Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

személyi igazolvány ügyintézés termékek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Magyarország egyik legősibb és legjelentősebb területe Óbuda, mely Alsó-Pannónia 2000 éves fővárosának, Aquincumnak romjait őrzi. A római kort illír, kelta kultúrák előzik meg, majd a Római Birodalom bukása után szláv népek telepedtek le a vidéken. A honfoglaló magyarok itt keltek át a Dunán és birtokba vették a gazdag vidéket. Legerősebben a római kor hagyott nyomot a területen, mind történelmében, mint jellegében. Mivel a II. és IV. század folyamán a római császárok gyakorta látogattak Aquincumba, látogatásukat építkezések előzték meg. Az ásatások során feltárt épületmaradványok jól sejtetik az egyedülálló építészeti kultúrát. Hosszú időn át - a IV. századot követően - együtt élt a romanizált lakosság a hun, a gót, majd a longobárd népekkel. Óbuda a XI-XII. században még az Árpád-házi királyok székhelye, később is királyok és királynék városa, a török hódoltság után a Zichy család birtoka, majd koronai mezőváros volt. A XVIII. században német telepesekkel és a Pestről kiszorult kereskedőkkel gyarapodott a lakosság. Az 1873-as városegyesítés idején a Budapestet létrehozó három testvérváros egyike. A mai kerület területén feküdt Újlak (a hajdani Felhévíz, majd Szentjakabfalva) északi része, és az 1950-ben Budapesthez csatolt Békásmegyer község. Jelenleg Óbuda-Békásmegyer egy 138 ezer lakosú nagyvárosnyi település, mely mindig képes azt az arcát mutatni, amelyikre éppen kíváncsiak vagyunk. Vannak nagy lakótelepek, de falusias jellegű utcácskák is, a hegyek ölelte települést a másik oldalról a Duna zárja le, hamisítatlan óbudai hangulatot árasztva az itt élők és ide látogatók részére.

[Több adat]
Betöltés... Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, kulturális tevékenység, illeték ügyintézés, külkapcsolattartás, drogprevenció, környezetrendezési terv készítés, gimnáziumi oktatás, beruházás műszaki ellenőrzése, bűnmegelőzés, hatósági bizonyítvány, háziorvosi ellátás, általános iskolai képzés, önkormányzati ügyintézés, szociális gondoskodás, pályázati program, külkapcsolattartás, óvoda üzemeltetés, városgazdálkodás, jegyző, helytörténeti múzeum, kulturális támogatás
Budapesti Főváros Főpolgármesteri Hivatal

A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala a Fővárosi Közgyűlés munkáját segíti. A hivatal feladata az, hogy előkészítse a közgyűlés döntéseit, szervezze azok végrehajtását, valamint ellássa a főváros hatósági feladatait.

[Több adat]
Betöltés... Budapesti Főváros Főpolgármesteri Hivatal, gyermekvédelem, információszolgáltatás, drogprevenció, illeték ügyintézés, gyámhivatal, fogyatékos támogatás, szociális otthon, nyugdíjasotthon, érdekvédelem, önkormányzat, szociális intézmény, gyermekvédelem, szociális ügy, egészségügyi szolgáltatás, árvízi védekezés segítés, tájvédelmi körzet, gimnáziumi oktatás, termálfürdő üzemeltetés, gondozási központ, jogi segítségnyújtás
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Terézváros Polgármesteri Hivatala. További információkért látogasson el weboldalunkra!

