Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

pályázat kiírás termékek
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által - a közoktatásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése szerint - alapított és a vonatkozó jogszabályok alapján működő közhasznú szervezet. Kiemelt feladata, hogy segítse a Megyei Közoktatás-fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok végrehajtását, melyet pályázati úton, a közoktatási intézményeknek juttatott támogatások révén valósít meg.

[Több adat]
Betöltés... Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, oktatás, kutatási és kulturális szervezet, felnőttoktatás, oktatási, oktatásszervezés, alapítvány, tudományos, oktatástámogatás, oktatásügyi intézmény, felnőttoktatási szakértés, oktatási rendszer fejlesztés, oktatásügyi szolgáltatás, oktatás szervezés, felnőttoktatási tanácsadás, oktatási tanácsadás, felsőoktatási tanácsadás, oktatásfejlesztés
Zöld Völgyért Egyesület

Az összefogás intenzitása azzal magyarázható, hogy itt nem egy hobbi, szabadidős tevékenység az összetartó erő, hanem a jövőért érzett aggodalom, az egész térség fejlődésének ügye, annak a felismerése, hogy egy helyi döntés mekkora hatással lehet akár 30 másik település, egy egész régió életére, valamint az ország gazdasági helyzetére.

[Több adat]
Betöltés... Zöld Völgyért Egyesület, pályázat, turisztika, fejlesztés, rendezvény, természetvédelem, szervezet, hírközlés, egyesület, környezetvédelem, sport, kulturális érték, rendezvénysorozat, koordinálás, turisztikai arculatkialakítás, röplabda, térségfejlesztés, turisztikai látnivaló, hagyományőrző egyesület, forrásfelkutatás, hagyományőrző tevékenység
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

[Több adat]
Betöltés... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, kutatási és kulturális szervezet, kulturális szolgáltatás, kultúra, tudományos, oktatási, kulturális örökség támogatás, pályázat kiírás, műemlékvédelmi tevékenység, regionális információ, műemlék-nyilvántartás, műemlék helyreállítási terv készítés, kulturális örökség ápolás, műemlék információ, hivatal, regionális képviselet
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium

A nevelést (személyiségfejlesztést) és az oktatást (ismeretközlést) szervesen összekapcsolódó folyamatnak tartjuk, amelynek a két oldala egymást át- meg áthatja.

[Több adat]
Betöltés... Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, iskolai testnevelés, alapfokú oktatás, informatikaoktatás, gimnáziumi 4 évfolyamos általános képzés, oktatási, idegennyelv-oktatás, iskola üzemeltetés, középiskola, érettségire felkészítés, általános iskolai nevelés, általános iskolai nevelés, akkreditált gimnázium, gyermek sportoktatás, gimnáziumi 4 évfolyamos általános képzés, humántantárgy-oktatás, iskola menedzselés, általános gimnázium, iskolai nyelvoktatás, rajzoktatás, reál tantárgy oktatás
Határon Túli Magyarok Hivatala

A Hivatal feladata az országhatárokon túl élő magyarokkal való kapcsolattartás.

[Több adat]
Betöltés... Határon Túli Magyarok Hivatala, társadalmi szervezet, egyesület, pályázat, szervezet, közigazgatás, államigazgatás, államtitkárság, határon túli magyarok segítése, kormányzati rendszer, kormányzati kapcsolat, államháztartási hivatal, kormánydöntés végrehajtás, kormányhivatal, pályázatkezelés, pályázat kiírás, állami szerv
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága

A Nemzeti Évfordulók Titkársága 2003 februárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szervezeti egységeként alakult meg.

[Több adat]
Betöltés... Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága, nonprofit szervezet, rendezvényszervezés, államigazgatás, kulturális örökség ápolás, kulturális program szervezés, nemzeti programkoordináció, nemzeti képviselet, kulturális esemény szervezése, kulturális esemény lebonyolítás, megemlékezés, pályázat kiírás, hagyományápolás, hagyományőrzés
Agrotrust Consulting 2004 Kft.

Az Agrotrust Consulting csapatának meggyőződése, hogy a magyar vidék jövője a mezőgazdaság versenyképességének fokozásában rejlik. Ennek pedig legfőbb feltétele, hogy az elmúlt néhány évben elindult műszaki megújulás folytatódjon, sőt gyorsuljon.

