Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

mezőgazdasági szaktanácsadás termékek
Borsod Agroker Rt.

Vállalatunk életében fontos állomás 1993. június 15., amikor a privatizáció keretében megalakult a Mályi Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Részvénytársaság. A privatizációt követően a Borsod Agroker Rt. elődje hagyományain elindulva elsősorban a megye mezőgazdasági termelőinek igényeit követve alakította tevékenységi profilját, továbbra is elsődleges feladatának tekintve a mezőgazdasági termelők igényeinek való megfelelést.

[Több adat]
Betöltés... Borsod Agroker Rt., mezőgazdasági gép, gépalkatrész, mezőgazdaság, szaktanácsadás, műtrágya és növényvédőszer, raktározástechnika, kukorica termeltetés, mezőgazdasági gép vizsgálat, vetőmag, fáradtolaj-szállítás, körbálás szénatermesztés, őszibúza termeltetés, mezőgazdasági szaktanácsadás, kockabálázó
Földművelésügyi Költségvetési Iroda

A Földművelésügyi Költségvetési Iroda önálló költségvetési szerv, mely a maradványérdekeltségi rendszerben részben önállóan gazdálkodó - megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások - Országos Borellenőrző Állomás - megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások pénzügyi és költségvetési közös feladatait látja el, koordinálja az intézmények tevékenységével kapcsolatos egyéb feladatokat

[Több adat]
Betöltés... Földművelésügyi Költségvetési Iroda, irodaház, iroda, földművelés, lakossági szolgáltatás, államigazgatás, földhivatal, mezőgazdasági startégia, mezőgazdasági pályázat, államháztartás, földművelésügy, állami szerv, mezőgazdasági létesítmény, mezőgazdasági szaktanácsadás, államigazgatási szerv, igazgatás
Agrivent Kft.

A Társaság küldetésének tekinti, hogy a hazai agrárium szereplői minél eredményesebben jussanak forráshoz céljaik elérése érdekében azon terülteken, ahol a tevékenység előkészítése és megvalósítása jelentősebb szellemi, tudásalapú kapacitás bevonást igényel.

[Több adat]
Betöltés... Agrivent Kft., vásár, pályázat, rendezvény, élelmiszeripar, kiállítás, turizmus, marketing, rendezvényszervezés, mezőgazdaság, projektszervezés, EU-pályázat, mezőgazdasági szaktanácsadás, kiadvány előkészítés, vidékfejlesztés, marketing szaktanácsadás, kiadványkészítés, turizmusfejlesztés, kiadvány előállítás, pályázat-összeállítás, kiadvány
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Ellátja az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével kapcsolatos feladatokat; irányítja a földügyi és térképészeti ágazatot; kidolgozza az agrárpiaci működés koncepcióját; előkészíti az export-import kidolgozását; államilag elismeri, minősíti a termelésben alkalmazható állat- és növényfajtákat; ingatlan-nyilvántartás vezetése; a vidékfejlesztés irányítása.

[Több adat]
Betöltés... Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, fejlesztés, államigazgatás, minisztérium, földművelés, közigazgatás, mezőgazdaság, pénzügyi finanszírozás, agrár környezetgazdálkodás, miniszter, mezőgazdasági helyzetelemzés, beruházás finanszírozás, erdészeti jogszabály, vadászati jogszabály, mezőgazdasági információ, mezőgazdasági intézkedés, mezőgazdasági eszközhitel
Budapesti Agrárkamara

Az államgazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történő ellátására. A Budapesti Agrárkamara az 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott keretek között látja el feladatait és 2001. szeptember 12-i hatállyal kiemelten közhasznú köztestületként került bejegyzésre.

[Több adat]
Betöltés... Budapesti Agrárkamara, rendezvényszervezés, kamara, agráripar, kiállításszervezés, jogi tanácsadás, oktatás, vásárszervezés, mestervizsgáztatás, mezőgazdasági képzés, kereskedelemfejlesztés, piacbővítés, agrártámogatás, internetes honlap működtetés, üzleti találkozó szervezés, kiállítás, mezőgazdasági szaktanácsadás, monitoring
Hangya Szövetkezeti Együtműködés

A TÁRSADALMI SZERVEZET CÉLJA: A társadalom polgárosodásának és a mezőgazdasági termelők önszerveződéseinek elősegítése az EU-konform szövetkezeti együttműködési módszerek megismertetésével, a vállalkozások valódi esélyegyenlőségének megvalósítása céljából.

[Több adat]
Betöltés... Hangya Szövetkezeti Együtműködés, szervezet, mezőgazdaság, egyesület, agráripar, mezőgazdasági szervezet, mezőgazdasági információ, vidékfejlesztés, szövetkezet, mezőgazdasági szaktanácsadás, mezőgazdasági program, érdekképviselet
Kleffmann & Partner Kft.