[Több adat]
Betöltés... Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, hatósági feladat, jegyző, kultúrház, szociális gondozás, műszaki iroda, információszolgáltatás, közszolgáltatás, jogi segítségnyújtás, környezetvédelem, bizottság, prevenciós program, parkfenntartás, egészségügyi terv, környezetvédelmi tervezés, szociális munka, önkormányzati tanácsadás, vállalkozói igazolvány kiállítás, településrendezés tervezés, családsegítés, szociális tevékenység
Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Józsefváros, Budapest egyik legrégebbi kerülete, 2002-ben ünnepelte a 225. évfordulóját. Itt található a főváros legnagyobb könyvtárának, a Szabó Ervin Könyvtárnak otthont adó Wenckheim-palota, továbbá a Trauffer-palota, az Esterházy-palota, vagy a nemrég felújított Károlyi-palota. Itt található még a Természettudományi Múzeum, a Ludovika és a Keleti pályaudvar is. Itt a híres Füvészkert és az Orczy-kert, itt az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Nemzeti Szálló és a Hotel Palace. A Klinikáknál több száz éve folyik orvosképzés és gyógyítás, műszaki képzés a Kandó Kálmán Villamosipari és Műszaki Főiskolán, valamint a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. Patinás intézmény még a Német utcai iskola vagy a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Nagytemplom utcában található, 1876-ban épült bölcsöde, amelyben 2002-ben nyílt meg az Első Magyar Bölcsödei Múzeum. A kulturális életet gazdagítja az Erkel Színház és a Bárka Színház, valamint a Corvin mozi. A kerület fejlődésének új irányt adhat a kezdődő tömbrehabilitáció a Corvin mozi és a Szigony utca közötti kilenc hektáros területen. A városrészben sétálóutcával, patakkal, pihenőparkokkal övezett lakóövezet jöhet létre tíz év alatt. A fejlesztési elképzelések szerint Józsefváros megújítása, modernizációja szükségszerű, azonban csak a múlt értékeinek megőrzésével együtt lehetséges.

[Több adat]
Betöltés... Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, drogprevenció, illetékhivatali ügyintézés, információszolgáltatás, fogyatékos támogatás, gondozási központ, egészségügyi terv, közigazgatás, szociális szolgáltatás anyakönyvi ügyintézés, fővárosi ingatlan, háziorvosi ellátás, sporttevékenység szervezés, drogprevenciós oktatás, városgazdálkodás, nevelési tanácsadás, katasztrófavédelem segítés, közművesítés, önkormányzati vagyonkezelés, polgármester, személyi igazolvány ügyintézés, ügyfélszolgálat
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

Alapvető feladatunk a közigazgatáshoz, a választásokhoz, a bűnmegelőzéshez, továbbá az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó törvényekben meghatározott hatósági eljárások és kapcsolódó adatkezelési és adatfeldolgozási feladatok végrehajtása.

[Több adat]
Betöltés... Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal, szervezet, egyesület, vezetői engedély, okmányiroda, személyi igazolvány ügyintézés, számítógépes adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, vállalkozói igazolvány kiállítás, okmánykészítés, szavazás bonyolítás, elektronikus ügyfélszolgálat, hatósági tevékenység
Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár

Székesfehérvár polgármesteri hivatala. Részleteket honlapunkon talál.

[Több adat]
Betöltés... Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, bűnmegelőzés, hatósági bizonyítvány, árvízvédelem, jogi segítségnyújtás, fogyatékos támogatás, ifjúságvédelem, egészségügyi program működtetés, gondozási központ, állatvédelem, szociális otthon, ifjúságvédelem, településműködtetés, kulturális intézmény, termálfürdő üzemeltetés, rendelet, drogprevenciós oktatás, szociális gondoskodás, önkormányzati ügyfélszolgálati rendszer, oktatási intézmény, szociális ügyintézés
Adony Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Településünkön a Szeplőtelen Szűz Mária szerzetesrend idősek számára bentlakásos napköziotthont működtet. Részletes információkat weboldalunkon találhat.

[Több adat]
Betöltés... Adony Nagyközség Polgármesteri Hivatala, árvízi védekezés segítés, általános iskola, vasúti közlekedés, családsegély, logisztika, felnőtt könyvtár, falusi vendéglátó, állásajánlat, szórakozás, Duna-menti kistérségi tárulás, opera hangverseny, fogorvosi rendelő, kistérségi információ, külkapcsolattartás, római katolikus egyházközség, lovaglási lehetőség, betegápolás, illetékbefizetés, önkormányzati lakáskezelés, szeretetotthon
Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal

Egy fejlődő város, Törökszentmiklós szeretettel fogadja vendégeit, akik gyógyfürdőzni vágynak vagy a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzetre kíváncsiak. Kastélyszállót vagy kempinget vehet igénybe a fáradt utazó. A város területén fekvő ipari park a vállalkozásoknak kitűnő lehetőség.

[Több adat]
Betöltés... Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal, szociális otthon, környezetrendezési terv készítés, pályázat, gyermekvédelmi szolgálat, háziorvosi ellátás, gondozási központ, középiskola, általános iskolai képzés, civil hálózat, egészségügyi program működtetés, településműködtetés, területfejlesztés, termálfürdő üzemeltetés, gyermekvédelem, iskola üzemeltetés, városi címer, polgári védelem, drogprevenciós oktatás, illeték ügyintézés, testvérvárosi kapcsolat ápolás
Dömös Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

A Dunakanyar festői tájait kirándulók ezrei keresik fel évről évre. A Dunának ez a Rajna-völggyel vetekedő szépségű tája nemcsak természeti kincseivel vonzza a bel- és külföldi látogatókat. Olyan történeti, kultúrális és műemléki értékek találhatók ezen a területen, amelyek külön vonzerőt jelentenek e vidék számára.

