Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

oktatási intézmény termékek
Penta Unio Oktatási Centrum

A szakmai képzésekben nagy tapasztalattal rendelkező intézményünk - kitűnő szakemberekkel - immár több, mint 14 éve folyamatosan szolgálja a hallgatók érdekeit és végzi szakmai felkészítésüket az ország kilenc nagyvárosában.

[Több adat]
Betöltés... Penta Unio Oktatási Centrum, oktatás, oktatási intézmény, társadalombiztosítási ügyintéző képzés, helyszíni vizsgáztatás, akkreditált intézmény, középfokú képzés, akkreditált felsőfokú képzés, pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés, főiskolai képzés
Komló Város Önkormányzata

A város az egészségügy, a közoktatás, a közművelődés és a szociális szférában minden igényt kielégítő intézményhálózatot működtet, amely a környező kistelepülések lakosságát is kiszolgálja. Komlót a bányászat tette várossá és éltette a bányaüzemek egymást követő bezárásáig. Több mint 100 év után, 2000-ben a mélyművelésű bányászat megszünésével, az utolsó csille felszínre hozatalával a város gazdasági életében visszavonhatatlanul új korszak kezdődött. Jelenleg a város gazdaságát 1000-nél több kis- és középvállalkozás, ezen belül főleg könnyűipari, gépalkatrészgyártó, ipari- és mezőgazdasági gép- és berendezésgyártó, gépjárműalkatrész-gyártó ipari üzem és szolgáltató jellemzi.

[Több adat]
Betöltés... Komló Város Önkormányzata, oktatási intézmény, egészségügyi szolgáltatás, kulturális fejlődés támogatás, óvodai oktatás, családsegítés, hivatali ügyintézés, környezetvédelem, közszolgáltatás, gyermekvédelmi szolgálat, jogi segítségnyújtás, falunap, szociális támogatás, szervezett érdekvédelem, egészségügyi szolgáltatás, rendelet kidolgozás, településműködtetés, parkfenntartás, védőnői szolgálat, szociális gondoskodás, fogyatékos támogatás
Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Intézményünk a "Miroslav Krle?a" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon a magyar közoktatási rendszer szerves részeként működik, városi önkormányzat által fenntartott többcélú közoktatási intézményként. További információkért látogasson el szakközépsikolánk weboldalára.

[Több adat]
Betöltés... Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, óvoda, középiskola, iskola, általános iskola, oktatás, gimnázium, diákotthon, iskolai oktatás, közoktatás, kéttannyelvű iskola, oktatási intézmény, kéttannyelvű oktatás, oktatás és képzés, óvoda üzemeltetés, általános iskolai oktatás, horvátnyelv-oktatás
Általános és Zeneiskola Hidas

"1777-ben kérnek a hidasi reformátusok iskolaépítési engedélyt Mária Teréziától. Ezt két év múlva kapták meg. Az iskolamesterek egyike Király János. 1860. április 21-én meghalt. Feljegyezték róla, hogy igen becsületes, érdemes ember volt. Ez a tanító a magyarfalusi ref. temetőben nyugszik, egy azóta jeltelen sírban, írja Allinger János. Az iskola tanulói az úttörő és a honismereti mozgalom szervezésében ápolták, gondozták ezeket az ún. jeltelen és jelzett pedagógus sírokat."

[Több adat]
Betöltés... Általános és Zeneiskola Hidas, zeneoktatás, általános iskola, iskola, oktatás, zeneirodalom oktatás, angoloktatás, szolfézsoktatás, gyerekoktatás, idegennyelv-oktatás, reál tantárgy oktatás, földrajzoktatás, csoportos gyerekoktatás, irodalomoktatás, zenei oktatás
P. Oktatási Központ Második Esély Iskolája

Kezdettől fogva (1980.) a felnőttképzés, átképzés, pályakezdő fiatalok képzése volt a tevékenység meghatározója. Az egyre nagyobb létszámban jelentkező munkanélküliség csökkentését tartottuk feladatunknak a felnőttképzési tevékenység végzésével. A különböző okok miatt továbbtanulni nem tudó pályakezdő fiatalok, valamint a munkahelyek megszűnése - a kilátástalannak tűnő munkaerő-piaci helyzet motiválta a bt. működését.

