Keresőkifejezés (pl.: kerékpár szerviz szaküzlet):

személyi igazolvány ügyintézés termékek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Magyarország egyik legősibb és legjelentősebb területe Óbuda, mely Alsó-Pannónia 2000 éves fővárosának, Aquincumnak romjait őrzi. A római kort illír, kelta kultúrák előzik meg, majd a Római Birodalom bukása után szláv népek telepedtek le a vidéken. A honfoglaló magyarok itt keltek át a Dunán és birtokba vették a gazdag vidéket. Legerősebben a római kor hagyott nyomot a területen, mind történelmében, mint jellegében. Mivel a II. és IV. század folyamán a római császárok gyakorta látogattak Aquincumba, látogatásukat építkezések előzték meg. Az ásatások során feltárt épületmaradványok jól sejtetik az egyedülálló építészeti kultúrát. Hosszú időn át - a IV. századot követően - együtt élt a romanizált lakosság a hun, a gót, majd a longobárd népekkel. Óbuda a XI-XII. században még az Árpád-házi királyok székhelye, később is királyok és királynék városa, a török hódoltság után a Zichy család birtoka, majd koronai mezőváros volt. A XVIII. században német telepesekkel és a Pestről kiszorult kereskedőkkel gyarapodott a lakosság. Az 1873-as városegyesítés idején a Budapestet létrehozó három testvérváros egyike. A mai kerület területén feküdt Újlak (a hajdani Felhévíz, majd Szentjakabfalva) északi része, és az 1950-ben Budapesthez csatolt Békásmegyer község. Jelenleg Óbuda-Békásmegyer egy 138 ezer lakosú nagyvárosnyi település, mely mindig képes azt az arcát mutatni, amelyikre éppen kíváncsiak vagyunk. Vannak nagy lakótelepek, de falusias jellegű utcácskák is, a hegyek ölelte települést a másik oldalról a Duna zárja le, hamisítatlan óbudai hangulatot árasztva az itt élők és ide látogatók részére.

[Több adat]
Betöltés... Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, bűnmegelőzés, illeték ügyintézés, képviselő, kulturális fejlesztés, szociális ellátás, külkapcsolattartás, jegyző, kulturális támogatás, közalapítvány, családsegítés, szociális ellátás ügyintézés, civil hálózat, háziorvosi ellátás, önkormányzati lakáskezelés, személygépjárművezetői engedély, kulturális fejlesztés, ifjúságvédelem, nevelési tanácsadás, okmányiroda, jogi segítségnyújtás
Budapesti Főváros Főpolgármesteri Hivatal

A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala a Fővárosi Közgyűlés munkáját segíti. A hivatal feladata az, hogy előkészítse a közgyűlés döntéseit, szervezze azok végrehajtását, valamint ellássa a főváros hatósági feladatait.

[Több adat]
Betöltés... Budapesti Főváros Főpolgármesteri Hivatal, egészségügyi program működtetés, katasztrófavédelem segítés, adó, hatósági bizonyítvány, kultúra, egészségügyi szolgáltatás, állami szerv, gazdaság, pályázat, rendezvény, illetékhivatali ügyintézés, önkormányzati ügyintézés, civil hálózat, szociális gondoskodás, külkapcsolattartás, drogprevenciós oktatás, pályáztatás, rendelet kidolgozás, közszolgáltatás, útlevél ügyintézés
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Terézváros Polgármesteri Hivatala. További információkért látogasson el weboldalunkra!

[Több adat]
Betöltés... Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, idősek otthona működtetés, okmányiroda, környezetrendezési terv készítés, szociális gondozás, kulturális tevékenység, gazdaságfejlesztés, iskola üzemeltetés, állatvédelem, beruházás, közmunka, óvoda üzemeltetés, adatszolgáltatás, szociális intézmény, okmányiroda, telephely-engedélyezés, önkormányzati vagyonkezelés, illeték, prevenciós program, hivatali ügyintézés, vagyongazdálkodás
Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Józsefváros, Budapest egyik legrégebbi kerülete, 2002-ben ünnepelte a 225. évfordulóját. Itt található a főváros legnagyobb könyvtárának, a Szabó Ervin Könyvtárnak otthont adó Wenckheim-palota, továbbá a Trauffer-palota, az Esterházy-palota, vagy a nemrég felújított Károlyi-palota. Itt található még a Természettudományi Múzeum, a Ludovika és a Keleti pályaudvar is. Itt a híres Füvészkert és az Orczy-kert, itt az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Nemzeti Szálló és a Hotel Palace. A Klinikáknál több száz éve folyik orvosképzés és gyógyítás, műszaki képzés a Kandó Kálmán Villamosipari és Műszaki Főiskolán, valamint a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. Patinás intézmény még a Német utcai iskola vagy a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Nagytemplom utcában található, 1876-ban épült bölcsöde, amelyben 2002-ben nyílt meg az Első Magyar Bölcsödei Múzeum. A kulturális életet gazdagítja az Erkel Színház és a Bárka Színház, valamint a Corvin mozi. A kerület fejlődésének új irányt adhat a kezdődő tömbrehabilitáció a Corvin mozi és a Szigony utca közötti kilenc hektáros területen. A városrészben sétálóutcával, patakkal, pihenőparkokkal övezett lakóövezet jöhet létre tíz év alatt. A fejlesztési elképzelések szerint Józsefváros megújítása, modernizációja szükségszerű, azonban csak a múlt értékeinek megőrzésével együtt lehetséges.

