Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

oktatási alapítvány termékek
Serra - Lelkiség a hivatásokért

A SERRA név nem mozaikszó. A mozgalom névadója és égi pártfogója Boldog Junipero Serra ferencesrendi (OFM) szerzetes, misszionárius.

[Több adat]
Betöltés... Serra - Lelkiség a hivatásokért, egyesület, egyházi hivatal, vallás, társadalmi szervezet, alapítvány, szervezet, hitélet, találkozó szervezés, oktatási alapítvány, segítségnyújtás, irodalmi program, egyházi közösség, egyházi jellegű képzés, egyházi oktatás, katolikus lap, egyházi információ, papi képzés
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, felnőttoktatás, oktatás, alapítvány, oktatási, kutatási és kulturális szervezet, oktatásszervezés, tudományos, közoktatás-támogatás, közhasznú szervezet, felnőttoktatás szervezés, oktatástámogatás, közoktatási információs rendszer, oktatási rendszer fejlesztés, oktatás szervezés, közalapítvány, felsőoktatási tanácsadás, közoktatási szakértő
V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Az iskolát 92 éve alapították. Az intézményben 4 éves képzés folyik, majd 2 éves szakmára irányuló képzésben vehetnek részt a tanulók, amelynek elvégzése után felsőfokú szakképesítést szereznek.

[Több adat]
Betöltés... V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, középiskola, informatikai alapképzés, informatikaoktatás, könyvtár és archívum, magyar szakkör, művészeti kiállítás, galéria, pénzügyi oktatás, kosárlabda szakkör, közhasznú alapítvány, tanulmányi verseny, tanulástechnikai tréning szervezés, sítábor, sakk tanfolyam, OKJ tanfolyam, énekkar, informatikai alapképzés, sportfoglalkozás, tehetséggondozás, ének-zene oktatás
Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesülete

Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesülete. További információért kérjük keresse fel weboldalunkat.

[Több adat]
Betöltés... Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesülete, fejlesztés, szövetség, információszolgáltatás, kutatás, alapítvány, felsőoktatás, szervezet, önkormányzat, egyesület, érdekvédelmi szervezet, közhasznú tevékenység, szakmai diákszervezet, kulturális alapítvány, versenyszervezés, mérnöki kar, hallgatói érdekképviselet, kuratórium, diákszervezet, érdekképviseleti szervezet
Diabelli Alapítvány

Gyermekvigyázás, angolovi, zeneovi, kézműves játszóház, igény szerint tanulássegítő délutáni program kisiskolásoknak.

[Több adat]
Betöltés... Diabelli Alapítvány, kultúra, kulturális szolgáltatás, oktatás, alapítvány, oktatásszervezés, zeneoktatás, kulturális esemény támogatás, fogyatékos gyermek oktatás, oktatási alapítvány, kulturális fejlesztés, alapítványi óvoda, értelmi fogyatékos tanuló oktatás, alapítványi iskola, kulturális alapítvány, zenei nevelés, értelmi fogyatékos tanuló nevelés
HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységeinek támogatásásra alapítottuk társaságunkat.

[Több adat]
Betöltés... HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, fejlesztés, kutatás, alapítvány, közhasznú alapítvány, iskolai alapítvány, oktatási alapítvány, kulturális program támogatás, kulturális alapítvány, közhasznú szervezet, tehetséggondozás, kuratórium, kultúrális tevékenység koordinálás, felsőoktatási sport támogatás
Korszerű Mérnökökért Alapitvány

Célunk: Összefogni mindazokat a hazai és külföldi magánszemélyeket, vállalkozókat, vállalatokat, szervezeteket, intézményeket, akik támogatják a műszaki felsőoktatást, a korszerűmérnök-képzést, a mérnökképzés, a továbbképzés korszerűsítését, hozzájárulnak a műszaki felsőoktatás anyagi, tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez.

[Több adat]
Betöltés... Korszerű Mérnökökért Alapitvány, alapítvány, szakmai szervezet, támogatási tanácsadás, oktatási támogatás, alkotó támogatás, aids segély alapítvány, adatbázis kutatás, támogatási ügyintézés, közhasznú alapítvány, szakmai tevékenység támogatás, szakmai képzés támogatás, oktatási forma támogatás
Budapest Montessori Óvoda

Az óvoda szép, megfelel Montessori esztétikai követelményeinek. Az óvonők magatartása, gyerekekhez való viszonya meleg, kedves, megértő, türelmes. Figyelik a gyerekeket és akkor nyújtanak segítséget, amikor szükséges.