[Több adat]
Betöltés... P. Oktatási Központ Második Esély Iskolája, felnőttképzés, oktatás, képzés, iskola, oktatási központ, pályakezdő támogatás, felnőttképzési intézmény, átképzés, iskolai képzés, oktatási intézmény, képzési tanácsadás, iskolai oktatás
ART ÉRT Alapítvány

ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a fentartó alapítvány foglalkozik, művészeti táborok szervezésével,müködtet galériát és sokoldalú tevékenysége mellett,érdekvédelmet is képvisel.

[Több adat]
Betöltés... ART ÉRT Alapítvány, oktatás, iskola, rendezvényszervezés, művészet, oktatási intézmény, adománygyűjtés, művészetoktatás, gyűjtés, alkotótábor, festmény, jótékonysági akció, galéria
Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 267 évre nyúlik vissza.

[Több adat]
Betöltés... Miskolci Egyetem, oktatás, kutatás, egyetem és főiskola, képzés, oktatás és képzés, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés, idegen nyelv, továbbképzés, oktatási intézmény, PhD képzés, idegen nyelvi képzés, nyelvvizsga, oktatási szolgáltatás, főiskolai képzés
Görgey Artúr Általános Iskola

Iskolánk székhelye Miskolctól 10 km-re keletre található.

[Több adat]
Betöltés... Görgey Artúr Általános Iskola, általános iskola, iskola, oktatás, iskola üzemeltetés, oktatási intézmény, oktatásügyi szolgáltatás, oktatás lebonyolítása, általános iskolai képzés, oktatás szervezés, tanítás, gyerektanfolyam, általános iskolai oktatás, alapfokú oktatás
Irinyi János Szakközépiskola és Gimnázium

Bővebb információért keresse fel weboldalunkat!

[Több adat]
Betöltés... Irinyi János Szakközépiskola és Gimnázium, középiskola, oktatás és képzés, középiskolai oktatás, szakközépiskola, középiskolai képzés, szakközépiskolai képzés, oktatási intézmény, szakközépiskolai oktatás
Martin János Szakképző Iskola

Iskolánk célja: munkanélküli problémák kezelése, társadalmi és munkaerő piaci beilleszkedés, szakmai műveltség megalapozása, szocializáció korrekciója, a hivatásszeretet kialakítása, kommunikációs képességek fejlesztése, továbbépíthető alapműveltség kialakítása.

[Több adat]
Betöltés... Martin János Szakképző Iskola, felnőttképzés, iskola, OKJ tanfolyam, OKJ szakképzés, oktatási intézmény, OKJ-s vizsgáztatás, oktatás és képzés
Bőcs Községi Önkormányzat

Falunk alapítóját és névadóját nem kis büszkeséggel Bulcsú vezérben tiszteljük. Bulsu, Bulch, Bölch: ezek a névalakok fordulnak elő írásos emlékeinkben, amelyek között az első 1222-ből, az Aranybulla évéből való.

[Több adat]
Betöltés... Bőcs Községi Önkormányzat, önkormányzat, oktatási intézmény, kulturális intézmény, egyházközség, faluház, szociális intézmény, civil közösség, cégkatalógus, hírek, polgármesteri program, intézmény
Pécsi Sándor Általános Iskola

Pedagógiai programunk elkészítésénél és a kerettantervi kiegészítések során figyelembe vettük a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben meghatározott, az iskola egészére kiható közös célokat, feladatokat, az általános követelményeket, a helyi igényeket és lehetőségeket. Helyi tantervünk igazodik a NAT képzési szakaszhatáraihoz és annak cél-, feladat- és követelményrendszeréhez. Ennek megfelelően pedagógiai programunkban a tanítás-tanulás folyamatában két képzési szakaszt határozunk meg: Iskolánkban továbbra is biztosítjuk azokat az életkori sajátosságokhoz igazodó pedagógiai eljárásokat, tevékenységközpontú, differenciálási tanítási stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a tudás megszerzéséhez, alkalmazásához. Fontos a tanulási nehézségek, nevelési problémák megelőzése, azonosítása és korrekciója.

[Több adat]
Betöltés... Pécsi Sándor Általános Iskola, oktatás, általános iskola, iskola, számítástechnika oktatás, közoktatás, gyermeknyelvoktatás, biológia oktatás, földrajzoktatás, gyermek oktatás, informatikaoktatás, akkreditált oktatás, történelemoktatás, csoportos nyelvoktatás
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium

A nevelést (személyiségfejlesztést) és az oktatást (ismeretközlést) szervesen összekapcsolódó folyamatnak tartjuk, amelynek a két oldala egymást át- meg áthatja.