A Kleffmann és Partner cégcsoport világviszonylatban piacvezető a mezőgazdasági piackutatásban. A cég 1990-ben alakult Németországban, és már 1994-ben a legtöbb európai országra kiterjesztette tevékenységét. A cég filozófiáját a Fast Forward szlogen jelképezi, ami a folyamatos innovációt hivatott kifejezni: a Kleffmannal Ön mindig egy lépéssel előbbre jár. Különösen a növényvédelem és vetőmagok terén járunk élen, a világszerte bejegyzett amisŽ (=Agricultural Marketing Information System) szoftverünknek köszönhetően. A cég szakemberállománya statisztikusokból, szociológusokból, közgazdászokból és mezőgazdasági szakemberekből áll, így minden olyan szakmai ismeretnek birtokában van, amelyek fontosak a megbízható mezőgazdasági piackutatások elvégzéséhez. A Kleffmann és Partner Kft. 1994-ben kezdte meg működését Magyarországon. Az azóta eltelt több mint tíz év során a cég Magyarországon is piacvezetővé vált a mezőgazdasági piackutatások terén. Szolgáltatásaink köre folyamatosan bővül, kérdezőbiztosi hálózatunkkal lefedjük az egész országot, call centerünk segítségével gyorsan és hatékonyan tudunk telefonos kutatásokat lebonyolítani. Általános piackutatási tapasztalatainknak és infrastruktúránknak köszönhetően természetesen a mezőgazdasági szektoron kívül is végzünk kutatásokat. A Kleffmann az ESOMAR és a BVM tagja.

[Több adat]
Betöltés... Kleffmann & Partner Kft., szaktanácsadás, marketing, telemarketing, piackutatás, marketing tanácsadás, mezőgazdasági szaktanácsadás, kvalitatív kutatás, próbavásárlás, mélyinterjú, mezőgazdasági piackutatás
Földművelésügyi Hivatal

Békés mgyei Földművelésügyi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Földművelésügyi Hivatal, mezőgazdaság, növénytermesztés, földhivatal, állattenyésztés, államigazgatás, mezőgazdasági helyzetelemzés, mezőgazdasági információ, hivatal, földhivatali szolgáltatás, mezőgazdasági szervezet, mezőgazdasági létesítmény, állattenyésztési információ, kormányhivatal, növénytermesztési szaktanácsadás, földhivatali ügyintézés
Kertészek Földje Akciócsoport

A LEADER+ program keretfeltételeinek megfelelően 2005. júliusában nyolc dél-békési település (Dombiratos, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós és Újkígyós) részvételével megalakult a Kertészek Földje Akciócsoport. Az Akciócsoportban minden települést három delegált (egy önkormányzati, egy civil szervezet és egy vállalkozó) képvisel. A Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság 11 tagból áll. is bizonyították, hogy akarnak és képesek is tenni a helyi gazdaság és közösség fejlesztésének érdekében, nyitottak az új kezdeményezésekre.

[Több adat]
Betöltés... Kertészek Földje Akciócsoport, kertészet, fejlesztés, mezőgazdasági szövetkezet, mezőgazdaság, város- és községgazdálkodás, településfejlesztés, településfejlesztési projekt, település-fenntartás, regionális fejlesztési szolgáltatás, kertészeti központ, kertészeti munka, mezőgazdasági helyzetelemzés, régiómarketing, vidékfejlesztési központ, kertészeti tanácsadás
Agrárkamara, Csongrád megyei

A Csongrád Megyei Agrárkamara szolgáltatásai: termelők segítése, információs rendszer és tanácsadás, oktatás és képzés, származási bizonyítvány, Széchenyi Kártya...

[Több adat]
Betöltés... Agrárkamara, Csongrád megyei, pályázat, tanácsadás, rendezvényszervezés, kamara, képzés, kiállításszervezés, oktatás, jogi tanácsadás, Széchenyi kártya, szervezés, mezőgazdasági szaktanácsadás, származási bizonyítvány, agrárkamara, pályázatkészítés, hirdetésfelvétel, információs rendszer
ERICA 99 Bt

Segítjük szakmai tanácsokkal és a lehető legjobb árakkal várjuk látogatását.

[Több adat]
Betöltés... ERICA 99 Bt, mezőgazdasági szövetkezet, szaktanácsadás, mezőgazdasági szakbolt, mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztési és kertészeti termék, növénytermesztés, húsipar, paradicsom vetőmag, zöldborsó, kertészeti vetőmag, őszi búza vetőmag, mezőgazdasági áru, zöldség vetőmag, hüvelyes vetőmag, virághagyma, vetőmag forgalamzás, virág vetőmag
Gazdasági Egyesület, Hmvhely-i

Egyesületünk alapítói felismerve a mai kor gazdasági viszonyai között - az összefogásban rejlő erőt, úgy határoztak, hogy az: egyéni magángazdálkodás, önkéntes szövetkezeti gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében olyan gazdasági egyesületet hoznak létre, amely a benne tömörült tagok: társadalmi, gazdasági. kulturális tevékenységét elősegíti.

