békés mgyei Földművelésügyi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Földművelésügyi Hivatal, államigazgatás, állattenyésztés, földhivatal, növénytermesztés, mezőgazdaság, mezőgazdasági szaktanácsadás, növénytermesztési szaktanácsadás, növénytermesztési információ, állattenyésztési információ, földhivatali rendszer, hivatal, mezőgazdasági intézkedés, mezőgazdasági pályázat, mezőgazdasági információ, kormányhivatal
Kertészek Földje Akciócsoport

A LEADER+ program keretfeltételeinek megfelelően 2005. júliusában nyolc dél-békési település (Dombiratos, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós és Újkígyós) részvételével megalakult a Kertészek Földje Akciócsoport. Az Akciócsoportban minden települést három delegált (egy önkormányzati, egy civil szervezet és egy vállalkozó) képvisel. A Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság 11 tagból áll. is bizonyították, hogy akarnak és képesek is tenni a helyi gazdaság és közösség fejlesztésének érdekében, nyitottak az új kezdeményezésekre.

[Több adat]
Betöltés... Kertészek Földje Akciócsoport, fejlesztés, kertészet, város- és községgazdálkodás, mezőgazdasági szövetkezet, mezőgazdaság, mezőgazdasági helyzetelemzés, településfejlesztés finanszírozás, regionális fejlesztés, kertészeti munka, mezőgazdasági szervezet, vidékfejlesztő intézet, mezőgazdasági szaktanácsadás, régiómarketing, regionális gazdaságfejlesztés, mezőgazdasági tanácsadás
Agrárkamara, Csongrád megyei

A Csongrád Megyei Agrárkamara szolgáltatásai: termelők segítése, információs rendszer és tanácsadás, oktatás és képzés, származási bizonyítvány, Széchenyi Kártya...

[Több adat]
Betöltés... Agrárkamara, Csongrád megyei, kamara, pályázat, kiállításszervezés, oktatás, rendezvényszervezés, képzés, jogi tanácsadás, tanácsadás, információs rendszer, Széchenyi kártya, agrárkamara, mezőgazdasági szaktanácsadás, pályázatkészítés, hirdetésfelvétel, származási bizonyítvány, szervezés
ERICA 99 Bt

Segítjük szakmai tanácsokkal és a lehető legjobb árakkal várjuk látogatását.

[Több adat]
Betöltés... ERICA 99 Bt, növénytermesztési és kertészeti termék, mezőgazdaság, szaktanácsadás, mezőgazdasági szövetkezet, állattenyésztés, növénytermesztés, mezőgazdasági szakbolt, húsipar, mezőgazdasági áru, zöldborsó, kukorica vetőmag, műtrágya és nitrogén vegyület, konyhakerti vetőmag, paradicsom vetőmag, kertészeti vetőmag, paprika vetőmag, zab vetőmag, hüvelyes vetőmag
Gazdasági Egyesület, Hmvhely-i

Egyesületünk alapítói felismerve a mai kor gazdasági viszonyai között - az összefogásban rejlő erőt, úgy határoztak, hogy az: egyéni magángazdálkodás, önkéntes szövetkezeti gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében olyan gazdasági egyesületet hoznak létre, amely a benne tömörült tagok: társadalmi, gazdasági. kulturális tevékenységét elősegíti.

[Több adat]
Betöltés... Gazdasági Egyesület, Hmvhely-i, mezőgazdasági szövetkezet, mezőgazdasági tanácsadás, szakmai kommunikáció, mezőgazdasági vállalkozás képzés, szakmai információ, szakmai konferencia, mezőgazdasági szövetség, szakmai bemutató, szakmai érdekvédelem, szakmai fejlesztés, mezőgazdasági piacszerzés, mezőgazdasági információ, szakmai rendezvény támogatás, szakmai információ, szakmai találkozó, érdekképviselet, mezőgazdasági szaktanácsadás, mezőgazdasági kiállítás, kutatási tevékenység segítés, szakmai bemutató szervezés
Sano-Modern Takarmányozási Kft.

Cégünk takarmányokkal foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Sano-Modern Takarmányozási Kft., takarmány, baromfitakarmány, takarmánykiegészítő, mezőgazdasági szaktanácsadás, szarvasmarha takarmány, premix, ásványi anyag, sertéstakarmány
MV Bázismag Kft.