[Több adat]
Betöltés... Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, gyermek oktatás, alapfokú képzés, iskolai nevelés, alapfokú művészeti oktatás, hagyományápolás, irodalomoktatás, oktatástechnika 12 évfolyamos iskola, iskolai alapítvány, kutatási és kulturális szervezet, angolnyelv-oktatás, idegennyelv-oktatás, alapfokú képzés, oktatási intézmény, történelemoktatás, énekkar, nyelvi képzés, iskolai nevelés, érettségire felkészítés, reál tantárgy, alapfokú művészeti oktatás
FUVINFO IRODA Kft.

Irodánk 1996 óta működik sikeresen a közúti közlekedési oktatás és a gépjármű üzemeltetési szaktanácsadás területén.

[Több adat]
Betöltés... FUVINFO IRODA Kft., oktatás, oktatásszervezés, oktatási rendszer, oktatás és képzés, oktatási szolgáltatás, oktatási intézmény, oktatásfejlesztés, oktatás szervezés, középfokú oktatás, oktatási feladat
Parametria Nemzetközi Egyéniségfejlesztő, Oktató és Egészség Központ

50% kedvezményt biztosítunk az első szakképzés vizsgadíjából, ha a második szakirányú képzésünk hallgatója lesz, előleg befizetése mellett.

[Több adat]
Betöltés... Parametria Nemzetközi Egyéniségfejlesztő, Oktató és Egészség Központ, oktatás, oktatásszervezés, oktatás lebonyolítása, oktatási intézmény, szakmai átképzés, átképzés, szakképző tanfolyam, oktatás szervezés, oktatás az alternatív energia területén, szakképző iskola
Szivárvány Alapítvány és Magántanoda

Ha az ön gyermeke kicsit más mint az átlag ha ön szeretné, hogy gyermeke kislétszámú integrációs tanulócsoportokba, egyéni bánásmódot biztosító iskolába járjon keresse iskolánkat a SZIVÁRVÁNY MAGÁNTANODÁT

[Több adat]
Betöltés... Szivárvány Alapítvány és Magántanoda, általános iskola, iskola, oktatásszervezés, oktatás, oktatás és képzés, általános iskolai oktatás, pszichológusi szolgáltatás, alapfokú oktatás, oktatási program, speciális iskola, oktatási központ, logopédus szolgáltatás, oktatási intézmény, művészetoktatási intézmény
Keresztury Dezső Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény

2003. május 15.-én a Kőbányai Önkormányzat a kerület csökkenő gyermeklétszáma miatt, iskolánkat közös igazgatás alá helyezte a Keresztury Dezső Általános Iskolával.

[Több adat]
Betöltés... Keresztury Dezső Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, iskola, oktatásszervezés, oktatás, általános iskola, oktatási rendszer, iskolai oktatás, általános iskolai képzés, iskolai képzés, általános iskolai oktatás, oktatási intézmény
Kölyök Klub

Immáron 6 éve foglalkozunk gyermekek oktatásával, képzésével.

[Több adat]
Betöltés... Kölyök Klub, oktatás, oktatásszervezés, oktatási program, gyerekoktatás, gyermeknevelés, oktatási intézmény, gyermek oktatás, oktatási szolgáltatás, alapfokú oktatás
BME Áramlástan Tanszék

Az Áramlástan Tanszéket 1934-ben alapították.

[Több adat]
Betöltés... BME Áramlástan Tanszék, képzés, kutatás, oktatás, környezetvédelmi oktatás, gépészmérnök képzés, vegyipari képzés, áramlástechnika, oktatási intézmény
Top School Oktatási Központ

A Top School Oktatási Központ 2000. szeptemberétől oktat számítástechnikai, szoftverkezelési ismereteket egyéni hallgatóknak, kis- és nagyvállalatok dolgozóinak.

[Több adat]
Betöltés... Top School Oktatási Központ, oktatásszervezés, oktatás, oktatási intézmény, oktatási program, oktatás szervezés, oktatási szolgáltatás, oktatás és képzés, oktatási rendszer