[Több adat]
Betöltés... Agrotrust Consulting 2004 Kft., pályázat, mezőgazdaság, fejlesztés, vállalkozásfejlesztés, mezőgazdasági szövetkezet, anyagi támogatás, pályázatszerkesztés, beruházás lebonyolítás, közbeszerzés lebonyolítás, európai uniós pályázat írás, támogatás, pályázatkezelés, pályázati felhívás, pályázatfigyelés, pályázat kiírás
Máttrix alapítvány

Olyan programok megvalósításán dolgozunk, illetve olyan tevékenységi köröket támogatunk, amelyek javítják a társadalom helyzetét (az integrációt, a szocializációt), segítik a környezeti érték kibontakozását (pl. a tudatos környezetkezelést). Kiemelt célunk, hogy segítsük a lakosság önmegvalósításának előrébbvitelét.

[Több adat]
Betöltés... Máttrix alapítvány, web, pályázat, javítás, egészséges életmód, rendezvényszervezés, alapítvány, szabadidő program, adományozás, élelmiszercsomag, állatvédelmi oktatóprogram, szabadidő rendezvény, humanitárius segítség, akciók, adomány, segítségnyújtás, támogatás, környezetvédelem oktatás
Magyar Közösségi Iskolák Szövetsége

A Magyar Közösségi Iskolák Szövetsége (MAKSZ) tagintézményei működését segíti. A menedzserek szakmai fejlődését szolgáló képzéseket és rendezvényeket tart

[Több adat]
Betöltés... Magyar Közösségi Iskolák Szövetsége, társadalmi szervezet, szövetség, felnőttoktatás, oktatásszervezés, országos szövetség, továbbképzés szervezés, oktatásfejlesztés, szakmai együttműködés elősegítés, oktatási központ, oktatás szervezés, oktatástámogatás, továbbképzés, szakmai továbbképzés, szakoktatói továbbképzés
Felsőoktatási Pályázatok Irodája FPI

Intézményünk az Oktatási Minisztérium háttérirodája, mely felsőoktatási intézmények részére pályázati kiírásokat ad meg.

[Több adat]
Betöltés... Felsőoktatási Pályázatok Irodája FPI, oktatásszervezés, szervezet, kutatási és kulturális szervezet, szakmai szervezet, tudományos, egyesület, pályázat, oktatási, kiemelt tanulmányi ösztöndíj, pályázatjavítás, belföldi pályázat, pályázatértékelés, pályázati szabályzat, pályázat kiírás, munkaerőpiaci alapkezelés, beérkezett pályázat, pályázati tanácsadás, humán erőforrás
Perspectiva Nova Egyesület

Egyesületünk "A sikeres nő nem férfi" című műhelyének célja az volt, hogy a résztvevők felmérhessék, milyen családi, esetleg iskolai "utasítások" szabják meg számukra, hogy milyennek kell lennie az ideális nőnek.

[Több adat]
Betöltés... Perspectiva Nova Egyesület, egyesület, szervezet, tréning, képviselet, társadalmi egyesület, tréningszervezés, oktatás és képzés, pályázat kiírás, érdekvédelmi szolgáltatás, csapatépítő tréning szervezés, érdekvédelmi szervezet, esélyegyenlőség segítés
Mars Society Magyar Tagozat

[Több adat]
Betöltés... Mars Society Magyar Tagozat, non-profit szervezet, kutatási tevékenység, pályázat kiírás
Eunitas Kft

[Több adat]
Betöltés... Eunitas Kft, tanácsadás, szaktanácsadás, vállalkozói tanácsadás, gazdasági tanácsadás, vállalati tanácsadás, pályázat, pénzügyi tanácsadás, pályázatírási tanácsadás, pályázati tanácsadás, érdekérvényesítés, pályázati projektek lebonyolítása, pályázati program, közbeszerzés lebonyolítás, EU pályázati szakértő, uniós pályázati tanácsadás, uniós pályázatkészítés, pályázatfelkutatás
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány

Az Alapítvány célja a határainkon túl élő magyar közösségek és a szórványmagyarság oktatásának, felnőttoktatásának, szakképzésének, valamint oktatási szakemberek továbbképzésének elősegítése és támogatása

[Több adat]
Betöltés... A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány, egyesület, alapítvány, tudományos, oktatás, társadalmi szervezet, kutatási és kulturális szervezet, oktatástechnika, szervezet, oktatásszervezés, oktatási, alapítványi tevékenység, oktatási koordinációs iroda, pályázat kiírás, oktatástámogatás, oktatási alapítvány, oktatástechnológia fejlesztés, oktatási forma támogatás, határon túli magyarok segítése, pályázatértékelés, pályázatkiírás
Pro Science Kutatói és Tanácsadói Kht

A Pro Science Kutatói és Tanácsadói Közhasznú Társaság legfőbb célja hogy segítse a hazai kutatókat, oktatókat, és hallgatókat szaktudásuk és nemzetközi elismertségük növelésében és támogassa a hazai és külföldi találmányok, újítások megszületését.