A mezőgazdaság bázisa az MV Bázismag Kft.

[Több adat]
Betöltés... MV Bázismag Kft., növény, növénytermesztés, mezőgazdaság, kukorica termesztés, vetőmag termesztés, kalászos kukorica vetőmag, mezőgazdasági termék, hibridkukorica vetőmag, mezőgazdasági termény, vetőmag kukorica, mezőgazdasági szaktanácsadás, vetőmag forgalamzás, vetőmag előállítás
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.

A KITE, Kukorica és Iparnövény Termelési Együttműködés 1972-ben alakult nonprofit szervezetként, kilenc szövetkezet hozta létre.

[Több adat]
Betöltés... KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt., mezőgazdaság, szaktanácsadás, erdészet, növénytermesztés, zöldségpalánta, mezőgazdasági szaktanácsadás, műtrágya, szilárd műtrágya, virágpalánta, mezőgazdasági termény, vetőmag, mezőgazdasági gépszerviz, mezőgazdasági hitel, technológiai fejlesztés
Agrona Bt

Az Agrona Bt. 1991-ben alakult, fő profilja a mezőgazdasági kutatások, fejlesztések és szaktanácsadás.

[Több adat]
Betöltés... Agrona Bt, mezőgazdaság, fejlesztés, mezőgazdasági szaktanácsadás, genetikai tanácsadaás, mezőgazdasági kutatás, fajtafenntartás, fajtanemesítés, növényfajta kísérlet, genetikai szolgáltató, genetika
Füzesabonyi Körzeti Földhivatal

A hivatal az illetékességi területén belül ellátja a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat. Ezen belül: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlannyilvántartás, földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, és a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történő összefogása és irányítása, valamint az ezekből fakadó és szorosan kapcsolódó kisegítő és kiegészítő jellegű szolgáltatási feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Füzesabonyi Körzeti Földhivatal, földhivatal, mezőgazdaság, földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági kutatás, mezőgazdasági földterület, mezőgazdasági szövetség, mezőgazdasági tanácsadás, mezőgazdasági információ, mezőgazdasági intézkedés, mezőgazdasági szervezet, mezőgazdasági vizsgálat, mezőgazdasági program, földművelésügy
Kint és Bent Kft

Tevékenységi körünk a szolgáltatás jellege miatt szerteágazó, amiben több partner cég szakmai segítségével tudunk folyamatosan magas minőséget ajánlani partnereinknek.

[Több adat]
Betöltés... Kint és Bent Kft, ingatlanhasznosítás, -szervezés, reklámtervezés, -kivitelezés, ingatlankezelés, könnyűszerkezetes épület szerelés, épületgépészeti karbantartás, reklámtervezés, könnyűszerkezetes épület kivitelezés, épülettakarítás, középület karbantartás, rönkház építés, gerendaház építés, kertépítészet, mezőgazdasági szaktanácsadás, kiadványszerkesztés
TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Bt.

A minőség a termelésben alapvető szükséglet, a piaconmaradás feltétele. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

[Több adat]
Betöltés... TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Bt., minőségügyi tanácsadás, szaktanácsadás, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és tanúsítás, minőségügy, tanácsadás, HACCP felülvizsgálat, HACCP minősítés, HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítás, GMP 13, EUREPGAP, ISO felkészítés, HACCP rendszer bevezetés, ISO tanúsítás, mezőgazdasági tanácsadás, ISO szabvány ismertetés
KEM Gazda-Társ Kht.

Mezőgazdaságban dolgozók érdekképviseleti szervezete.

[Több adat]
Betöltés... KEM Gazda-Társ Kht., mezőgazdasági eszközhitel, agrárinformáció közreadás, jogi tanácsadás, mezőgazdasági helyzetelemzés, kutatómunka, kamara szakmai képviselet, statisztika, mezőgazdasági szövetkezet, mezőgazdaság, növénytermesztés, pályázatfigyelés, tanulmány, mezőgazdasági szolgáltatás, informatikai kiadvány, tudományszervezés, üzletviteli tanácsadás, agrár-ipari vásárszervezés, közhasznú információ, mezőgazdasági kutatás, jogszabályfigyelés
elsőelőző12következőutolsó