[Több adat]
Betöltés... Budapest Montessori Óvoda, oktatás, nevelőotthon, óvoda, oktatástechnika, módszertan oktatás, Montessori óvoda, montessori nevelés, gyermeknevelési tanácsadás, oktatási információ, oktatás és képzés, tanítás, gyermek oktatás, oktatási eszköz, játékos gyermeknevelés
ábécé Egyesület a Gyermekekért

Kérjük, támogassa egyesületünket, hogy segíthessünk, minden gyermek képességei szerint tanulhasson, sikeres emberré váljon.

[Több adat]
Betöltés... ábécé Egyesület a Gyermekekért, szervezet, egyesület, közhasznú szervezet, oktatás szervezés, közhasznú társaság, közhasznú tevékenység, oktatási feladat, oktatási program, oktatási alapítvány
KOSSUTH SZABADEGYETEM EGYESÜLET

A Kossuth Szabadegyetem alapvető célkitűzése, hogy népszerűsítse a Kossuth nevével fémjelzett nemzeti érdekű liberális eszmekört és gondolatiságot: úgymint valamennyi polgár törvény előtti egyenlőségét; a vallási, etnikai, szociális stb. alapon történő hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolását; a vallás-, sajtó- és gondolatszabadságot; a vállakozás szabadságát; a közteherviselést; a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását.

[Több adat]
Betöltés... KOSSUTH SZABADEGYETEM EGYESÜLET, társadalmi szervezet, tudományos, nonprofit szervezet, oktatási, szakmai szervezet, egyesület, szervezet, kutatási és kulturális szervezet, oktatási központ, közoktatási rendszer, oktatási forma támogatás, oktatási kurzus, oktatási alapítvány, közoktatás-támogatás, humántárgy-oktatás, oktatási szervezet, szabadegyetem, oktatás és képzés
Arany János Általános Iskola, Budapest

Iskolánk 8 évfolyamos. Az első két évfolyamon egytanítós rendszerben tanítunk. Célunk, hogy tanulóink képességeinek és készségeinek kibontakoztatásával, fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük. Harmadik évfolyamtól már a továbbtanulásra alaposan felkészítő, szintén színvonalas oktatást folytatunk, s kiemelt nevelési feladataink - művészi, erkölcsi, egészséges életre nevelés - megvalósítására is nagy gondot fordítunk.

[Több adat]
Betöltés... Arany János Általános Iskola, Budapest, általános iskola, oktatás, iskola, alapítvány, iskolai alapítvány, általános iskolai oktatás, verseny, iskolai oktatás, általános iskolai képzés, szakkör, általános iskolai nevelés, oktatási alapítvány
Épülő Virgonc Gyermekekért Alapítvány

Alapítványunk a sérült gyerekek nappali ellátását és foglakoztatását biztosítja.

[Több adat]
Betöltés... Épülő Virgonc Gyermekekért Alapítvány, egyesület, szociális szolgáltatás, alapítvány, nonprofit szervezet, szervezet, társadalmi szervezet, mozgatórendszer terápia, alternatív mozgásterápia, gyermekalapítvány, sérült gyermek számára írástanítás, értelmi fogyatékos tanuló oktatás, úszásterápia, közhasznú alapítvány, mozgásterápia, oktatási alapítvány, értelmi fogyatékosok úszásoktatása
Gyermekvasutasokért Alapítvány

Az alapítvány - lehetőségeihez mérten - anyagilag hozzájárul a gyermekvasutas tanfolyamra járó gyerekek és a gyermekvasutas csoportok szabadidős programjaihoz, kirándulásaihoz, a nyári táborozáshoz, valamint a szolgálaton kívüli gyermekvasúti programokon részvevő gyerekek étkeztetéshez.

[Több adat]
Betöltés... Gyermekvasutasokért Alapítvány, vasúti jármű, vasút, egyesület, alapítvány, szervezet, vasúti közlekedés, alapítvány alapítás, kisvasút, gyermektábor, gyermekvasút, gyermekalapítvány, vasúttörténet, úttörővasút, gyerek táboroztatás, tanfolyam gyerekeknek, vasúttörténeti kiállítás
Addetur Alapítvány

A Mozgássérültek Állami Intézete által alapított kiemelkedően közhasznú Alapítvány célja a mozgássérült emberek önálló életre neveléséhez, életkezdéséhez való aktív segítségnyújtás, ennek érdekében az ehhez szükséges, rehabilitációs, képzési, oktatási, foglalkoztatási és kutatási programok támogatása, intézmények működtetése.