[Több adat]
Betöltés... Pro Science Kutatói és Tanácsadói Kht, kutatás, tanácsadás, szaktanácsadás, pályázat kiírás, fejlesztési tevékenység, kutatás menedzsment, kutatás finanszírozás, kutatás támogatás, kutatás-fejlesztési stratégia, kutatás-fejlesztés, kutatásmarketing, kutatás-fejlesztési stratégia kidolgozás, kutatási tevékenység segítés
Van Esély Alapítvány

A Van Esély Alapítvány célja, hogy pályáztatás útján, az intézményi ellátás jellemző lehetőségein és bevett gyakorlatán túl meghatározott célú anyagi forrásokkal és ehhez kapcsolódó egyéni segítőmunkával támogasson otthon nélkül maradt embereket.

[Több adat]
Betöltés... Van Esély Alapítvány, szociális szolgáltatás, szociális gondozás, alapítvány, szálloda, szociális ellátás, pályázat, segédanyagok, szociális segítés, szociális munka, szociális foglakoztatás, hajléktalanszálló, szakmai konzultáció, szociális gondoskodás, segédanyag, szakmai fórum, fórum
Kurca-Völgye Egyesület

A környezetvédelmi tevékenységen túl sok más feladatot is felvállalt az Egyesület. Így működteti a helyi Teleházat, kulturális programokat szervez, a helyi és térségi egyesületeket, alapítványokat segít képzéssel, pályázati tanácsadással, elkezdte kiépíteni saját nemzetközi kapcsolatait.

[Több adat]
Betöltés... Kurca-Völgye Egyesület, nyomtatás, internet-elérés, internet kapcsolat, levegőtisztaság-mérés, pályázat kiírás, fővállalkozás, helyi televízió, faxolás, kábeltelevízió szolgáltatás, szaktanácsadás, monitoring kút, pályázat kiírás, szkennelés, internet kapcsolat üzemeltetés, internet hozzáférés, számítástechnikai tanfolyam, zöldterület-rendezés, helyi televízió, pályázatfigyelés, televízióműsor
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi, önállóan gazdálkodó az előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerve, amely ellátja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben részére meghatározott feladatokat, irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében működő kirendeltségek tevékenységét, közvetlen szakmai felügyeletet gyakorol a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok felett, melynek illetékességi területe a megye közigazgatási területe.

[Több adat]
Betöltés... Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, katasztrófaelhárítás, lakossági szolgáltatás, honvédelem, polgári védelem, pályázat, pályázati hír, pályázat kiírás, katasztrófa elhárítás, katasztrófavédelmi tanácsadás, humán katasztrófa-ellátás, megelőzés, veszélyelhárítás, veszélymentesítés, humánpolitikai szervezetfejlesztés, katasztrófa felszámolás
Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány

A Közalapítvány a feladatellátásra kötelezett önkormányzatok és más közoktatási feladatellátók tevékenységét segíti a Megyei Közoktatási Fejlesztési Tervben foglaltak érvényre jutása, továbbá a megyei közoktatás szakszeru^ségének, mino~ségének és feltételrendszerének javítása érdekében.

[Több adat]
Betöltés... Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány, oktatás, felnőttoktatás, alapítvány, kutatás, képzés, fejlesztés, oktatásszervezés, iskolafejlesztés, pedagógiai program felülvizsgálat, oktatási alapítvány, közoktatási rendszer, közoktatás, ellenőrzés, szakmai ellenőrzés, pályázatírás, szakértői egyesület, ismeretterjesztés
Répceszemere Község Önkormányzata

Szeretettel köszöntöm Önt Répceszemere valamennyi lakosa nevében. Itt és a következő oldalakon részleteket olvashatnak Kovács András "Fejezetek Répceszemere történetéből" című könyvéből, melynél ékesszólóbban nem tudok szólni. Természetesen jelenünkről és terveinkről is találnak információkat. Kérem, olvassák szeretettel e lapokat, és amennyiben kedvet éreznek, látogassanak el kis falunkba.

[Több adat]
Betöltés... Répceszemere Község Önkormányzata, önkormányzat, iskola, információszolgáltatás, pályázat, közigazgatás, hivatal, közigazgatási képviselet, óvoda menedzselés, óvoda üzemeltetés, általános iskolai képzés, államigazgatási szerv, általános iskolai nevelés, óvodai oktatás, hatósági igazgatás, polgári esküvő
elsőelőző12következőutolsó