[Több adat]
Betöltés... Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, ifjúságvédelem, gazdaság, szociális ellátás, szociális gondozás, illetékhivatal, közigazgatás, jogi segítségnyújtás, családsegély, kerületfejlesztés, gondozási központ, városi címer, településfejlesztés, illetékhivatali ügyintézés, önkormányzati vagyonkezelés, okmányiroda, prevenció, környezetvédelemre való nevelés, oktatásügy, építésigazgatás, drogprevenciós oktatás
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

Alapvető feladatunk a közigazgatáshoz, a választásokhoz, a bűnmegelőzéshez, továbbá az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó törvényekben meghatározott hatósági eljárások és kapcsolódó adatkezelési és adatfeldolgozási feladatok végrehajtása.

[Több adat]
Betöltés... Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal, szervezet, egyesület, okmányiroda, számítógépes adatfeldolgozás, személyi igazolvány ügyintézés, lakcímbejelentő kártya ügyintézés, adatkezelés, okmányintézés, okmánykészítés, elektronikus ügyfélszolgálat, vállalkozói igazolvány kiállítás, vezetői engedély
Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár

Székesfehérvár polgármesteri hivatala. Részleteket honlapunkon talál.

[Több adat]
Betöltés... Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, kultúra, illeték, közigazgatás, gimnáziumi oktatás, idegenforgalom, fogyatékos támogatás, gyermekvédelmi szolgálat, szociális gondozás, állampolgári jogvédelem, egészségügyi terv, szervezett érdekvédelem, civil hálózat, hivatali ügyintézés, parkfenntartás, bűnmegelőzés, önkormányzati ügyfélszolgálati rendszer, városvezetés, illetékbefizetés, polgári védelem, szociális rehabilitáció elősegítés
Adony Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Településünkön a Szeplőtelen Szűz Mária szerzetesrend idősek számára bentlakásos napköziotthont működtet. Részletes információkat weboldalunkon találhat.

[Több adat]
Betöltés... Adony Nagyközség Polgármesteri Hivatala, árvízi védekezés segítés, civil szervezet támogatás, általános iskolai oktatás, családsegély, állatvédelem, videotéka, egészségügyi terv, fogyatékos támogatás, logisztika, falusi vendéglátó, választás, önkormányzati ügyfélszolgálati rendszer, Duna-menti kistérségi tárulás, családsegély, galambászklub, otthoni idősgondozás, gyermeknevelési tanácsadás, drogprevenció, többcélú kistérségi gazdaségfejlesztés, szeretetotthon
Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal

Egy fejlődő város, Törökszentmiklós szeretettel fogadja vendégeit, akik gyógyfürdőzni vágynak vagy a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzetre kíváncsiak. Kastélyszállót vagy kempinget vehet igénybe a fáradt utazó. A város területén fekvő ipari park a vállalkozásoknak kitűnő lehetőség.

[Több adat]
Betöltés... Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal, képviselő, fogyatékos támogatás, önkormányzat, idegenforgalom, érdekvédelem, civil hálózat, gyógyfürdő üzemeltetés, kultúra, ifjúságvédelem, általános iskolai képzés, közalapítvány, kisebbségi önkormányzat, szociális rehabilitáció elősegítés, sporttevékenység szervezés, parkfenntartás, drogprevenciós oktatás, illetékhivatal, külkapcsolattartás, érdekvédelem, szociális ügy
Dömös Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

A Dunakanyar festői tájait kirándulók ezrei keresik fel évről évre. A Dunának ez a Rajna-völggyel vetekedő szépségű tája nemcsak természeti kincseivel vonzza a bel- és külföldi látogatókat. Olyan történeti, kultúrális és műemléki értékek találhatók ezen a területen, amelyek külön vonzerőt jelentenek e vidék számára.