[Több adat]
Betöltés... Dömös Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, önkormányzat, szociális ellátás ügyintézés, városvezetés, közszolgáltatás, településfejlesztés, közművesítés, személyi igazolvány ügyintézés, kulturális tevékenység, polgármesteri hivatal, rendelő működtetés
Polgármesteri Hivatal, Budaörs

Fő feladatunknak tekintjük, hogy Budaörs kellemes lakóhellyé váljék 24.000 polgára számára, ugyanakkor mind több látnivalót és tartalmas élményt nyújtson a hozzánk érkezőknek.

[Több adat]
Betöltés... Polgármesteri Hivatal, Budaörs, hatósági feladat, államigazgatási szerv, egészségügyi program működtetés, jegyző, idősek otthona működtetés, kereskedelmi szakképzés, hivatal, állatvédelem, beruházás műszaki ellenőrzése, környezetvédelmi tervezés, városvezetés, barnamedve, gazdaságfejlesztés, segélyezés, hatósági bizonyítvány, településirányítás, környezetvédelmi tervezés, kereskedelmi szakképzés, rendelet, kultúrház
Veresegyház Polgármesteri Hivatal

A város közel 13.000 lakosú, a városi címet 1999. július 1-jén kapta. A képviselőtestület 19 főből áll. Veresegyház a kistérség központja és ellátja a körzetközponthoz tartozó feladatokat is. A kistérséghez tartozó települések: Csomád, Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót és Őrbottyán. Kiemelkedő a térségben - és a távolabbi térségekre is kiható - a nagy múltú veresi heti piac. Idegenforgalmi látványosságok: termálfürdő, horgásztavak és a medvemenhely.

[Több adat]
Betöltés... Veresegyház Polgármesteri Hivatal, illeték, rendezvényszervezés, képviselőtestület, közszolgáltatás, családsegély, kereskedelmi szakképzés, hatósági igazgatás, idegenforgalom, közgyógy, általános iskolai képzés, közszolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, orvosi rendelő működtetés, rendelet kidolgozás, polgármester, általános igazgatás, illeték, szociális ellátás ügyintézés, civil szervezet támogatás, okmányiroda
Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

Szlogenünk: "Nyíregyháza nyitott város."

[Több adat]
Betöltés... Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza, kultúra, közigazgatás, város- és községgazdálkodás, idegenforgalom, turizmus, környezetvédelem, szociális gondozás, önkormányzat, rendezvény, pályázat, befektetés szervezés, városfejlesztés, ingatlaneladás, polgármesteri hivatal, lakcímbejelentő kártya ügyintézés, helytörténet, településműködtetés, intézmény, település-fenntartás, kulturális tevékenység
Vásárosnamény Önkormányzat

Vásárosnamény település polgármesteri hivatala. További részletes információért keresse fel honlapunkat!

[Több adat]
Betöltés... Vásárosnamény Önkormányzat, gyermekvédelem, bungaló, idegenforgalom, hatósági igazgatás, civil szervezet támogatás, környezetvédelem, államigazgatási szerv, jegyző, hivatali ügyintézés, beruházás, településfejlesztés, jegyző, szálláslehetőség, rendezvényhelyszín, környezetrendezési terv készítés, szociális ellátás ügyintézés, általános iskolai oktatás, építési ügy, faházbérlés, általános igazgatás
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Ma Zalaegerszeg Magyarország egyik dinamikusan fejlődő városa, jó anyagi és szellemi tartalékokkal, vállalkozó üzleti partnerekkel, és nem utolsó sorban hatékony önkormányzati befektetésekkel.

[Több adat]
Betöltés... Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, kereskedelmi szakképzés, adóhatóság, közigazgatás, bizottság, aquapark, családsegítő szolgáltatás, rendezvény, hivatal, építési igazgatás, képviselő, parkfenntartás, városüzemeltetés, képviselőtestület, környezetvédelmi tervezés, bizottság, iskola üzemeltetés, hatósági igazgatás, pályáztatás, családsegítő szolgálat, művelődési központ