[Több adat]
Betöltés... Addetur Alapítvány, oktatás, alapítvány, képzés, képzési program, mozgássérült lakóotthon, oktatási program, családias jellegű lakóotthon, nevelési program, rehabilitáció, rehabilitációs célú foglalkoztatás, mozgássérült ember érdekképviselet, programszervezés, nevelési feladat
Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány

Az Alapítványt 1989-ben alapította a Rákóczi Szövetség. A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy sokoldalúan támogassa a szlovákiai magyarság identitásának megőrzését szolgáló intézményeket, mindenekelőtt az anyanyelvi kultúra és oktatás intézményeit.

[Több adat]
Betöltés... Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, kulturális szolgáltatás, alapítvány, kultúra, nonprofit szervezet, kulturális örökség ápolás, kultúra védelem, kulturális kapcsolatépítés, kulturális értékközvetítés, kulturális örökség támogatás, hagyományápolás, kulturális örökség védelem, kulturális alapítvány, kulturális fejlődés támogatás, nyelvi hagyomány
Burattino Általános és Szakképző Iskola

A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 1990. áprilisában jött létre abból a célból, hogy létesítsen és fenntartson egy olyan iskolát, ahol a gyerekek "kinőhetik" hátrányaikat.

[Több adat]
Betöltés... Burattino Általános és Szakképző Iskola, általános iskola, középiskola, iskola, OKJ szakképzés, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai képzés, érettségi utáni OKJ szakképzés, oktatás és képzés, erdei iskola működtetés, felnőtt szakképzés, sportélet, iskolarendszerű szakképzés, oktatási alapítvány
Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda-Bölcsöde

Célunk, hogy dr. Montessori Mária pedagógiai módszerével két nyelven (angol-magyar) fejlesszük a gyermekek testi, elméleti és lelki képességeit. ELSŐKÉNT INDÍTJUK ÚTJÁRA MONTESSORI BÖLCSÖDÉNKET IS, MELY A MONTESSORI KÉTTANNYELVŰ ÓVODÁBA VALÓ FELKÉSZÍTÉST ÉS AZ ÁTMENETET BIZTOSÍTJA !!! (www.montessori-ovoda.hu)

[Több adat]
Betöltés... Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda-Bölcsöde, korcsolyázási lehetőség, gyerekoktatás, gyerekprogram, óvoda alapítványi óvoda, logopédiai kezelés, gyermekfelügyelet, logopédiai fejlesztés, jégkorcsolya-oktatás, testnevelés, gyerekfoglalkozás, montessori játék használat, montessori eszköz használat, gyermekfelügyelet, intenzív logopédiai foglalkozás, fejlesztőprogram, egyénre szabott képesség fejlesztés, logopédiai kezelés, óvodás nyelvoktatás, óvodapedagógia, montessori nevelés
EFEB Kft.

Szeretne úgy tanulni, hogy mindent ért? Az EFEB Felnőttoktatási Központ akkreditált oktatási intézmény, mely közel 10 éves tapasztalattal rendelkezik az oktatás területén.

[Több adat]
Betöltés... EFEB Kft., alapfokú számítógépkezelő képzés, EU-konform üzleti szakközépiskola, EU-konform képzés, érettségi felkészítő tanfolyam, érettségi utáni szakképzés, oktatás, banki ügyintéző képzés, angol nyelvvizsga, államilag elismert német nyelvvizsga, biztosítási ügyintéző képzés, filozófiaoktatás, EU-s ÁFA-oktatás, államilag elismert német nyelvvizsga, banki ügyintéző képzés, PR munkatárs képzés, középfokú oktatás, lakberendező képzés, raktárgazdálkodó-képzés, idegenforgalmi ügyintéző képzés, logisztikai menedzserasszisztens oktatás
Rátz Tanár Úr Életműdíj - Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

A három cég /Ericsson Magyarország, Graphisoft, Richter Gedeon/ képviselői 2000. december 1-jén ünnepélyes keretek között jelentették be, hogy a három nagyvállalat közös alapítványt hoz létre a Magyar Természettudományos Oktatásért.

[Több adat]
Betöltés... Rátz Tanár Úr Életműdíj - Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért, szervezet, oktatás, alapítvány, egyesület, kutatás, kutatási és kulturális szervezet, oktatási, tudományos, alapítványi képviselet, természettudomány, természettudományi képzés, közalapítvány, közhasznú alapítvány, természettudományi fejlesztés, díj odaítélés, ösztöndíj, oktatási alapítvány, természettudományi kutatás
Szövetség az Életen át Tartó Tanulásért

Országos alapítvány-szövetség az életen át tartó tanulásért.

[Több adat]
Betöltés... Szövetség az Életen át Tartó Tanulásért, szövetség, alapítvány, tehetségkutató alapítvány, oktatási támogatás, oktatási alapítvány, közhasznú alapítvány, gyermekalapítvány, közalapítvány, kulturális alapítvány, iskolai alapítvány