[Több adat]
Betöltés... Dömös Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, önkormányzat, településfejlesztés, közművesítés, közszolgáltatás, szociális ellátás ügyintézés, rendelő működtetés, polgármesteri hivatal, személyi igazolvány ügyintézés, városvezetés, kulturális tevékenység
Polgármesteri Hivatal, Budaörs

Fő feladatunknak tekintjük, hogy Budaörs kellemes lakóhellyé váljék 24.000 polgára számára, ugyanakkor mind több látnivalót és tartalmas élményt nyújtson a hozzánk érkezőknek.

[Több adat]
Betöltés... Polgármesteri Hivatal, Budaörs, civil szervezet támogatás, közszolgáltatás, adóhatóság, egészségügyi terv, rendezvényszervezés, bűnmegelőzés, iskola üzemeltetés, beruházás műszaki ellenőrzése, állampolgári jogvédelem, gépjárműadó, közgyógy, szakközépiskola, általános igazgatás, óvoda üzemeltetés, szociális ellátás ügyintézés, segélyezés, építési ügy, jogi segítségnyújtás, háziorvosi ellátás, településfejlesztési koncepció
Veresegyház Polgármesteri Hivatal

A város közel 13.000 lakosú, a városi címet 1999. július 1-jén kapta. A képviselőtestület 19 főből áll. Veresegyház a kistérség központja és ellátja a körzetközponthoz tartozó feladatokat is. A kistérséghez tartozó települések: Csomád, Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót és Őrbottyán. Kiemelkedő a térségben - és a távolabbi térségekre is kiható - a nagy múltú veresi heti piac. Idegenforgalmi látványosságok: termálfürdő, horgásztavak és a medvemenhely.

[Több adat]
Betöltés... Veresegyház Polgármesteri Hivatal, információszolgáltatás, hatósági igazgatás, állampolgári jogvédelem, vagyonkezelés adatszolgáltatás, kultúra, közgyógy, általános iskolai képzés, felnőttoktatás, jogi segítségnyújtás, állami szerv, építési igazgatás, medvefarm, orvosi rendelő működtetés, gyermekvédelem, választás, barnamedve, településfejlesztési koncepció, ösztöndíj támogatás, bizottság, közművesítés
Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

Szlogenünk: "Nyíregyháza nyitott város."

[Több adat]
Betöltés... Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza, város- és községgazdálkodás, közigazgatás, idegenforgalom, pályázat, környezetvédelem, kultúra, turizmus, szociális gondozás, rendezvény, önkormányzat, polgármesteri hivatal, közszolgáltatás, ingatlaneladás, városvezetés, gépkocsiátírás ügyintézés, település-fenntartás, szociális ellátás ügyintézés, befektetés szervezés, lakcímbejelentő kártya ügyintézés, kulturális tevékenység
Vásárosnamény Önkormányzat

Vásárosnamény település polgármesteri hivatala. További részletes információért keresse fel honlapunkat!

[Több adat]
Betöltés... Vásárosnamény Önkormányzat, faházbérlés, családsegítés, szálláshely, rendezvényszervezés, családsegítő szolgáltatás, hivatal, iskola üzemeltetés, jogi segítségnyújtás, közigazgatás, idegenforgalom, jogi segítségnyújtás, szociális ellátás ügyintézés, szabadtéri koncert, államigazgatási szerv, vagyongazdálkodás, önkormányzati vagyonkezelés, segélyezés, polgári védelem, hatósági feladat, termálfürdő üzemeltetés
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Ma Zalaegerszeg Magyarország egyik dinamikusan fejlődő városa, jó anyagi és szellemi tartalékokkal, vállalkozó üzleti partnerekkel, és nem utolsó sorban hatékony önkormányzati befektetésekkel.

[Több adat]
Betöltés... Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, felnőttoktatás, államigazgatási szerv, képviselő, aquapark, környezetvédelmi tervezés, hatósági igazgatás, közművesítés, közgyógy, jogi segítségnyújtás, bizottság, működési engedély, településrendezés tervezés, telepengedély kiállítás, ösztöndíj támogatás, szociális biztonság elősegítés, prevenciós program, településfejlesztési terv, szociális ellátás ügyintézés, segélyezés, úszásoktatás