[Több adat]
Betöltés... Gazdasági Egyesület, Hmvhely-i, mezőgazdasági szolgáltatás, szakmai együttműködés elősegítés, gazdasági tevékenység segítés, kutatási tevékenység segítés, szakszervezet, párt érdekképviselet, szakmai konzultáció, mezőgazdasági szövetkezet, mezőgazdasági szakmai program, mezőgazdasági szaktanácsadás, gazdasági tevékenység segítés, szakmai tevékenység támogatás, szakmai együttműködés, mezőgazdasági szolgáltatás, szakmai kommunikáció, szakmai kapcsolattartás, szakmai bemutató szervezés, szakmai érdekképviselet, szakmai bemutató, mezőgazdasági vállalat HR gazdálkodás
Sano-Modern Takarmányozási Kft.

Cégünk takarmányokkal foglalkozik.

[Több adat]
Betöltés... Sano-Modern Takarmányozási Kft., takarmány, ásványi anyag, szarvasmarha takarmány, baromfitakarmány, takarmánykiegészítő, mezőgazdasági szaktanácsadás, premix, sertéstakarmány
MV Bázismag Kft.

A mezőgazdaság bázisa az MV Bázismag Kft.

[Több adat]
Betöltés... MV Bázismag Kft., növénytermesztés, növény, mezőgazdaság, mezőgazdasági szolgáltatás, vetőmag forgalamzás, mezőgazdasági szaktanácsadás, mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági termék, vetőmag termesztés, kalászos kukorica vetőmag, hibridkukorica vetőmag, vetőkukorica, kukorica termesztés
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.

A KITE, Kukorica és Iparnövény Termelési Együttműködés 1972-ben alakult nonprofit szervezetként, kilenc szövetkezet hozta létre.

[Több adat]
Betöltés... KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt., szaktanácsadás, növénytermesztés, mezőgazdaság, erdészet, mezőgazdasági hitel, mezőgazdasági szaktanácsadás, mezőgazdasági termény, technológiai fejlesztés, vetőmag, szilárd műtrágya, zöldségpalánta, mezőgazdasági gépszerviz, mezőgazdasági munka, virágpalánta
Agrona Bt

Az Agrona Bt. 1991-ben alakult, fő profilja a mezőgazdasági kutatások, fejlesztések és szaktanácsadás.

[Több adat]
Betöltés... Agrona Bt, fejlesztés, mezőgazdaság, növényfajta kísérlet, fajtanemesítés, mezőgazdasági kutatás, mezőgazdasági szaktanácsadás, genetikai tanácsadaás, fajtafenntartás, genetikai szolgáltató, genetika
Füzesabonyi Körzeti Földhivatal

A hivatal az illetékességi területén belül ellátja a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat. Ezen belül: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlannyilvántartás, földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, és a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történő összefogása és irányítása, valamint az ezekből fakadó és szorosan kapcsolódó kisegítő és kiegészítő jellegű szolgáltatási feladatok ellátása.

[Több adat]
Betöltés... Füzesabonyi Körzeti Földhivatal, földhivatal, földművelés, mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági szaktanácsadás, mezőgazdasági pályázat, mezőgazdasági létesítmény, mezőgazdasági program, mezőgazdasági földterület, mezőgazdasági startégia, mezőgazdasági kutatás, mezőgazdasági tanácsadás, mezőgazdasági vizsgálat, mezőgazdasági intézkedés
Kint és Bent Kft

Tevékenységi körünk a szolgáltatás jellege miatt szerteágazó, amiben több partner cég szakmai segítségével tudunk folyamatosan magas minőséget ajánlani partnereinknek.

[Több adat]
Betöltés... Kint és Bent Kft, ingatlankezelés, reklámtervezés, -kivitelezés, könnyűszerkezetes épület szerelés, ingatlanhasznosítás, -szervezés, könnyűszerkezetes épület kivitelezés, kertépítészet, reklámtervezés, középület karbantartás, épületgépészeti karbantartás, rönkház építés, gerendaház építés, épülettakarítás, villamos karbantartás, kiadványszerkesztés
TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Bt.

A minőség a termelésben alapvető szükséglet, a piaconmaradás feltétele. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

[Több adat]
Betöltés... TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Bt., szaktanácsadás, minőségügy, minőségellenőrzés és tanúsítás, minőségügyi tanácsadás, minőségbiztosítás, tanácsadás, HACCP minősítés, HACCP rendszer, ISO minősítés, EUREPGAP, mezőgazdasági szaktanácsadás, HACCP rendszer kialakítás, GMP 13, HACCP felkészítés, ISO, PDV QC
KEM Gazda-Társ Kht.

Mezőgazdaságban dolgozók érdekképviseleti szervezete.

[Több adat]
Betöltés... KEM Gazda-Társ Kht., szervezet, kamarai ügyintézés, mezőgazdasági információ, fejlesztési stratégia, információszolgáltatás, érdekvédelmi szolgáltatás, mezőgazdasági helyzetelemzés, képzés, agrár-ipari kiállításszervezés, gazdasági tevékenység, gazdasági kamara, üzletviteli tanácsadás, vidékfejlesztés, kiemelten közhasznú szervezet, agrár-ipari kiállításszervezés, hír, pályázatfigyelés, agrárkutatás-fejlesztés, informatikai kiadvány, mezőgazdasági szaktanácsadás
elsőelőző12következőutolsó